План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню)

в ЗДО №33 “Маринка”  на 2019/2020 н.р.

№ з/п Заходи Термін проведення Відповідальний
Нормативно-правове забезпечення
1 Створення  нормативно-правової бази  щодо  забезпечення  запобігання та протидії булінгу Упродовж року Завідувач ДНЗШрамченко О.П.
2 Обробка матеріалів «Скриньки довіри» для батьків, педагогів, розгляд на засіданнях педагогічних рад,   оновлення інформації на веб-сайті закладу з проблеми запобігання та протидію булінгу 4 тиждень місяця Вихователь – методистГарбузова Н.О.
3 Невідкладне інформування, уразі виявлення випадку булінгу, відповідних органів, визначених Законом України від 18.12.2018 № 2657-VIII«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» У разі виявлення випадку Завідувач ДНЗШрамченко О.П.
Робота з педагогами та колективом
4 Круглий стіл з елементами тренінгу: «Проблема насильства над дітьми дошкільного віку» Обговорення мультфільму «Вірте у любов, вірте у Різдво» вересень практичний психологЛубенець Г.М.
5 Симпозіум: “У нашій групі особливі діти” жовтень Практичний психологЛубенець Г.М.
6 Психологічна вітальня “Майстерня успіху”: взаємодія вихователя з агресивними дітьми грудень Практичний психологЛубенець Г.М.
7 Консультація: «Як розв’язати конфліктну ситуацію між дітьми» січень Практичний психологЛубенець Г.М.
8 Консультація: “Попередження насильства в сім’ї” березень Практичний психологЛубенець Г.М.
9 Вивчення психологічного клімату в педагогічному колективі квітень Практичний психологЛубенець Г.М.
10 Тематичний брифінг з переглядом та обговоренням відео сюжетів для педагогів  щодо ненасильницьких методів поведінки та виховання, вирішення конфліктів, управління власними емоціями та подолання стресу квітень Практичний психологЛубенець Г.М.
11 Організація і проведення освітньо-правового тижня, конкурсу  плакатів в межах освітньо-правового  тижня грудень Вихователь-методистГарбузова Н.О.
12 Інформаційно-просвітницькі заходи з учасниками освітнього процесу з питань запобігання і протидії булінгу у координації із службами у справах дітей, підрозділами органів Національної поліції України, громадськими організаціями тощо січень Завідувач ДНЗШрамченко О.П.

Вихователь-методист

Гарбузова Н.О.

13 Психологічні та соціально-психологічні дослідження за запитами адміністрації, педагогів, працівників За запитом Практичний психологЛубенець Г.М.
14 Організація роботи творчої майстерні педагогів інклюзивних груп. щомісячно Вихователь-методист Гарбузова Н.О.
Робота з дітьми
15 Психологічне вивчення дітей «групи ризику» Грудень Практичний психологЛубенець Г.М.
16 Бесіда «Мої права та обов’язки» грудень Педагоги
17 Організація та проведення занять та бесід, що формують у дітей уявлення про толерантність по відношенню до різних людей, справедливість, порядність грудень Педагоги
18 Корекційно-розвивальне заняття з дітьми старших груп “Подорож до країни дружби” лютий Практичний психологЛубенець Г.М.
19 Перегляд мультфільму «Жив собі чорний кіт» січень Педагоги
Робота з батьками
20 Активізувати просвітницьку роботу з питань правової освіти серед родин вихованців Протягом року Педагоги
21 Забезпечити консультативну допомогу батькам з питань соціально-правового захисту дошкільників (за потребою) Протягом року Практичний психолог, вихователь – методист, педагоги
22 Розміщення нормативно-правових документів, телефонів довіри на інформаційних стендах та веб-сайті ЗДО для ознайомлення батьківської громадськості вересень Громадський інспекторЛубенець Г.М.
23 Інформаційний буклет «Ні – агресії!» (інформаційні куточки груп) вересень Практичний психологЛубенець Г.М.
24 Психологічна консультація “Протидія цькуванню в дитячому колективі” листопад Практичний психологЛубенець Г.М.
25 Практикум для батьків “Вправи спрямовані на розрядку гніву та агресії у дитини” лютий Практичний психологЛубенець Г.М.
26 Круглий стіл: «Ось так ми живемо. Обговорення інклюзивних цінностей та толерантного відношення» січень Вихователь-методистГарбузова Н.О.

