Категорії «Методист інформує»

Консультація «Формування активної позиції дитини щодо власної безпеки»

Тип консультації: груповий План Що мають пам’ятати дорослі щодо формування активної позиції дитини щодо власної безпеки? Перелік знань і практичних навичок, які має засвоїти дитина з метою застосування у різних екстремальних ситуаціях: 2.1. Ситуація «Один удома». 2.2. Ситуація «Один на вулиці». 2.3. Ситуація «Дитина заблукала». 2.4. Ситуація «Пограбування квартири». 2.5. Ситуація «Користування ліфтом».   Природно, …

Консультація практичного психолога «Формування взаємин між дітьми «групи ризику» та вихователем»

Виховання дитини дошкільного віку передбачає її повноцінний та гармонійний розвиток, що значною мірою залежить від правильно організованого педагогічного спілкування з дорослими, зокрема, безпосередньо з вихователем. Організація педагогічного спілкування в дошкільному закладі повинна будуватися, виховуючи з позиції поваги до особистості дитини. У спілкуванні складається важлива система взаємин, що сприяють ефективності виховання і навчання. Розвиток таких якостей …

Консультація “Змістове наповнення життєдіяльності дітей в оздоровчий період у ЗДО”

План Нормативна база. 2. Завдання роботи на оздоровчий період. 3. Розвязання освітніх завдань підчас оздоровчого періоду. 1 червня розпочинається літній оздоровчий період у житті дошкільного закладу. Перш завсе звертаю увагу педагогів на нормативне забезпечення  організації роботи ЗДО в літній оздоровчий період Закон України «Про дошкільну освіту» (ст. 7, 24) Положення про дошкільний навчальний заклад (п. 25) …

Консультація «Організація праці дітей на ділянці закладу дошкільної освіти у весняний період»

Тип консультації: груповий План Формування у дітей системи знань про рослинний світ у процесі організації праці на ділянці закладу дошкільної освіти. Роль організації праці дітей у квітнику, саду або на городі. Формування практичних навичок дошкільників по догляду за рослинами. 4. Зміст праці у природі навесні дітей молодшого та середнього дошкільного віку. 5. Зміст праці у …

Консультація «Виховний та розвиваючий вплив будівельно-конструктивних ігор на дітей»

Консультація (вихователя Пархоменко Н. В.) «Виховний та розвиваючий вплив будівельно-конструктивних ігор на дітей» Тип консультації: груповий Термін «будівельно-конструктивна гра» з’явився порівняно недавно. Особливістю цієї гри є те, що в її основі лежать конструктивні вміння та здібності, внаслідок чого вона більшою мірою, ніж  будь які види дитячої гри наближається до творчої практичної діяльності дитини, зокрема до …

Консультація «Сторітелінг як мистецтво красивої розповіді»

Консультація (вихователя – методиста Гарбузової Н.О) «Сторітелінг як мистецтво красивої розповіді» Тип консультації: груповий План Історія виникнення технології сторітелінгу. Сторітелінг як сюрпризний момент. Види педагогічного сторітелінгу. Поради щодо організації роботи. Правила сторітелінгу. Основні структурні компоненти сторітелінгу. Переваги стрітелінгу в роботі з дошкільниками.  ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ СТОРІТЕЛІНГУ  Цікаві історії мають магічну силу над слухачами. Правильно будуйте …

Консультація «Трудове виховання дітей дошкільного віку як педагогічна проблема сучасності»

Тип консультації: груповий План Ставлення дошкільників до праці. Пріоритети сімейного виховання. Спрямованість пізнавального інтересу дошкільників щодо праці дорослих. Причини негативного ставлення до праці як до суспільного явища. Дослідження теорії і практики трудового виховання. Висновки.   Ставлення дошкільників до праці Трудове виховання – одна зі складових системи гармонійного розвитку дітей дошкільного віку. Сьогодні, якщо запитаємо дитину …

Форми організації праці дітей в умовах ДНЗ та родини

Форми організації праці не слід плутати з формами праці. Адже педагоги та психологи визначають три основні форми праці: споживчу працю (потреба у самостійному виконанні трудових дій), виробничу (потреба в праці, результат якої має значення для інших людей)  і творчу (дитина ставить вимогу створити щось оригінальне, а відомий результат отримує нове значення). Форма праці – зовнішнє вираження …

Адаптація дітей раннього віку до перебування в ДНЗ

Адаптація дітей раннього віку до перебування в ДНЗ Адаптація – це пристосування організму до нової ситуації, а для дитини дитячий садок, поза сумнівом, є новим, ще невідомим простором, із новим оточенням і стосунками. Адаптація (з лат. «пристосування») – процес призвичаєння організму, що відбувається на різних рівнях: фізіологічному, соціальному, психологічному. Адаптація – активне засвоєння прийнятих у суспільстві …