Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

п.66.Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою КМУ № 1187 від 30 грудня 2015 р. (в редакції постанови КМУ від 10 травня 2018 р. № 347) заклад дошкільної освіти  повинен бути забезпечений педагогічними працівниками, іншими фізичними особами, які мають право провадити освітню діяльність на рівні дошкільної освіти, необхідними для реалізації освітнього процесу та виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти.

п. 67 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою КМУ № 1187 від 30 грудня 2015 р. (в редакції постанови КМУ від 10 травня 2018 р. № 347) передбачає кадрові вимоги щодо започаткування та провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти, зокрема:

Педагогічні працівники, інші фізичні особи, які провадять педагогічну діяльність і залучені до здійснення освітнього процесу, повинні відповідати таким вимогам:

  • мати вищу педагогічну освіту за відповідною спеціальністю та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника;
  • мати стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, який підтверджується відповідним записом в особистій медичній книжці встановленого зразка.

На 01.09.2023 року в  ДНЗ  працює 29 педагогічних працівників:

– завідувач – 1;

– вихователь-методист – 1;

– вихователі – 18;

– вчитель – логопед – 2;

– музичний керівник – 3 ;

– інструктор з фізкультури – 1;

– практичний психолог – 1;

асистент-вихователя -2.

А також 31 працівників обслуговуючого персоналу:

– заступник завідувача  господарства -1;

– бухгалтер – 2;

– діловод-1;

– сестра медична старша – 2;

– помічник вихователя для дітей віком до 3-х років – 2;

– помічник вихователя для дітей віком від 3-х років – 10;

– машиніст з прання білизни- 2;

– шеф-кухар – 1;

– кухар – 3;

– двірник – 1;

– сторож – 3;

– слюсар електромонтер -1;

– робітник з обслуговування будівлі -1;

– прибиральник службових приміщень – 1.

На 01.01.2024 року в  ДНЗ  працює 29 педагогічних працівників:

– завідувач – 1;

– вихователь-методист – 1;

– вихователі – 18;

– вчитель – логопед – 2;

– музичний керівник – 3 ;

– інструктор з фізкультури – 1;

– практичний психолог – 1;

асистент-вихователя -2.

А також 32 працівника обслуговуючого персоналу:

– заступник завідувача  господарства -1;

– бухгалтер – 2;

– діловод-1;

– сестра медична старша – 2;

– помічник вихователя для дітей віком до 3-х років – 2;

– помічник вихователя для дітей віком від 3-х років – 10;

– машиніст з прання білизни- 2;

– шеф-кухар – 1;

– кухар – 3;

– двірник – 1;

– сторож – 3;

– слюсар електромонтер -1;

– робітник з обслуговування будівлі -2;

– прибиральник службових приміщень – 1.

 

№п/п освіта Всього-29 Адміністрація-2 Вихователі-18 Спеціалісти-9
к-ть к-ть к-ть к-ть
1 Вища 21 2 14 5
2 Базова вища
3 Середня спеціальна 8 4 4
4 Середня

 

Характеристика педагогічного колективу за кваліфікаційним рівнем педагогічної майстерності

 

Вища категорія – 6 І категорія -6 ІІ категорія –4
11 тарифний розряд – 8 9 тарифний розряд – 3 10 тарифний розряд -2