Вихователі

27 Перегляд мультфільму «Про пташок» березень Педагоги

Алгоритм дій у разі виявлення ознак чи фактів, що можуть вказувати на вчинення домашнього насильства щодо дитини

Домашнє насильство – діяння (дії або бездіяльність) фізичного, сексуального, психологічного або економічного насильства, що вчиняються в сім’ї чи в межах місця проживання або між родичами, або між колишнім чи теперішнім подружжям, або між іншими особами, які спільно проживають (проживали) однією сім’єю, але не перебувають (не перебували) у родинних відносинах чи у шлюбі між собою, незалежно від того, чи проживає (проживала) особа, яка вчиняла домашнє насильство, у тому самому місці, що й постраждала особа, а також погрози вчинення таких діянь.

Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»

Особа Покрокові дії
Нормативно-правові акти:– Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»

– Закон України «Про освіту»

– Постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 658 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі»

– Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.10.2018 № 1047 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників з іншими органами та службами»

– Лист Міністерства освіти і науки України від 30.10.2018 № 1/9-656 «Про перелік діагностичних методик щодо виявлення та протидії домашньому насильству відносно дітей»

Керівник закладу освіти      Забезпечує реалізацію в закладі освіти заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству шляхом:·       проведення з учасниками освітнього процесу виховної роботи з протидії та запобігання насильству;

·        здійснення з учасниками освітнього процесу інформаційно-просвітницьких заходів з питань запобігання та протидії насильству, у тому числі стосовно дітей та за участю дітей;

·        організацію роботи практичного психолога, соціального педагога з постраждалими дітьми;

·        визначення уповноваженого спеціаліста з числа працівників закладу для проведення невідкладних заходів реагування в разі виявлення фактів насильства та/або отримання заяв/повідомлень від постраждалої особи, інших осіб.

Уповноважена особа, що здійснює невідкладні заходи реагування в разі виявлення фактів насильства та/або отримання заяв/повідомлень від постраждалої особи/інших осіб ·       Інформує керівника закладу про ситуацію насильства або загрозу його вчинення.·       Протягом доби за допомогою телефонного зв’язку, електронної пошти інформує уповноважений підрозділ органу Національної поліції та службу у справах дітей (у випадку, коли постраждалою особою та/або кривдником є дитина).

·       Забезпечує організацію надання медичної допомоги (у разі потреби).

·       Фіксує необхідну інформацію в журналі реєстрації фактів виявлення (звернення) про вчинення домашнього насильства.

·       Повідомляє працівників психологічної служби закладу освіти.

·       У разі виникнення підозри щодо домашнього насильства або реальної загрози його вчинення, зустрічається з дитиною, стосовно якої є інформація, намагається розговорити, встановити контакт, довірливі стосунки, надає емоційну підтримку.

·       Якщо в процесі розмови дитина підтверджує факт насильства щодо неї, з’ясовує терміни подій, які відбулися з дитиною, та можливості отримати їх опис.

Практичний психолог/ соціальний педагог  ·        При отриманні інформації/повідомлення та/або у ситуації особистого виявлення факту домашнього насильства або загрози його вчинення передає інформацію для подальшого реагування керівнику закладу або уповноваженій особі.·        Забезпечує організацію надання медичної допомоги (у разі потреби).

·        Може провести первинне опитування дитини.

·         Не залишає дитину наодинці.

