Літнє оздоровлення

Рекомендації щодо літнього оздоровлення дітей в ДНЗ

ЛІТНЄ ОЗДОРОВЛЕННЯ – ДНЗ ВМР "Журавлик"

Літню роботу з дітьми в закладі дошкільної освіти прийнято називати оздоровчою. Цим визначається її основна мета і завдання. Важли­во всесторонньо використати сприятливі для зміцнення здоров’я дітей умови літнього часу і домогтися, щоб кожна дитина зміцніла і загартувалася. Успіх літньої роботи визначається перш за все тим, наскільки своєчасно підготувався до неї колектив закладу дошкільної освіти. Дуже важливо при підготовці до літа з’ясувати хто із вихованців проведе все літо чи частину його разом зі своїми батьками і не буде тимчасово відвідувати дитячий садок.

Літнє оздоровлення передбачає внесення змін у режим дня дітей, а саме: максимальне перебування ді­тей на повітрі, відповідну вікові три­валість сну та інших видів відпочин­ку, достатню рухову активність. Усе це забезпечується під час організа­ції різноманітної діяльності дітей: дозвілля та розваг, прогулянок та ек­скурсій у природу. Основним пунктом в режимі дня є виконання комплексу фізкультурно-оздоровчих заходів: щоденна ранкова гімнастика та гімнастка після сну; фізкультурні заняття, екскурсії, туристичні походи, розваги, фізкультурні свята.

Підготовка до літнього оздоровлення дітей в дошкільному навчальному закладі розпочинається в кінці навчального року (не пізніше травня): питання про підготовку та організацію літнього оздоровлення дітей заслуховується на підсумковій педагогічній раді в кінці навчального року, на виробничій нараді (мають бути відповідні записи в протоколах); проводиться інструктаж працівників закладу з питань безпеки життєдіяльності дітей, пожежної безпеки, охорони праці. В кожному ДНЗ в травні необхідно видати накази «Про підготовку та організацію літнього оздоровлення дітей у ДНЗ», «Про запобігання харчовим отруєнням та організацію раціонального харчування дітей у літній оздоровчий період».

Важливим завжди, а особливо актуальним влітку, є завдання збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дітей, забезпечення повноцінного, гармонійного фізичного розвитку.

    З метою виконання цього завдання слід проаналізувати створення належної матеріальної бази для фізичного виховання в ДНЗ ( фізкультурні зали, спортивні майданчики на вулиці, обладнання їх спортивними спорудами, інвентарем, матеріалами, фізкультурні осередки в групах, виготовлення власноруч нестандартного фізобладнання), забезпечення вільного доступу дітей до фізкультурного обладнання. Розробити заходи з метою його збагачення, залучити батьків до поповнення, виготовлення фізобладнання.

    Переглядається матеріальна база для проведення літнього оздоровлення: наявність обладнання, інвентарю для проведення оздоровчих заходів, облаштування пісочниць, завезення піску, наявність ігрових матеріалів для ігор з піском, придбання надувних (хлюпальних) басейнів, інших засобів для ігор з водою, вітром, забезпечення груп ігровим матеріалом для різних видів ігор, створення умов для самостійної діяльності дітей. Підготовка ігрових майданчиків для організації прогулянок дітей, облаштування та ремонт тіньових навісів тощо.

    Підготовча робота передбачає проведення роботи з батьками з питань особливостей перебігу літньої оздоровчої кампанії у ДНЗ (анкетування, батьківські збори, інформування через батьківські куточки тощо); поповнення методичних кабінетів та груп методичними та навчально-наочними посібниками з питань організації та змісту літнього оздоровлення, освітньої роботи з дітьми в літній період; забезпечення груп іграшками, атрибутами, матеріалами для різних видів дитячої діяльності; проведення методичних форм роботи з персоналом ДНЗ з питань здійснення роботи в літній період.

   Діяльність ДНЗ в літній період здійснюється відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій МОН:

 • «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» (лист від 16.03.2012 р. № 1/9 – 198);
 • «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» (лист від 28.05.12 № 1/9-413.

