Консультація “Пізнаємо секрети економічної грамотності з Економчиком”

Пізнаємо секрети економічної грамотності з Економчиком

План

  1. Дошкільник і економіка.
  2. Засвоєння економічних понять засобами гри та казки.
  3. Знайомство дошкільнят з Еконмчиком.
  4. Знайомство дітей зі «світом грошей».

1.Із раннього дитинства малюк стикається з економічними про­блемами, які обговорюються в сім’ї (товар, праця, гроші тощо). Саме життя в родині дає дітям можливість опанувати основи відповідної поведінки: вибір та споживання продуктів харчування, різних товарів та послуг з урахуванням їхньої значущості, корисності, необхідності. Крім того, дошкільник починає на практиці засво­ювати правила поведінки в різних закладах: лікувальних, навчаль­них, розважальних, торговельних тощо.

Усі ми — і діти, й дорослі — є суб’єктами відносин споживання, адже протягом життя споживаємо товари і послуги.

Ознайомити дошкільника зі світом сучасної еконо­міки повинні перш за все дорослі — батьки і вихователі — під час безпосереднього спілкування з дитиною. Їхнє завдання — не тільки дати дітям певний обсяг економічних знань, а й навчити правильно користуватися ними в різних життєвих ситуаціях. Дорослий пови­нен керувати формуванням «правильного бачення світу» (В.О. Сухомлинський).

Дітям уже в дошкільному віці потрібно мати первинні уявлення про свої потреби та потреби своєї родини; ро­зуміти, що потреби можуть бути безмежними, а можливості для їх задоволення — обмеженими; уміти співвідносити свої бажання з можливостями родини їх задовольнити. Дошкільнята здатні ро­бити висновки про значення товарів і послуг у житті людини, про особливості різних професій і їхнє значення в суспільстві.

Формування сучасного споживача, яким є й дитина, неможливе без виховання таких важливих якостей особистості, як ощадливість, економність, доброта, турботливість. Крім запропонованих спеціальних занять формування економічних уявлень обов’язково повинно здійснюватись і на заняттях з математики, розвитку мовлення, екології тощо. В спільній діяльності дорослих і дітей на екскурсії, прогулянках, пра­ці, іграх та самостійній дитячій діяльності.

Рекомендовано, спочатку ознайомлювати дітей з першочерговими потребами людини (хліб, одяг, вода, продук­ти, житло). Розглядаються також потреби тварин і рослин. Потім проводити заняття, які формують навички життєвої компетентності (категорії «вибір», «праця», «товари», «послу­ги», «гроші»), зокрема присвячені житлово-комунальним послугам. Окремі заняття можуть розкривати необхідність берегти воду й електроенергію, дбати про природне довкілля, охайно користува­тись іграшками та книжками; передбачено заняття з ознайомлення дітей із проблемою збереження чистоти міста (селища, села).

Із раннього віку діти споживають суспільні блага, але не за­вжди привчаються їх берегти: розкидають обгортки від цукерок і морозива, ламають гілки дерев, малюють на стінах, не вимика­ють вчасно світло в приміщенні, псують книжки. Це спричинено, зокрема, тим, що дорослі недостатньо працюють над прищеплен­ням дітям звичок до порядку, догляду за своїми речами, їхньою чистотою, відповідальності за них.

Важливим питанням економічного виховання дітей  є формування в них ощадливого ставлення до бюджету часу, вміння його планувати, економити, аналізувати його витрати. Дітей слід привчати вишукувати шляхи економії часу. Цьому має сприяти організація навчальної і побутової діяльності вихованців в сім’ї. Як зауважує А. С. Нісімчук, головна умова ефективності економічного виховання дітей у навчальній діяльності – це її наукова організація. У домашніх умовах це передбачає раціональне і суворе дотримання режиму дня, доцільного порядку на робочому місці, систему виконання домашніх завдань, використання раціональних прийомів навчальної діяльності в роботі з книгою, підручником, словником, під час ведення записів, конспектів,  уміннями та навичками планування, самоконтролю, аналізу ефективності своєї діяльності.

В економічному вихованні дітей дошкільного віку не можна обходити питання використання ними грошей, що виділяються батьками або зароблені самостійно. Кишенькові гроші сприяють економічному вихованню лише за умови, що їх навчили розумно користуватися коштами. Тому батьки повинні володіти певною сумою економічних знань, знання методики економічного виховання дитини в сім’ї, залучення її до економічних аспектів сімейного життя і діяльності.  

Дошкільник і економіка лише на перший погляд здаються далекими один від одного. Дитина мимоволі зустрічається з економікою, навіть якщо її не вчать економіці. Вона дізнається, що таке «моє», «твоє», «наше», «обмін», «гроші», «ціна», «купити», «дешево», «продати», «заробити».  Чим раніше ми почнемо економічну освіту дітей, тим їх дії і вчинки будуть більш раціональними, усвідомленими, тому, що саме в дошкільному віці діти набувають первинний досвід елементарних економічних відносин. Чим старше діти, тим більше вони активно беруть участь у вирішенні багатьох економічних проблем сім’ї: розподіл сімейного бюджету, складання меню, придбання покупок тощо.

