Інформація про кошти,отримані з інших джерел, не заборонених законодавством