    Цими документами визначено зміст освітньо-виховного процесу ДНЗ, фізкультурно-оздоровчої роботи, надані рекомендації щодо організації оздоровчих заходів.

    Кожен керівник та педагогічні працівники ДНЗ повинні бути ознайомлені з цими рекомендаціями, керуватись ними в роботі.

    Роботу ДНЗ у літній період необхідно спрямувати на організацію змістовної, різноманітної діяльності з метою оздоровлення дітей, забезпечення їх активного відпочинку, закріплення і розширення уявлень про навколишній світ.

    Необхідно створити умови і забезпечити організацію різних видів діяльності дітей : ігрову, рухову, пізнавальну, мовленнєву, образотворчу, театралізовану, музичну, трудову. При цьому слід враховувати вік дітей, місце проведення, погодні умови. Оскільки вся робота з дітьми має перенестись максимально на свіже повітря, слід продумати оптимальний варіант виносних посібників, іграшок, їх розташування, розміщення дітей, використання ТЗН. Перебування дітей на свіжому повітрі скорочується або виключається за несприятливих погодних умов: сильний вітер, температура повітря вище +35˚С у затінку, злива, гроза.

    Необхідно забезпечити тісну співпрацю у роботі вихователів та помічників вихователя, за наявності – педагогів-спеціалістів.

План роботи ДНЗ на літній період

    План роботи ДНЗ на літній період розробляється перед початком нового навчального року, у травні він коректується, додатково заслуховується і затверджується на засіданні педагогічної ради, погоджується з районним/міським управлінням освіти та територіальною санітарно-епідеміологічною службою. Загальна структура плану роботи ДНЗ на літній період залишається такою ж як і на навчальний рік. Мають бути визначені завдання роботи на літній період, розділи:

 • Методична робота з кадрами, робота методичного кабінету – форми роботи з педагогами, помічниками вихователя, спрямовані на активізацію педагогічної діяльності в літній період (відповідної тематики) та форми роботи, спрямовані на підготовку до роботи в новому навчальному році.
 • Вивчення стану та організації літнього оздоровлення, організації життєдіяльності дітей (вибірковий, тематичний контроль щодо дотримання вимог безпеки життєдіяльності, проведення загартовуючи заходів, забезпечення оптимального рухового режиму, проведення фізкультурно-оздоровчих заходів).
 • Організаційно-педагогічна робота: співпраця з батьками (батьківські збори, наочні форми співпраці, анкетування за актуальними темами: загартування, харчування, БЖД), з різними установами та організаціями (ляльковий театр, кінотеатр, музей, дитяча бібліотека).
 • Робота медичного кабінету: медико-профілактичні, оздоровчі заходи, санітарно-просвітницька робота з дітьми, батьками, педагогами, медико педагогічний контроль (за температурним режимом, за організацією харчування, оздоровлення, попередження інфекційних захворювань, отруєнь)
 • Адміністративно-господарська діяльність (придбання необхідного обладнання, інвентарю, ремонти приміщень, майданчиків, комунікаційних систем, благоустрій території ДНЗ тощо).\ Плани роботи повинні відповідати типу закладу, його можливостям (матеріальним, кадровим, освітнім, медичним).

На літній період складається для кожної вікової групи режим дня, розклад організованої навчальної діяльності, які затверджуються керівником закладу. Має бути затверджений керівником ДНЗ графік видачі їжі з харчоблоку для різних вікових груп.

В літній період необхідно особливу увагу звернути на забезпечення:

 • дотримання режиму дня;
 • максимального перебування дітей на свіжому повітрі (винести на свіже повітря проведення організованої навчальної діяльності – веранди, тіньові навіси, ігрові, фізкультурні майданчики);
 • проведення екскурсій, якщо є така можливість, у парки, лісополосу, луг, берег, гай – із дотриманням всіх вимог щодо проведення екскурсій дітей;
 • звернути увагу на дотримання відповідної віку тривалості денного сну, забезпечити організацію денного сну при наявності доступу свіжого повітря (відкриті фрамуги);
 • забезпечити оптимальний руховий режим, організацію різних форм фізичного виховання, проведення загартовуючих процедур;
 • дотримання повітряного режиму (систематично провітрювати групові кімнати, спальні, туалетні кімнати); під час організації питного режиму дотримуватись санітарно-гігієнічних вимог;
 • слідкувати за одягом та взуттям дітей, вони мають відповідати погодним умовам, бути виготовленими з натуральних матеріалів, забезпечувати дитині свободу рухів та терморегуляцію, взуття має бути легким і зручним, забезпечити наявність обов’язкових головних уборів в сонячну погоду;
 • активізувати просвітницьку роботу з батьками щодо збереження здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей в літній період.