·        Забезпечує психологічний супровід та соціально-педагогічний патронаж в системі освіти з дітьми та їх батьками; проведення з батьками та іншими учасниками освітнього процесу роз’яснювальної та виховної роботи із запобігання, протидії негативним наслідкам домашнього насильства.

·        Бере участь (у разі необхідності) в оцінці рівня безпеки, у проведенні оцінки потреб дитини та в роботі мультидисциплінарної команди виконавчого комітету міста/району/ОТГ з надання соціальних послуг дитині з родиною (за погодженням з керівником закладу).

Вихователь  ·        При отриманні інформації/повідомлення та/або у ситуації особистого виявлення факту домашнього насильства або загрози його вчинення передає інформацію для подальшого реагування керівнику закладу або уповноваженій особі.·        Забезпечує організацію надання медичної допомоги (у разі потреби).

·        Може провести первинне опитування дитини.

·         Не залишає дитину наодинці.

·        Може поспілкуватись з постраждалою дитиною, дотримуючись алгоритму ведення діалогу з дитиною, яка потрапила в ситуацію насильства або загрозу його вчинення.

·        Забезпечує організацію роботи в системі освіти з дітьми та їх батьками; проведення з батьками та іншими учасниками освітнього процесу роз’яснювальної та виховної роботи із запобігання, протидії негативним наслідкам домашнього насильства.

Вузькі спеціалісти  ·        При  отриманні інформації/повідомлення та/або у ситуації особистого виявлення випадку домашнього насильства або загрози його вчинення передає інформацію для подальшого реагування керівнику закладу або уповноваженій особі.·        Забезпечує організацію надання медичної допомоги (у разі потреби).

·         Не залишає дитину наодинці.

·        може поспілкуватись з постраждалою дитиною, дотримуючись алгоритму ведення діалогу з дитиною, яка потрапила в ситуацію насильства або загрозу його вчинення.

Медичний персонал закладу освіти  ·        При отриманні інформації/повідомлення та/або у ситуації особистого виявлення випадку домашнього насильства або загрози його вчинення передає інформацію для подальшого реагування керівнику закладу або уповноваженій особі;·        Надає невідкладну медичну допомогу (за необхідності).

·        Може провести первинне опитування дитини.

·         Не залишає дитину наодинці.

Обслуговуючий персонал закладу освіти  ·        При отриманні інформації/повідомлення та/або у ситуації особистого виявлення випадку домашнього насильства або загрози його вчинення передає інформацію для подальшого реагування керівнику закладу або уповноваженій особі.·        Забезпечує організацію надання медичної допомоги (у разі потреби).

·         Не залишає дитину наодинці.

Дитина постраждала  ·        Звертається  до керівника закладу або уповноваженої особи, або працівника закладу освіти, якому довіряє.·        Або/та звертається для подальшого реагування до будь-якого суб’єкта, що здійснює заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству (наприклад,  до органів Національної поліції, служби у справах дітей, суду, органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, центрів з надання безкоштовної вторинної правової допомоги, загальних чи спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб).
Батьки постраждалої дитини    ·        Забезпечують  надання дитині екстреної медичної допомоги (у разі потреби).·        Звертаються  для подальшого реагування до керівника закладу або уповноваженої особи, або працівника закладу освіти, якому довіряє.

·        Або/та звертаються для подальшого реагування до будь-якого суб’єкта, що здійснює заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству (наприклад,  до  органів Національної поліції, служби у справах дітей, суду, органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, загальних чи спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб тощо).

Інші особи, яким стало відомо про випадок домашнього насильства  ·        Звертаються для подальшого реагування до керівника закладу або уповноваженої особи, або працівника закладу освіти.·        Забезпечують організацію надання медичної допомоги (у разі потреби).

·         Не залишають дитину наодинці.

·        Передають інформацію суб’єктам, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству (наприклад,   органам Національної поліції, службі у справах дітей, суду, органів державної влади чи органів місцевого самоврядування тощо).