Сторінка для батьків

До уваги батьків майбутніх вихованців!

    Для запису дітей до дошкільного закладу необхідно надати:

  1. Заяву від батька чи матері або осіб, що їх заміняють (зразок заяви наведено нижче) в письмовому вигляді.

  2. Довідки від лікаря:                                                                                                                                    -Довідку про результати медичного огляду, стан здоров’я –  форма 086-1/о                                                   – Копію довідки про щеплення дитини форма 063, яка обов’язково завірена підписом і печаткою лікаря.

  3.  Інформацію про батьків в письмовому вигляді :

Мати: прізвище, ім’я, по-батькові ________________________________

місце роботи, посада ___________________________________________

контактний телефон ___________________________________________

Батько: прізвище, ім’я, по-батькові_______________________________

місце роботи, посада ___________________________________________

контактний телефон ___________________________________________

Вказати фактичну адресу проживання дитини ______________________

       Перед записом дітей пропонуємо батькам ознайомитись зі Статутом дошкільного закладу, режимом роботи, правилами прийому дітей та іншими документами на сайті дошкільного закладу в розділі «Прозорість та інформаційна відкритість»

Зразок заяви

                                                                                                                  Завідувачу

Сумського дошкільного навчального закладу

(ясла-садок) № 33«Маринка»

Шрамченко О.П.

________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові одного  із батьків)

проживаючої (-ого) за адресою:

_______________________________

(вказати адресу)

Заява

Прошу виділити місце в  Сумському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) №33 «Маринка» моїй дитині _____________________________________________, яка(-ий) народилася (-вся) ___________________________,  з ____________________.

Даю згоду на обробку своїх персональних даних та персональних даних дитини на час перебування її в дошкільному закладі.

Зі Статутом, режимом роботи, правилами прийому дітей до  дошкільного навчального закладу ознайомлена (-ий).

Інформація про батьків :

Мати: прізвище, ім’я, по-батькові ________________________________

місце роботи, посада ___________________________________________

контактний телефон ___________________________________________

Батько: прізвище, ім’я, по-батькові_______________________________

місце роботи, посада ___________________________________________

контактний телефон ___________________________________________

Вказати фактичну адресу проживання дитини ______________________

       Дата                                                                                        Підпис