Правила прийому до закладу

Перелік документів для прийому дітей до закладу дошкільної освіти

Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  12.03.2003 № 305, та Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 27.03.2006 № 240/165.

1. Для зарахування дитини у заклад дошкільної освіти необхідно зареєструватися в електронній черзі та принести   необхідні документи:

– заява від батьків або осіб, які їх замінюють;

– направлення  відділу освіти Сумської міської радиі;

– медична довідка про стан здоров’я  дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти;

– ксерокопія форми щеплення 063/0, завіреною лікувальним закладом;

– свідоцтво про народження дитини;

– висновок ІРЦ для оформлення дитини в інклюзивну групу.

– документи, які підтверджують статус пільгової категорії сім’ї.

2.Доводимо до Вашого відома алгоритм дій для батьків щодо зарахування дитини до закладу (групи) компенсуючого типу:

  • отримання висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини Інклюзивно-ресурсного центру або довідки противотуберкулезного диспансеру;
  • отримання направлення в управлінні освіти і науки Сумської міської ради (каб. 405), з собою мати копію висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини Інклюзивно-ресурсного центру або довідки противотуберкулезного диспансеру;
  • подання заяви керівнику закладу дошкільної освіти щодо зарахування дитини до закладу та надання документів, зазначених у пункті 5 Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу.

3. За дитиною зберігається місце у закладі дошкільної освіти у разі:

– її хвороби, карантину;

– санаторного лікування та реабілітації;

– на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють;

– у літній оздоровчий період (75 днів).

4.  Відрахування дітей із закладу  може здійснюватись:

-за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

– на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у закладі;

– у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, коштів за харчування дитини протягом двох місяців;

– якщо дитина не відвідує заклад без поважних причин протягом 1-го місяця.

5. Термін повідомлення батьків про відрахування дитини з дошкільного навчального закладу   не менш, як за 10 календарних днів, письмово.

6. Забороняється безпідставне відрахування дитини із закладу освіти.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЛИСТ

№1/9-389 від 25 травня 2011 року

Про дотримання порядку прийому

дитини до дошкільного навчального закладу

Згідно ст. 53 Конституції України кожен має право на освіту. Держава забезпечує доступність дошкільної освіти в державних і комунальних учбових закладах. Згідно з рішенням Конституційного суду України від 04.03.2004 р. №5-рп/2004 доступність освіти, як конституційна гарантія реалізації права на освіту означає, що нікому не може бути відмовлено у праві на освіту і держава має створити можливості для реалізації цього права.

Відповідно до ст. 34 Закони України «Про освіту», прийом дітей в дошкільні навчальні заклади проводиться за бажанням батьків. Згідно ст. 36 «Про дошкільну освіту», батьки мають право вибирати дошкільний навчальний заклад. У відповідності п. 6 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. №305, прийом дітей в дошкільний учбовий заклад здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної картки про стан здоров’я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження. Для прийому дітей до дошкільного навчального закладу (групи) компенсуючого типу додатково подається висновок психолого-медико-педагогічної консультації, територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру, направлення місцевого органу управління освітою.

Довідка, форма якої затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27.12.1999 №302 Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях), видається на підставі даних медичного огляду дитини, якщо відсутні медичні протипоказання для її перебування у цьому закладі, а також якщо їй проведено профілактичні щеплення згідно з календарем щеплень і вона не перебувала в контакті з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями.

Наразі, згідно зі ст. 12 Закону України «Про охорону дитинства» батьки несуть відповідальність за стан здоров’я дитини, його фізичний розвиток.

Відповідно до ст. 12, 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» медичні працівники, які проводять профілактичні щеплення, зобов’язані надавати об’єктивну інформацію особам, яким проводять щеплення, або їх законним представникам про ефективність профілактичних щеплень і можливі післявакцинальні ускладнення. Особам, що не досягли п’ятнадцятирічного віку, профілактичні щеплення проводяться за згодою їх об’єктивно інформованих батьків, які мають право відмовитися від щеплень за відсутності повної об’єктивної інформації про вплив щеплень на стан здоров’я і подальші наслідки.

Дане право на відмову від щеплень закріплене і в п. 18 «Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень», затвердженого наказам МОЗ України від 03.02.2006 р. №48. У разі, якщо профілактичні щеплення дітям проведено з порушенням установлених строків у зв’язку з медичними протипоказаннями, при благополучній епідемічній ситуації за рішенням консиліуму відповідних лікарів, вони можуть бути прийняті до відповідного дитячого закладу та відвідувати його.

Питання про відвідування дошкільного навчального закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень вирішується лікарсько-консультативною комісією, згідно наказу Міністерства охорони здоров’я України №43429.11.2002 та затвердженого цим наказом примірного «Положення про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного та шкільного загальноосвітнього навчального закладу».

Враховуючи вище зазначене, відмова керівника дошкільного навчального закладу у прийнятті дитини до закладу без відповідних профілактичних щеплень суперечать діючому законодавству України. За наявності відповідних медичних довідок встановленого зразка із висновком лікаря, у якому зазначено, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, керівник закладу зобов’язаний прийняти дитину до закладу.

Заступник Міністра                                                                  Б.М. Жебровський