Правове забезпечення

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ І ФУНКЦІОНУВАННЯ   ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ:

 1. Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305.
 2. Положення про освітній округ, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 777.
 3. Положення про центр розвитку дитини, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.2009 № 1124.
 4. Примірний статут дошкільного навчального закладу, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 24.04.2003 за № 257.
 5. Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників навчально-виховних закладів України, затверджені наказом Міністерства освіти України від 20.12.1993 № 455.
 6. Примірне положення «Про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю», затверджене наказом Міністерства освіти і науки від 23.03.2005 № 178.
 7. Порядок державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 24.07.2001 № 553.
 8. Лист Міністерства освіти і науки України від 27.11.2007 № 1\9-711«Про проведення державної атестації дошкільних навчальних закладів».
 9. Указ Президента України від 20.03.2008 № 244/2008 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні».
 10. Типові штатні нормативи дошкільних навчальних закладів, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 № 1055.
 11. Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930.
 12. Типове положення, затверджене наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 08.08.2013 № 1135.
 13. Лист Міністерства освіти і науки України від 16.03.2009 № 1/9-165 «Про атестацію музичних керівників, інструкторів з фізкультури дошкільних навчальних закладів» .
 14. Інструкція з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 28.10.2008 № 985 «Про затвердження Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах».
 15. Порядок комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 27.03.2006 № 240/165.
 16. Нормативи наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 12818.
 17. Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.11.2007 № 1041 «Про забезпечення прав дітей-інвалідів та дітей. які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку».
 18. Перелік платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 796.
 19. Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 № 522.
 20. Лист Міністерства освіти і науки України від 17.08.2005 за № 1/9-431 «Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах».
 21. Лист Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 № 1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку».
 22. Наказ МОН України № 985 від 28.10.2008 р. «Про затвердження інструкції з організації охорони життя та здоров’я дітей у дошкільному навчальному закладі».
 23. Наказ МОН України від 19.12.2017 № 1633 «Про затвердження Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти».
 24. Постанова кабінету Міністрів України від 26.08.2002 № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів» (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ від 04.06.2003 № 851, від 22.06.2005 № 507).
 25. Наказ Міністерства освіти і науки України від 25.07.2005 № 431 «Про внесення змін до порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах».
 26. Лист Міністерства освіти і науки України від 26.11.2009 № 1/9-810 «Про призначення завідувача дошкільного навчального закладу».
 27. Інструкція про ділову документацію в дошкільних закладах, затверджена наказом Міністерства освіти України від 30.01.1998 № 32.
 28. Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів (наказ Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234).

ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧА РОБОТА:                                                                    

 1. Система організації фізкультурно-оздоровчої роботи дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 21.07.2003 № 903/8224.
 2. Регламент проведення спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів у навчальних закладах, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 21.07.2003 №486, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.10.2003 № 904/8225.
 3. Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах України, затверджене наказом МОН України 02.08.2005 № 458.
 4. Лист Міністерства освіти і науки України від 02.09.2016 № 1/9 – 456 «Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах».
 5. Лист Міністерства освіти і науки України від 16.08.2010 № 1/9-563 «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу».
 6. Лист МОН України від 12.12.2019 № 1/9 – 765 «Щодо організації медико-педагогічного контролю на заняттях з фізкультури в закладах дошкільної освіти».

 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ:

 1. Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.01.2021 р. № 33 «Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної  освіти) нова редакція».
 1. Програма розвитку дитини від народження до шести років «Я у Світі», 2019 рік.
 2. Наказ МОН України від 20.04.2015 № 446 Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності».
 3. Інструктивно-методичні рекомендації листа МОН України від 30.07.2020 № 1/9 – 411 «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020 – 2021 навчальному році».
 4. Лист МОН України від 11.10.2017 № 1/9 – 546 «Методичні рекомендації щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців».
 5. Стратегія національно-патріотичного виховання (Указ Президента України від 18.05.2019 р. № 286/2019).
 6. Концепція національно-патріотичного виховання в системі освіти України (наказ МОН України від 29.07.2019 № 1038).
 7. Лист МОН України від 09.12.2019 № 1/9 – 750 «Щодо освітніх програм у закладах дошкільної освіти».
 8. Інструктивно-методичний лист МОН України від 01.10.2002 № 31/9-434 «Про планування освітньо-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі».
 9. Лист Міністерства освіти і науки України від 03.07.2009 № 1/9-455 «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах».
 10. Інструктивно-методичний лист МОН України від 06.06.2005 № 1/9-306 «Організація та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах».
 11. Лист Міністерства освіти і науки України від 10.06.2009 № 1/9-393 «Організація освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році».
 12. Лист Міністерства освіти і науки України від 18.12.2000 № 1/9/510 «Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільні навчальні заклади».
 13. Інструктивно-методичний лист Міністерства освіти і науки України від 04.10.2007 № 1/9-583 «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади».
 14. Лист Міністерства освіти і науки України від 17.12.2008 №1/9-811 «Про здійснення соціально-педагогічного патронату».
 15. Лист МОН України № 1/9-666 від 27.09.2010 р. «Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку».
 16. Інструктивно – методичні рекомендації від 26.07.2010 р. № 1.4/18-3082 «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільних навчальних закладах».
 17. Лист Міністерства освіти і науки України від 02.09.2016 № 1/9 – 454 «Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах».