Категорія «Логопед Консультує»

В закладі дошкільної освіти працюють вчителі логопеди: Янкова Наталія Анатоліївна, Довгопол Оксана Вікторівна.
Своєчасне виявлення порушень розвитку мовлення у вихованців. Діагностичне обстеження дітей. Консультативний супровід педагогів ДНЗ та батьків, що виховують дітей з порушенням мови. Подолання порушень усного мовлення та попередження помилок на письмі.

Консультація вчителя-логопеда для педагогів «Використання ІКТ технологій у роботі з дітьми-логопатами»

Тип консультації: груповий Підготувала: вчитель-логопед Наталія ЯНКОВА   План Мета використання ІКТ. Програмово-технічні продукти. Сервіс LearningApps. Комп’ютерна програма «Домашній Логопед-intellect».   Так як сучасний світ неможливо уявити без гаджетів, впровадження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) сьогодні є одним із важливих та інноваційних напрямів роботи в корекційно-освітньому процесі. Головною метою використання інновацій є удосконалення системи логопедичного впливу з …

Консультація вчителя-логопеда Довгопол ОВ. для педагогів «Лепбукінг – інноваційний засіб навчання дітей дошкільного віку»

Тип консультації: груповий План Історія виникнення. Мета використання. Завдання. Види лепбуків. Висновок. Сьогодні система дошкільної освіти зазнає суттєвих змін. Важливим аспектом освіти є формування у дитини «навчити вчитися самому». Перед педагогом стоїть завдання навчити дитину ставити перед собою мету і завдання, знаходити способи їх вирішення, а головне знаходити потрібну інформацію для вирішення поставленого питання серед …

МІФИ ПРО МОВЛЕННЯ

Міф 1. Дитина, яка не говорить або має складні мовленнєві порушення, переросте, розговориться. А якщо причиною є кіста в мозку? А якщо причина – порушення м ‘язового тонусу? а якщо причина – психологічна травма і як наслідок – мутизм? Ви вірите, що дитина сама “переросте” ці проблеми? ***Я знаю багатьох дітей, які навчаються в школі …

ПРИСЛУХАЙТЕСЬ ДО ПОРАД ЛОГОПЕДА. ЗАЇКАННЯ У ДІТЕЙ

Заїкуватість — не лише порушення звуковимови, а й захворювання всього організму. Тому поряд з логопедичною корекційною роботою цей феномен потребує спеціального загальнозміцнювального лікування. Як показують наукові дослідження, заїкуватість можна розглядати як частковий вид неврозу — логоневроз: порушення темпу, ритму, плинності мови, викликане судомами м’язів мовного апарату. При заїкуватості у мовленні спостерігаються вимушені зупинки або повторення окремих …

Мовленнєвий етикет української дитини

Культура мови – це проблема, що так чи інакше наявна в усякій національній спільноті і буває предметом публічного обговорення та пильної уваги мовознавців, письменників, узагалі людей, небайдужих до виражальних можливостей слова або престижу своєї мови. Адже літературна мова в усіх народів відрізняється від розмовної, «народної», і потребує постійного дбайливого догляду, культивування. Культура мовленнєвого спілкування є …

Поради логопеда батькам майбутніх першокласників

1.Своєчасна логопедична допомога. Умови опанування грамоти. Ігри для розвитку мовлення. Порушення писемного мовлення у дітей. Поради батькам.   Виховання правильного мовлення в дітей є актуальним на сьогоднішній день завданням нашого суспільства, зокрема, вчителів, вихователів, логопедів та особливо батьків. Своєчасна логопедична допомога дітям із мовленнєвими вадами є однією з передумов їх успішного навчання в школі. Мета …

Консультація «Використання LEGO-технологій у корекційній роботі з дітьми з порушеннями мовлення»

План.   Роль конструктора LEGO у розвитку дітей. З чого починається робота за LEGO-технологіями? Роль педагога при організації занять з LEGO. Приклади застосування LEGO-технологій. а)  Розвиток мовлення. б)  Навчання грамоти. в)  Формування фонематичного сприйняття.   Роль конструктора LEGO у розвитку дітей Працюючи з дітьми, які мають порушення мовлення, постійно відшукуєш нові методи, технології, які були …

Консультація для педагогів «Нейробіка» – зарядка для мозку

План. Що таке нейробіка? Особливість нейробіки. Сутність нейробіки. Чим корисна нейробіка? Вправи з нейробіки. Основні секрети нейробіки.   Нейробіка – це розумова гімнастика, спрямована на поліпшення розумової діяльності. Нейробіка – це тренування нейронів, спрямоване на гармонізацію правої та лівої півкуль головного мозку. Сама назва складається зі слів «нейрон» і «аеробіка». Нейробіка корисна всім: дітям, щоб …

ПІДГОТОВКА РУКИ ДИТИНИ ДО ПИСЬМА. ПАЛЬЧИКОВА ГІМНАСТИКА.

План Що таке дрібна моторика і чому вона така важлива для дітей. Взаємозв’язок головного мозку і дрібної моторики. Організація роботи з підготовки руки дитини до письма в дошкільному закладі. Система роботи з розвитку дрібної моторики а) пальчикові ігри;                   б) ігри з предметами;                   в) дидактичні ігри. Робота з батьками щодо підготовки руки …

Консультація: «Роль і місце дидактичних ігор у розвитку мовлення дітей дошкільного віку».

План Дидактична гра, як форма підвищення ефективності навчання дітей. Структура дидактичної гри: а)   ігрові завдання; б)   ігровий задум; в)   ігрові дії; г)   правила гри. Пізнавальний зміст – основа дидактичної гри. Результат дидактичної гри – це нові досягнення дитини. Роль вихователя у дидактичній грі.   У загальній системі навчання дітей дошкільного віку дидактична гра, як форма …