  1. Процес економічного виховання реалізується через різні форми його організації. Основна форма навчання – це гра. Саме гра наповнює життя дітей неповторним, цікавим змістом, організує і регулює їх поведінку, коригує психіку і допомагає виявляти і задовольняти свої інтереси. Діти з раннього віку опиняються у вирі різноманітної економічної інформації, спостерігаючи за веденням домашнього господарства, разом з батьками купуючи продукти та інші товари, переглядаючи чи чуючи рекламу тощо. Розібратися у сутності економічних відносин вихованцям допоможуть дидактичні, сюжетно – рольові та ситуативні ігри економічної спрямованості. Ці ігри дають змогу зробити економіку зрозумілою для дошкільників, забезпечують органічне практичне входження дітей в економічні відносини.

Засвоїти складні економічні поняття допоможуть персонажі знайомих казок: «Муха – Цокотуха», «Буратіно», «Троє поросят», «Півник і бобове зернятко». Казки використовуються для виховання таких якостей особистості, як працьовитість, ощадливість, практичність. В казках економічний зміст розкривається перед дітьми у вигляді проблемних ситуацій, вирішення яких розвиває логіку, нестандартність, самостійність мислення, комунікативно-пізнавальні навички. Виявляється, в будь-якій казці можна знайти економіку.

Знайомство з азами економіки доцільно почати з подорожі по країні «Економіка», де живе ігровий персонаж – гном Економ. Він знайомить дітей з іншими ігровими персонажами: царицею Економікою і Бізнесменчиком. Ці персонажі вивчають економіку разом з дітьми, беруть участь в іграх і допомагають дітям освоювати фінансові та економічні поняття.

3.«Знайомство з Економчиком»

На фабриці добрий майстер виготовляв різні іграшки. Собачок і котиків створював із штучного хутра і тканини, ляльок – із пластмаси. На виготовлення іграшок він витрачав багато дорогих матеріалів. Тому й продавали іграшки в магазині за високу ціну. Через це не всі батьки могли купити їх для своїх дітей.

Одного дня майстер зібрав усі непотрібні залишки тканини, хутра тощо- і зробив із них незвичайну іграшку. Цей спосіб був економний, адже майстер не використав жодного з дорогих матеріалів, тому іграшку назвав Економчиком.

Майстер був задоволений але стомлений – і пішов відпочивати. А Економчик залишився сидіти на робочому столі. Опівночі місячне сяйво освітило його і він ожив. Вирішив Економчик піти світом і навчати всіх люде бути економними, розповідати їм для чого це необхідно. Він був веселий, чемний і добрий, тому знайшов серед людей багато друзів.

4.Одна з найбільш близьких дитині тем – це «Сім’я. Доходи сім’ї. Сімейний бюджет». Знайомство з бюджетом можна розпочинати з виготовлення макета сімейного бюджету, де кожна частина позначає дохід всіх членів сім’ї (тато, мати, старші брати і сестри, дідусь, бабуся). На наочному прикладі можна переконатися, хто і який дохід приносить у сім’ю. Спільно з дітьми можна намалювати картки-схеми із зображенням доходів та витрат сім’ї. А для закріплення матеріалу організуйте сюжетно-рольову гру «Сім’я», де розподіліть ролі, виберіть професії.

У кожній сім’ї, як і в кожної людини, є свої потреби і наступною темою буде тема «Потреби людини». Поговоріть з дитиною і розкажіть їй: «Що може людина? Навіщо людина їсть? Навіщо ми дихаємо?» Можна провести гру «Хочу і треба?» Пропонуємо дитині вибрати з серії предметних картинок ті картинки, на яких зображені предмети, необхідні дитині обов’язково: вода, їжа, одяг, житло. Це будуть – «основні потреби». Дорослий вибирає ті картинки, на яких зображені предмети, без яких дитина може прожити: іграшки, комп’ютер, прикраси, розваги. Це – «неосновні потреби людини». Запропонуйте дитині визначити, до якої групи можна віднести такі потреби людини як: освіта, медицина, дружба, захист.

А для того, щоб задовольняти свої потреби, необхідні гроші. Знайомимо дітей зі «Світом грошей». Необхідно підвести дітей до розуміння того, що гроші є засобом задоволення потреб. А познайомити дитину зі світом грошей допоможе казка. Прочитайте дітям казку «Буратіно» і поговоріть за  її змістом. Запитайте у дитини: «Все можна купити за гроші?» Організуйте сюжетно-рольову гру «Магазин». Всі знають, що це одна з найулюбленіших дитячих ігор. Придумайте свої іменні грошики. Вибираючи продавця, зверніть увагу на правила поведінки в магазині. Граючи, діти не тільки закріплюють отримані знання, а й вчаться спілкуватися, будувати партнерські відносини.

На цьому знайомство з ЕКОНОМІКОЮ не закінчується. Це тільки початок. Попереду ще багато цікавих зустрічей з такою складною наукою – ЕКОНОМІКА.

Підготувала керівник ЗДО Шрамченко Олена Павлівна.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

one × 3 =