    Освітньо-виховний процес в літній період має бути повноцінним і здійснюватись протягом всього дня ( в ранкові години, під час прогулянок, в ІІ половину дня, вечірні години).

    Ранковий прийом організовується на свіжому повітрі, проводяться згідно вимог різні форми роботи, обов’язковою є ранкова гімнастика на свіжому повітрі, бажано використовувати музичний супровід, що створить для дітей емоційний бадьорий настрій та налаштування на позитивні події протягом дня.

    Після сніданку організовується освітньо-виховна діяльність за освітніми лініями ( за сприятливих погодних умов – на свіжому повітрі): особистість дитини, дитина в соціумі, дитина у природному довкіллі, дитина у світі культури, гра дитини, мовлення дитини. Проводяться тематичні, комплексні, інтегровані заняття, спрямовані на закріплення набутих знань та використання їх у нових ситуаціях.

Впродовж дня організовуються різні види:

 • ігор (сюжетно-рольові, будівельно-конструктивні, драматизації, дидактичні словесні, з картинками, настільно-друковані, рухливі, з елементами спортивних ігор, ігри з піском, водою);
 • праці (у природі, самообслуговування, художня праця, господарсько-побутова;
 • самостійної діяльності (ігрова, художня, комунікативна, рухова, пізнавальна)
 • дослідницька діяльність;
 • індивідуальна робота;
 • читання, розповідання, інсценуваня худ .дитячих творів;
 • розваги: фізкультурні, музичні, літературні, театралізовані, дитячі концерти.

Всі ці заходи мають мати місце в роботі з дітьми в ДНЗ в літній період.

    У вечірні години робота з дітьми організовується у відповідності до діяльності впродовж дня та з врахуванням необхідності зменшення навантажень на дитину при доборі фізичних вправ та рухливих ігор. З дітьми проводяться спостереження, трудова діяльність, малорухливі ігри, індивідуальна робота тощо.

    Необхідно пам’ятати про організацію щоденних занять з фізкультури на свіжому повітрі, крім днів, коли проводиться дитячий туризм у вигляді прогулянок-походів за межі ДНЗ, який рекомендується проводити 1 раз на тиждень ( за сприятливої погоди та відповідних умов).

    З метою оптимізації рухової активності дітей відповідно до методичних рекомендацій «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу» (лист МОН від 16.08.10 № 1/( – 563) крім занять з фізкультури слід проводити такі форми роботи :

 • ранкова гімнастика;
 • гімнастика після денного сну;
 • фізкультурні паузи, фізкультурні хвилинки;
 • рухливі ігри різної рухливості, сюжетні, безсюжетні, ігри-естафети, ігри-атракціони, ігри-забави, з елементами спортивних вправ;
 • фізичні вправи на прогулянках;
 • походи за межі дошкільного навчального закладу (дитячий туризм);
 • фізкультурні свята (2-3 рази на рік);
 • розваги (1-2 рази в місяць);
 • дні здоров’я ( 1 раз в місяць);
 • тижні здоров’я (1 раз на квартал);
 • самостійна рухова діяльність;
 • індивідуальна робота з фізвиховання.

    Звертаємо увагу керівників ДНЗ, вихователів-методистів, інструкторів з фізичного виховання, вихователів на використання всіх цих форм фізичного виховання у роботі з дітьми.

Загартовуючі заходи

Загартовуючі процедури – система заходів, спрямованих на підвищення опірності організму дітей, розвитку в них здатності швидко й без шкоди для здоров’я пристосовуватися до змінних умов навколишнього середовища.

