Консультативний пункт для батьків

 

В Сумському дошкільному навчальному закладі(ясла-садок)  № 33 “Маринка”м.Суми, Сумської області працює консультаційний пункт для батьків і дітей, що не відвідують заклад дошкільної освіти

Завдання консультаційного пункту :

-надання консультативної допомоги батькам (законим представникам) дитини з різних питань виховання, навчання, розвитку та оздоровлення дитини дошкільного віку;

-сприяття соціалізації, комунікації дітей дошкільного віку, що не відвідують дошкільні освітні заклади;

-проведення комплексної профілактики відхилень у фізичному, психічному і соціальному розвитку дітей дошкільного віку, що не відвідують дошкільні заклади ;

-інформування батьків або осіб, що їх замінюють, про заклади управління освіти , спроможні надати кваліфіковану допомогу дитині згідно індивідуальних особливостей її розвитку;

-навчання батьків практичних навичок та забезпечення їх необхідними методичними матеріалами для здійснення освітнього процесу в умовах сім ‘ї;

Консультаційний центр для батьків і дітей, що не відвідують дошкільні освітні заклади, працює за таким розкладом: щодня з 1300 до 1500.

Для надання фахової допомоги сім′ям у КЦ працюють такі спеціалісти-консультанти: учителі – логопеди,  сестра медична старша, музичний керівник, практичний психолог, інструктор з фізкультури,вихователь- методист.

Робота с батьками і дітьми проводиться у  індивідуальній формі. Індивідуальна робота з дітьми організується в присутності батьків .

Послуги надаються на безкоштовній основі і громадських засадах.

Положення про консультативний пункт для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї

І. Загальні положення.

1.Консультативний пункт для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї (далі – Консультативний пункт), організовується при навчальних закладах, що реалізують освітні програми дошкільного виховання та районних методичних кабінетах.

2.Консультативний пункт у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими законодавчими актами, наказами МОНмолодьспорт, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, цим Примірним положенням.

3.Консультативний пункт створюється для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей віком від 2 років до 6(7) років, які виховуються в умовах сім’ї.

4.Консультативний пункт – це одна з форм надання допомоги сім’ї у вихованні і розвитку дітей дошкільного віку.

ІІ. Мета і завдання діяльності Консультативного пункту

1. Мета створення Консультативного пункту:

– забезпечення єдиних вимог і наступності сімейного і суспільного виховання;

– надання безкоштовної психолого-педагогічної допомоги батькам або особам, які їх замінюють, підтримки різнобічного розвитку дітей, які виховуються в умовах сім’ї.

2. Головні завдання Консультативного пункту:

– надання всебічної допомоги сім’ї у розвитку, вихованні та навчанні дітей, які виховуються в умовах сім’ї, відповідно до їх задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб;

– сприяння соціалізації дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім’ї; забезпечення взаємодії між дошкільним навчальним закладом й іншими організаціями соціальної і медичної підтримки дітей і батьків або осіб, які їх замінюють.

ІІІ. Організація діяльності Консультативного пункту

1. Основні форми діяльності Консультативного пункту:

– організація лекторіїв, теоретичних і практичних семінарів, індивідуальних і групових консультацій для батьків або осіб, які їх замінюють);

– організація заочного консультування через листування, в телефонному режимі через організацію роботи сайту навчального закладу.

2. Консультативний пункт може здійснювати консультативну допомогу батькам або особам, які їх замінюють, з питань:

– соціалізації дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім’ї;

– вікових, психофізіологічних особливості дітей;

– психологічної готовності до навчання у школі;

– профілактики відхилень у фізичному, психічному і соціальному розвиткудітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім’ї;

-організації ігрової діяльності;

– організації харчування дітей вдома;

– створення умов для за загартування і оздоровлення;

– соціального захисту дітей із різних категорій сімей.

3. Робота з батьками або особами, які їх замінюють і дітьми в Консультативному пункті проводиться підгрупами та індивідуально.

4. Організація психолого-педагогічної допомоги батькам або особам, які їх замінюють, будується на основі інтеграції діяльності спеціалістів Консультаційного пункту: вихователя, практичного психолога, учителя-логопеда, медичного працівника та інших фахівців.

5. Консультування батьків або осіб, які їх замінюють, може проводитись одним або декількома спеціалістами одночасно. Кількість спеціалістів, залучених на громадських засадах до роботи в Консультативному центрі, визначається керівником дошкільного навчального закладу, на базі яких організовано його діяльність.

6. Для здійснення діяльності Консультативного пункту необхідно ведення наступної документації:

– журнал реєстрації звернень;

– план та графік роботи Консультативного пункту, затверджений керівником методичного кабінету управління освіти або керівником навчального закладу, на базі якого функціонує даний центр;

– аналіз роботи за рік.

7. Безпосереднє керівництво Консультативним пунктом здійснюється керівником дошкільного навчального закладу, на базі якого організовано його діяльність