Консультація вчителя-логопеда Довгопол О.В. для педагогів «Лепбукінг – інноваційний засіб навчання дітей дошкільного віку»

Тип консультації: груповий

План

 1. Історія виникнення.
 2. Мета використання.
 3. Завдання.
 4. Види лепбуків.
 5. Висновок.

Сьогодні система дошкільної освіти зазнає суттєвих змін. Важливим аспектом освіти є формування у дитини «навчити вчитися самому». Перед педагогом стоїть завдання навчити дитину ставити перед собою мету і завдання, знаходити способи їх вирішення, а головне знаходити потрібну інформацію для вирішення поставленого питання серед величезної кількості джерел інформації.

Сучасній дитині необхідно не стільки багато знати, скільки послідовно і

доказово мислити, чітко та вірно вимовляти слова та складати речення,  проявляти розумову активність. Зміст і методи навчання дошкільнят спрямовані на розвиток уваги, пам’яті, творчої уяви, на вироблення вміння порівнювати, виділяти характерні властивості предметів, узагальнювати їх за певною ознакою, отримувати задоволення від знайденого рішення. Коли дитина сама діє з об’єктами, вона краще пізнає навколишній світ, тому пріоритет в роботі з дітьми слід віддавати практичним методам навчання.

У зв’язку з цим перед нами педагогами стоїть завдання пошуку нових

нестандартних форм взаємодії з вихованцями. На зміну традиційному приходить продуктивне навчання, яке спрямоване на розвиток зв’язного  мовлення, формування у дошкільнят інтересу до творчої діяльності.

Одним з перспективних методів, які сприяють вирішенню даної проблеми, є лепбук.

Lapbooking – процес використання лепбуку як форми організації навчального

матеріалу у групах для дітей з порушенням мовлення, явище нове, але вже набуло популярності та широко використовується у всьому світі від Америки до Європи.

Зустрівши вперше термін «lapbook», ми навіть не здогадувались, наскільки

цікавим виявиться процес дослідження цього поняття, яким багатогранним та

оригінальним він є насправді, як зацікавить нас та наших вихованців і як міцно увійде у нашу повсякденну діяльність.

Він стимулює педагогів до постійного пошуку цікавих матеріалів та

самовдосконалення.

 

Історія виникнення

Термін «лепбук» ( з англійського «lapbook» – книга на колінах ) вперше

використала у своїй домашній школі мати та письменниця з Вірджинії Теммі Дабі. Вона узагальнила досвід використання різноманітних міні книг, автором створення яких була Діна Зайк ще у вісімдесятих роках минулого сторіччя. Саме Діна Зайк запропонувала використовувати так звані foldables – cкладені аркуші паперу, для легкого та ненав’язливого запам’ятовування інформації дітьми. Автор детально описала у своїй книзі різні способи їх створення. Використання таких складених різними способами аркушів паперу, або, як ми їх зараз називаємо, «міні книги», давало можливість дітям, працюючи над їх виготовленням, швидко та надовго запам’ятовувати потрібну інформацію. Ця техніка широко застосовувалась у домашніх школах всього світу. Теммі Дабі зі свого боку запропонувала вкласти ці міні-книжки в одну оригінально оформлену папку. Автор назвала цю саморобну книгу так, тому що вся робота відображається у «книзі», яка може розташуватись на колінах у дитини. Звичайно, американці не винайшли велосипед, адже подібні книжки або книжки-іграшки були завжди, але завдяки американським домашнім школам, лепбук виділився в окремий жанр. Лепбук при такому навчанні є фінальним етапом вивчення певної теми. Тобто учень, вивчивши тему, оформлює отримані знання у вигляді лепбука, куди вміщує все, про що він дізнався.

Отже, лепбук – це книга або папка будь-якої форми та з будь-якої теми, з

вкладеними у неї оформленими у оригінальний спосіб різноманітними міні

книжками, віконечками, малюнками, іграми. Як і інші цікаві інновації, він був

підхоплений матусями, вихователями, вчителями всього світу та досить вдало ними використовується під час навчання у звичайних та домашніх школах.

 

Мета використання

Специфіка дошкільного віку є такою, що досягнення дітей визначаються не сумою конкретних знань, умінь і навичок, а сукупністю особистісних якостей, в тому числі таких, що забезпечують психологічну готовність дитини до школи. Необхідно зазначити, що найбільш значуща відмінність дошкільної освіти від загальної освіти полягає в тому, що в дошкільному навчальному закладі відсутня жорстка предметність. Розвиток дитини здійснюється у грі, а не в навчальній діяльності. Головна особливість організації освітньої діяльності в ЗДО на сучасному етапі – це відхід від навчальної діяльності, підвищення статусу гри, як основного виду діяльності дітей дошкільного віку; включення в процес ефективних форм роботи з дітьми: ІКТ, проектної діяльності, ігрових, проблемно-навчальних ситуацій в рамках інтеграції освітніх ліній.

У пошуку нових форм організації освітньої діяльності знаходиться зараз кожен педагог дитячого садка. Результатом такого пошуку для нас є тематична папка або лепбук.

