Правове забезпечення

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ І ФУНКЦІОНУВАННЯ   ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ:

 1. ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ “Про затвердження Положення про заклад дошкільної освіти” від 12 березня 2003 р. № 305 (зі змінами).

 2. Положення про освітній округ, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від   20.01.2016 №79.
 3. Примірний статут дошкільного навчального закладу, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 24.04.2003 за № 257.
 4. Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників навчально-виховних закладів України, затверджені наказом Міністерства освіти України від 20.12.1993 № 455.
 5. Примірне положення «Про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю», затверджене наказом Міністерства освіти і науки від 23.03.2005 № 178.
 6. Порядок державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 24.07.2001 № 553.
 7. Лист Міністерства освіти і науки України від 27.11.2007 № 1\9-711«Про проведення державної атестації дошкільних навчальних закладів».
 8. Лист МОН України від 09.09.2022 №805 «Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників».
 9. Лист Міністерства освіти і науки України від 16.03.2009 № 1/9-165 «Про атестацію музичних керівників, інструкторів з фізкультури дошкільних навчальних закладів».
 10. Наказ Міністерства економіки України від 28.09.2021 №620-21 “Про затвердження професійного стандарту “Керівник (директор) закладу дошкільної освіти”.
 11. Наказ Міністерства економіки України від 19.10.2021 №755-21 «Про затвердження професійного стандарту «Вихователь закладу дошкільної освіти».
 12. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників».
 13. Указ Президента України від 20.03.2008 № 244/2008 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні».
 14. Наказ Державної служби якості освіти від 30.11.2020 №01-11/71 «Методичні рекомендації з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти».
 15. Типові штатні нормативи дошкільних навчальних закладів, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 № 1055.
 16. Порядок комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 27.03.2006 № 240/165.
 17. Лист МОН України від 15.08. 2023 № 1/12132-23 “Щодо надання роз’яснень про комплектування спеціальних груп у закладах дошкільної освіти”.
 18. Лист МОН України 26.07.2023 № 4/2645-23 “Щодо роботи з дітьми з ООП в інклюзивній та спеціальній групах”.
 19. Нормативи наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 12818 (зі змінами).
 20. Наказ Міністерства освіти і науки України від 15.11.2023 року № 1397 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо зарахування, переведення та відрахування вихованців державних (комунальних) закладів дошкільної освіти в умовах воєнного стану».
 21. Перелік платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 796.
 22. Наказ МОН України від 12.05.2023 №552 “Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної діяльності у сфері освіти”.
 23. Лист Міністерства освіти і науки України від 17.08.2005 за № 1/9-431 «Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах».
 24. Лист Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 № 1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку».
 25. Наказ МОН України від 16.05.2019 № 659 “Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу”.
 26. Наказ МОН України від 19.12.2017 № 1633 «Про затвердження Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти».
 27. Постанова кабінету Міністрів України від 26.08.2002 № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів» (зі змінами).
 28. Наказ Міністерства освіти і науки України від 25.07.2005 № 431 «Про внесення змін до порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах».
 29. Лист Міністерства освіти і науки України від 26.11.2009 № 1/9-810 «Про призначення завідувача дошкільного навчального закладу».
 30. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 07.05.2012 №543 “Про затвердження Типової інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах”.
 31. Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів (наказ Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234).

 

ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧА РОБОТА:                                                                    

 1. Система організації фізкультурно-оздоровчої роботи дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 21.07.2003 № 486.
 2. Регламент проведення спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів у навчальних закладах, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 21.07.2003 №486, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.10.2003 № 904/8225.
 3. Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах України, затверджене наказом МОН України 02.08.2005 № 458.
 4. Лист Міністерства освіти і науки України від 02.09.2016 № 1/9 – 456 «Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах».
 5. Лист Міністерства освіти і науки України від 16.08.2010 № 1/9-563 «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу».
 6. Лист МОН України від 12.12.2019 № 1/9 – 765 «Щодо організації медико-педагогічного контролю на заняттях з фізкультури в закладах дошкільної освіти».

