Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

П. 90 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою КМУ № 1187 від 30 грудня 2015 р. (в редакції постанови КМУ від 10 травня 2018 р. № 347) передбачає кадрові вимоги щодо започаткування та провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти, зокрема:

Заклад дошкільної освіти повинен бути забезпечений педагогічними працівниками, необхідними для реалізації освітнього процесу та виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти.

Відповідно до ст. 30 Закону України «Про дошкільну освіту» педагогічний працівник закладу дошкільної освіти – особа з високими моральними якостями, яка має вищу педагогічну освіту за відповідною спеціальністю та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

На 01.09.2022 року в  ДНЗ  працює 29 педагогічних працівників:

– завідувач – 1;

– вихователь-методист – 1;

– вихователі – 19;

– вчитель – логопед – 2;

– музичний керівник – 3 ;

– інструктор з фізкультури – 1;

– практичний психолог – 1;

асистент-вихователя -1.

А також 31 працівників обслуговуючого персоналу:

– заступник завідувача  господарства -1;

– бухгалтер – 2;

– діловод-1;

– сестра медична старша – 2;

– помічник вихователя для дітей віком до 3-х років – 3;

– помічник вихователя для дітей віком від 3-х років – 6;

– каштелян -1;

– машиніст з прання білизни- 2;

– шеф-кухар – 1;

– кухар – 3;

– підсобний робітник – 1;

– комірник – 1;

– двірник – 1;

– сторож – 2;

– слюсар електромонтер -1;

– робітник з обслуговування будівлі -1;

– прибиральник службових приміщень – 1.

 

№п/п освіта Всього-29 Адміністрація-2 Вихователі-19 Спеціалісти-7
к-ть к-ть к-ть к-ть
1 Вища 20 2 14 4
2 Базова вища
3 Середня спеціальна 8 5 3
4 Середня

 

Характеристика педагогічного колективу за кваліфікаційним рівнем педагогічної майстерності

 

Вища категорія – 4 І категорія -6 ІІ категорія – 5
Спеціаліст -14 11 тарифний розряд – 7 9 тарифний розряд – 3
10 тарифний розряд -1