Категорія «Виконання вимог статті 30 Закону України «Про освіту»»

Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

1. Заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднюють таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.

2. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності – на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:

статут закладу освіти;

ліцензії на провадження освітньої діяльності;

структура та органи управління закладу освіти;

кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;

освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником ;

ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;

мова (мови) освітнього процесу;

наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);

матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);

результати моніторингу якості освіти;

річний звіт про діяльність закладу освіти;

правила прийому до закладу освіти;

умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;

правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти;

{Частину другу статті 30 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2657-VIII від 18.12.2018}

план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;

{Частину другу статті 30 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2657-VIII від 18.12.2018}

порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;

{Частину другу статті 30 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2657-VIII від 18.12.2018}

порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування);

{Частину другу статті 30 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2657-VIII від 18.12.2018}

інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

3. Заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

4. Інформація та документи, передбачені частинами другою і третьою цієї статті, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом.

5. Перелік додаткової інформації, обов’язкової для оприлюднення закладами освіти, може визначатися спеціальними законами.

Кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання отриманих коштів

Використання коштів у червні 2020 року КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за червень 1 Послуга Укртелеком телефон, радіо 173,75 2 Послуга інтернет 119,00 3 Дератизація, дезінфекція 175,66 4 Послуга перезарядка вогнегасників 1500,00 5 Послуга т/о кран комплектів 1000,00 6 Послуга замірів заземлення 1437,41 7 Послуга міськсвітло 499,00    Всього                                                                                     4904,82   КЕКВ 2210 «Придбання …

Інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства

СУМСЬКА    МІСЬКА     РАДА УПРАВЛІННЯ  ОСВІТИ І НАУКИ вул. Харківська, 35, м. Суми, 40024, тел., факс (0542) 32-78-05; E-mail: :   osvita@smr.gov.ua   НАКАЗ 29.05.2020                                                                                               № 262   Про відновлення освітнього процесу у закладах дошкільної освіти Сумської об’єднаної територіальної громади після послаблення протиепідемічних заходів   На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 року       № 392 «Про …

Інформація проперелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога

Натуральні надходження по КЕКВ 2210 Спонсорська допомога батьків, лютий 2020 Спонсорська допомога батьків Музичні інструменти 939,00 «Спонсорська допомога батьків,  “Суми задорученням» листопад 2019 № Найменування товару Кількість Од. вим. Ціна Сума 1 Палки гімнастичні 10 шт 40,00 400,00 2 Подушка балансир 3 шт 170,00 510,00 3 Магнітно-маркерна дошка 1 шт 589,98 589,98 4 Серветки махрові 30*50/28*46 …