 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ:

 1. Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.01.2021 р. № 33 «Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної  освіти) нова редакція»
 2. Методичні рекомендації до оновленого Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти) (наказ МОН України від 16.03.2021 №1/9 – 148).
 3. Програма розвитку дитини від народження до шести років «Я у Світі», 2019 рік.
 4. Комплексна програма розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку “Соняшник”, 2023 рік.
 5. Програма розвитку дитини дошкільного віку “Українське дошкілля”, 2021 рік”.
 6. Наказ МОН України від 20.04.2015 № 446 Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності».
 7. Лист МОН України від 21.08.2023 № 1/12490-23 «Про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2023/2024 навчальному році».
 8. Лист МОН України від 27.10.2023 № 1/16742-23 “Про застосування державної мови у сфері освіти”.
 9. Лист МОН України від 21.08.2023 № 1/12492-23 “Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти у 2023/2024 навчальному році”.
 10. Лист МОН України від 24.08.2023 №1/12702-23 «Щодо організації виховного процесу в закладах освіти у 2023/2024 навчальному році».
 11. Лист МОН України від 14.08.2023 №1/12038-23 «Про переліки навчальної літератури та навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в освітньому процесі закладів освіти у 2023/2024 навчальному році».
 12. Лист МОН України від 02.04.2022 № 1/3845 «Про рекомендації для працівників закладів дошкільної освіти на період дії воєнного стану в Україні».
 13. Лист МОН України від 20.06.2023 №1/8820 «Про організацію безпечного освітнього простору в закладах дошкільної освіти та обладнання укриттів».
 14. Лист МОН України від 14.02.2019 № 1/11 – 1491 «Організація роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у ЗДО».
 15. Лист МОН України від 11.10.2017 № 1/9 – 546 «Методичні рекомендації щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців».
 16. Стратегія національно-патріотичного виховання (Указ Президента України від 18.05.2019 р. № 286/2019).
 17. Лист  МОН України від 06.06.2022 № 527 «Концепція національно-патріотичного виховання в системі освіти України».
 18. Лист МОН України від 09.12.2019 № 1/9 – 750 «Щодо освітніх програм у закладах дошкільної освіти».
 19. Інструктивно-методичний лист МОН України від 01.10.2002 № 31/9-434 «Про планування освітньо-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі».
 20. Лист Міністерства освіти і науки України від 03.07.2009 № 1/9-455 «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах».
 21. Інструктивно-методичний лист МОН України від 06.06.2005 № 1/9-306 «Організація та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах».
 22. Лист Міністерства освіти і науки України від 18.12.2000 № 1/9/510 «Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільні навчальні заклади».
 23. Інструктивно-методичний лист Міністерства освіти і науки України від 04.10.2007 № 1/9-583 «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади».
 24. Лист Міністерства освіти і науки України від 17.12.2008 №1/9-811 «Про здійснення соціально-педагогічного патронату».
 25. Лист МОН України № 1/9-666 від 27.09.2010. «Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку».
 26. Інструктивно – методичні рекомендації від 26.07.2010 р. № 1.4/18-3082 «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільних навчальних закладах».
 27. Лист Міністерства освіти і науки України від 02.09.2016 № 1/9 – 454 «Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах».

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ З ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ:

 1. Закон України «Про освіту» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38-39, ст.380): Стаття 20 «Інклюзивне навчання».
 2. Закон України «Про дошкільну освіту» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 49, ст.259): Стаття 12«Типи закладів дошкільної освіти»; Стаття 30 «Педагогічне навантаження, оплата праці, відпочинок педагогічних та інших працівників у сфері дошкільної освіти».
 3. Лист МОН від 31.08.2023 №1/13094-23 «Про організацію освітнього процесу дітей з особливими освітніми потребами у 2023/2024 навчальному році».
 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.02.2017 №88 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами».
 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.04.2019 № 530 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах дошкільної освіти».
 6. Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.04.2018 № 414 «Про затвердження Типового переліку допоміжних засобів для навчання (спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку) осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються в закладах освіти».
 7. Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.04.2019 №423 «Про затвердження Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних групах закладів дошкільної освіти».
 8. Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.09.2018 №609 «Про затвердження примірного Положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти».
 9. Лист МОН України від 25.06.2020 №1/9-348 «Щодо створення інклюзивного освітнього середовища в закладах дошкільної освіти».
 10. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.07.2021. №769 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10.04.2019. №530 «Про затвердження Порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти».
 11. Лист МОН України від 30.12.2021 №1/23180-21 «Про визначення рівня підтримки у дітей з особливими освітніми потребами, які здобувають дошкільну освіту в інклюзивних групах».
 12. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2022 №483 «Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 10.04.2019 № 530 і від 15.09.2021 № 957».
 13. Лист МОН України від 13.11.2018 №1/9-691 «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у закладі дошкільної освіти».