В кожному окремому дошкільному закладі медичні працівники разом із керівником закладу розробляють заходи оздоровчо-профілактичної роботи на літній період, які затверджуються керівником закладу, погоджуються із територіальною СЕС.

В кожному ДНЗ необхідно розробити схеми та графіки загартування, чітко визначити в режимі дня оптимальний час і терміни проведення загартовуючих процедур, їх доцільність. Визначити, які загартовуючі заходи проводяться під час прогулянки, перед обідом, після обіду, після денного сну. Для їх проведення необхідно передбачити використання стаціонарного та виносного обладнання, тіньових навісів, надувних басейнів, лійок для обливання, індивідуальних килимків та ін.

Рекомендованими для масового використання у різних вікових групах є загартування:

 • повітрям (повітряні ванни, прогулянки на свіжому повітрі)
 •  водою (місцеві і загальні контрастні обливання, обтирання, умивання, купання в басейні, полоскання горла)
 • сонцем (сонячні ванни).

    В ДНЗ проводяться й інші загартовуючі ( ходіння босоніж по росяній траві, вологому піску, глині, камінні тощо) та профілактично-оздоровчі процедури (фітотерапія, аромотерапія, фізіотерапевтичні процедури, різні види масажу, ходьба по спеціально створених «доріжках здоров’я»). Актуальним сьогодні в системі зміцнення і збереження здоров’я дітей є впровадження здоров’збережувальних та здоров’яформувальних технологій, новітніх фізкультурно-оздоровчих методик в практику роботи дошкільних закладів. Поширеного впровадження набули кольоротерапія, лялькотерапія, арт-терапія, дихальна гімнастика, степ-аеробіка, психогімнастика, оздоровчі хвилинки впродовж дня та ін.

    Загартовуючі та профілактично-оздоровчі процедури включаються до системи оздоровлення за призначенням лікаря та згодою батьків з урахуванням індивідуальних показників стану здоров’я дітей. Загартування проводиться відповідно до розроблених методик, відповідно до санітарно-гігієнічних норм, принципів.

    Особливу увагу в літній період слід надати питанням безпеки життєдіяльності дітей – провести різні форми роботи з дітьми, педагогами, батьками щодо дотримання правил поведінки на дорозі, під час відпочинку на сонці, у лісі, біля водоймища тощо; про запобігання харчовим отруєнням та кишковим інфекціям.

    Робота дошкільного навчального закладу має спрямовуватися на підтримку, збереження та розвиток здорового способу життя. Дітей треба ознайомлювати з поняттями про гігієну тіла, здоров’я і хвороби, зовнішність, основні органи, розвиток та безпеку організму і діяльності тощо. При цьому важливо дотримуватися принципів послідовності, систематичності, індивідуального підходу. 

 

 

Як вихователю ЗДО підготуватися до літнього оздоровчого періоду

Запитання

Як організувати роботу вихователя закладу дошкільної освіти влітку? Що потрібно зробити ще у травні?

Відповідь

Готуючись до літнього оздоровчого періоду, вихователь  дитячого садка:

Опитує батьків щодо відвідування дітьми дошкільного закладу влітку.

Інформує батьків про умови збереження місця під час літнього оздоровчого періоду за їхньою дитиною.

Оновлює інформаційні стенди для батьків — вони презентують інформацію на актуальні для літнього оздоровлення теми, наприклад «Правила поведінки на відкритих водоймах», «Ігри з піском і водою»; змінює розпорядок дня; уточнює правила для батьків; оновлює інформацію на ширмах тощо.

Розробляє пам’ятки для інформування батьків щодо запобігання харчовим отруєнням; поповнює тематичні папки.

Упорядковує обладнання фізкультурних куточків, куточків самостійної художньої діяльності та експерементаріумів.

Розробляє перспективні плани освітнього процесу, зокрема розваг та оздоровчих заходів.

Приклад оформлення заяви батьків про збереження за дитиною місця у дошкільному закладі на літній оздоровчий період

                                                                                                                     Завідувачу

дошкільного навчального

закладу № 33 “Маринка”

Шрамченко Олені Павлівни

Кравченко Олени Іванівни

 

Заява

Прошу зберегти місце у дошкільному закладі за моєю дитиною, Кравченком Петром, вихованцем середньої групи «Сонечко», строком на 75 днів з 03 червня 2019р.