Так, наприклад, візуали сприймають краще зорову, візуальну інформацію, аудіали відмінно запам’ятовують на слух, кінестетам краще вдається запам’ятати, відчувши дотиком, а дискети систематизують матеріал і запам’ятовують, опираючись на логіку. Вченими науково доведено, що при сприйманні інформації на слух, ми запам’ятовуємо лише 10% від почутого. Записування, занотовування допомагає нашому мозку серйозно сприймати та систематизувати отриману інформацію. Так звані «шпаргалки» сприяють запам’ятовуванню інформації, а під час навчання у дитячому садку функцію «шпаргалок» може виконувати лепбук.

Лепбук відповідає всім вимогам до предметно-розвиваючого середовища. Він інформативний, багатофункціональний, сприяє розвитку творчості, уяви, може використовуватись одночасно групою дітей (в тому числі за участю дорослого, як партнера), має дидактичні властивості. Крім того є засобом художньо-естетичного розвитку дитини, залучає його до світу мистецтва. Структура і зміст лепбука доступні дітям дошкільного віку, він забезпечує ігрову, пізнавальну, дослідницьку та творчу активність всіх вихованців.

В умовах реалізації Базового компонента дошкільної освіти перед педагогом

постає проблема – навчити дитину ставити перед собою цілі і завдання, знаходити способи їх вирішення, а головне знаходити потрібну інформацію для вирішення поставленого питання серед величезної кількості джерел інформації. Всім нам відомо, що краще запам’ятовується те, що цікаво, емоційно забарвлене. Саме для того, щоб вивчене залишилось в пам’яті дитини, щоб вона могла навчитися користуватися тими знаннями, які отримала на заняттях, щоб вона захотіла самостійно розширити та закріпити свої знання з даного питання доцільно використовувати лепбук.

В умовах реалізації Базового компонента дошкільної освіти перед педагогом

постає проблема – навчити дитину ставити перед собою цілі і завдання, знаходити способи їх вирішення, а головне знаходити потрібну інформацію для вирішення поставленого питання серед величезної кількості джерел інформації. Всім нам відомо, що краще запам’ятовується те, що цікаво, емоційно забарвлене. Саме для того, щоб вивчене залишилось в пам’яті дитини, щоб вона могла навчитися користуватися тими знаннями, які отримала на заняттях, щоб вона захотіла самостійно розширити свої знання з даного питання доцільно використовувати лепбук.

 

 

Завдання

Навчальні:

 1. Закріплення набутих знань з певної тематики.
 2. Розвиток партнерських взаємин з дорослим і дітьми.
 3. Розвиток умінь в узагальнювати, систематизувати інформацію.
 4. Поповнення і систематизація знань дітей, шляхом залучення їх в ігрові,

пізнавально-розвиваючі заняття.

 1. Вчити класифікувати, узагальнювати та робити висновок.
 2. Формування основ безпечної поведінки в побуті, соціумі, природі.
 3. Надання кваліфікованої консультативної та практичної допомоги батькам.

Розвиваючі:

 1. Розвивати дитячу самостійність та і ініціативність.
 2. Розвивати пізнавальні та інтелектуальні здібності дітей.
 3. Розвивати пам’ять, увагу, мислення, уяву.

Виховні:

 1. Виховувати організованість у спільній діяльності.
 2. Виховувати дружелюбність.

Види лепбуків

 • Навчальні.
 • Ігрові.
 • Привітальні.
 • Святкові (Новий рік, Великдень, день Конституції…).
 • Автобіографічні ( день народження, похід у театр, відпочинок).

 

Висновок

У час активного використання інноваційних методик для нас як педагогів-

дошкільників використання лепбука відкриває нові цікаві горизонти у роботі з нашими вихованцями. За допомогою створення такої тематичної папки діти

зможуть навчитись самостійно обирати цікавий їм матеріал, розуміти його, швидше та простіше запам’ятовувати, за необхідності відтворювати його.

Переваги використання лепбука для педагогів:

Сприяє організації матеріалу по темі, що вивчається в рамках

тематичного планування.

Сприяє організації індивідуальної та самостійної роботи з дітьми.

Це прекрасний і чудовий спосіб подати всю наявну інформацію в

компактній формі.

Лепбук допомагає дитині краще зрозуміти і запам’ятати матеріал. Це чудовий спосіб для закріплення пройденої теми. У будь-який зручний час дитина просто відкриває лепбук і повторює пройдене.

Велике значення для розвитку і соціалізації дитини мають предмети. Вони

оточують її з моменту народження і супроводжують все життя. Через предмет дитина дізнається, що світ має різні властивості і якості. Вона опановує способи дій з предметами, і це породжує почуття впевненості, спокою, бажання пізнавати світ.

Предмет вводить дитину в світ дорослих, «інформує» його про цей світ, збагачує зміст соціального досвіду і впливає на всебічний розвиток.

Лепбук допомагає дитині розвинути пам’ять, зорову увагу, уяву, творчу ініціативу, дрібну моторику, вивчити та закріпити матеріал за всіма лексичними темами, розвивати зв’язне мовлення, а також автоматизувати звуки. Допомагає дитині навчитися узгоджувати слова між собою у роді, числі, розвивати вміння переказувати казки та навіть створювати нові.

 

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

2 × four =