 

16.05.2019      Кравченко

Календарне планування на літній оздоровчий період  в  ЗДО

Перед календарним плануванням роботи на щодень, виконайте перспективне планування:

 • ранкової гімнастики
 • гімнастики після денного сну
 • загартувальних заходів взаємодії з батьками.

Оберіть самі модель календарного планування, в основі можуть бути:

 • режимні моменти
 • види діяльності
 • лінії розвитку та ін.

Вибираючи форми роботи з дітьми, візьміть до уваги ймовірне утворення зведених різновікових груп. Передбачте роботу по підгрупах, диференціюйте завдання і види діяльності.

Залучаючи дошкільників до різних видів діяльності, враховуйте:

 • вік дітей
 • погоду
 • місце проведення
 • характер попередньої та наступної діяльності.

На літній оздоровчий період у закладі дошкільної освіти, сплануйте роботу так, аби діти:

 • проводили максимум часу на свіжому повітрі;
 • спали вдень достатньо для свого віку
 • збалансовано харчувалися
 • мали оптимальну рухову активність;
 • дотримувалися повітряного і водного режиму,
 • вимог до одягу і взуття.

Скоротіть перебування дошкільників на свіжому повітрі, якщо:

 • сильний вітер
 • температура повітря вище + 35о С у затінку
 • злива
 • гроза.

План роботи вихователя на літній оздоровчий період в ЗДО.

Під час літнього оздоровчого періоду в ЗДО вихователь:

 • Проводить опитування батьків щодо відвідування дітьми дошкільного закладу влітку.
 • Інформує батьків, які не планують водити дитину до дошкільного закладу влітку, про те, що за їхньою дитиною зберігатиметься місце під час літнього оздоровчого періоду протягом 75 днів.
 • Пропонує батькам написати відповідні заяви.
 • Оновлює інформаційні стенди для батьків — вони презентують інформацію на актуальні для літнього оздоровлення теми, наприклад «Правила поведінки на відкритих водоймах», «Ігри з піском, повітрям і водою»; змінює розпорядок дня; уточнює правила для батьків; оновлює інформацію на ширмах тощо.
 • Розробляє пам’ятки для інформування батьків щодо запобігання харчовим отруєнням, зокрема грибами, ягодами; поповнює тематичні папки: добірками віршів та оповідань про літо, переліком рухливих ігор, спостережень у природі, рекомендацій щодо організації праці, екскурсій, походів тощо.
 • Упорядковує обладнання фізкультурних куточків, куточків самостійної художньої діяльності та експерементаріумів. Розробляє перспективні плани освітнього процесу, зокрема розваг та оздоровчих заходів.
 • Поповнює картотеку методичних розробок та дидактичних засобів.
 • Готуює й оновлює іграшки, атрибути та обладнання для організації ігрової, творчої та пошуково-дослідницької діяльності на свіжому повітрі.

Види діяльності під час літнього оздоровчого періоду

Які види діяльності запланувати в різний час

Під час ранкового прийому

 • бесіди і розмови з підгрупами та окремими дітьми
 • індивідуальна робота спостереження за довкіллям
 • ігри дидактичні рухливі (малої і середньої рухливості)
 • конструкторсько-будівельні
 • трудові доручення й чергування
 • самостійна діяльність тощо

  Після сніданку

 • заняття (зокрема комплексні та інтегровані):
 • фізичні
 • пізнавальні
 • мовленнєві
 • художньо-естетичні

У дні екскурсій, прогулянок за межі ЗДО заняття з фізкультури не проводьте

Упродовж дня ігри (приділіть увагу зокрема іграм з піском і водою)

 • праця
 • досліди та спостереження
 • самостійна діяльність
 • індивідуальна робота
 • читання,
 • розповідання,
 • інсценування творів
 • розваги:
 • показ вистав у ляльковому театрі
 • дитячі концерти
 • фізкультурні, музичні, літературні дозвілля

У вечірні години

Плануйте активність залежно від діяльності дошкільників дітей упродовж дня. Врахуйте необхідність зменшити навантажень на вихованця.