Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

Відповідно до п.19 ч. і ст.1 Закону України «Про освіту» освітня програма визначається як єдиний комплекс освітніх компонентів (предметів вивчення, дисциплін, індивідуальних завдань, контрольних заходів тощо), спланованих і організованих для досягнення визначених результатів навчання.

Згідно ч.4 ст.23 Закону України «Про дошкільну освіту» освітня програма схвалюється педагогічною радою закладу дошкільної освіти та затверджуються наказом керівника.

 

 

 

 

 

Педагогічний колектив закладу дошкільної освіти ознайомлений з освітньої програми закладу на 2022 – 2023 навчальний рік на засіданні педагогічної ради (протокол №1 від 31. 08. 2022 р.) 

Педагогічний колектив закладу дошкільної освіти ознайомлений з освітньої програми закладу на 2021 – 2022 навчальний рік на засіданні педагогічної ради (протокол №1 від 31. 08. 2021 р.) 

 

 

Педагогічний колектив закладу дошкільної освіти ознайомлений з освітньої програми закладу на 2020 – 2021 навчальний рік на засіданні педагогічної ради (протокол №1 від 28.08.2020 р.) 

ПЛАН РОБОТИ НА 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

 

Зміст:

І. Аналіз діяльності дошкільного навчального закладу

за 2019– 2020 навчальний рік

ІІ. Завдання діяльності педагогічного колективу на 2020 – 2021 навчальний рік  

ІІІ. Методична робота з кадрами

3.1. Підвищення професійної майстерності

3.1.1. Семінари, семінари-практикуми

3.1.2. Консультації

3.1.3. Консультації для спеціалістів

3.1.4. ППК (психолого-педагогічні консиліуми)

3.1.5. Відкриті перегляди

3.2. Удосконалення професійної творчості

3.3. Самоосвіта

3.4. Робота з молодими спеціалістами

3.5. Педагогічні ради

3.6. Курсова перепідготовка та атестація педагогічних працівників

ІV. Вивчення стану організації життєдіяльності дітей

V. Організаційно-педагогічна робота

5.1. Заходи взаємодії дошкільного закладу із школою

5.2. Заходи взаємодії з установами, організаціями

5.3. План роботи з батьками

VІ. Робота методичного кабінету

VІІ. Адміністративно-господарська діяльність

7.1.  Укріплення матеріально-технічної бази

7.2.  Загальні збори колективу

7.3. Виробничі наради

7.4. Наради при керівнику

7.5. Заходи з пожежної безпеки

7.6. Заходи з охорони праці

7.7. Заходи з надзвичайних ситуацій

VІІІ. Додатки

8.1. Медико–профілактичні заходи

8.2. План проведення масових заходів, дійств музично-естетичного циклу

8.3. План проведення спортивно – масових та фізкультурно-оздоровчих заходів

8.4. Гурткова робота                                                                                                                                                                                                 

8.4.1. Забезпечення варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти

8.5. План роботи вчителя-логопеда                                                        

8.6. План роботи психологічної служби                                                         

8.7. Заходи по роботі зі зверненнями громадян у 2020 – 2021          навчальному році

 

3-49

50

 

51-64

51-55

51

52-53

54

54

55

56

56-58

58-59

60-63

64

65-67

68-76

68

69

70-76

77-80

81-88

81-82

83

83-84

85-87

87-88

88

89

90-100

90-91

92-94

 

94-95

 

95

95

 

96-99

100-111

112-114

 

РОЗДІЛ І

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

(ЯСЛА-САДОК) № 33 «МАРИНКА»

ЗА 2019 – 2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

Протягом 2019 – 2020 начального року колектив Сумського закладу дошкільної освіти  № 33 «Маринка» діяв згідно з основними положеннями Конституції України, новим Законом України «Про освіту, «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», «Про охорону дитинства», Конвенцією «Про права дитини», Указом Президента України від 18.05.2019  № 269/2019 «Про стратегію національно-патріотичного виховання», Концепцією національно-патріотичного виховання дітей та молоді, законами «Про пожежну безпеку», «Про охорону праці», «Про забезпечення санітарно-епідеміологічних норм»,  Положенням про  заклад дошкільної освіти, керуючись власним Статутом та Колективним договором, Санітарним регламентом для дошкільних закладів від 24.03.2016 № 234, Базовим компонентом дошкільної освіти від 22.05.2012 року № 615, наказом МОН України від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності», відповідно до програми розвитку дітей дошкільного віку «Я у Світі» (нова редакція) та інструктивно-методичних рекомендацій листа Міністерства освіти і науки України від 02.07.2019 № 1/9-419 «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019 – 2020 навчальному році».

Організація освітнього процесу була  спрямована  на реалізацію основних завдань закладу дошкільної освіти: продовження роботи по створенню й підтримці сучасного освітнього простору, сприятливого для збереження та зміцнення фізичного, психічного та соціального здоров’я дітей шляхом використання здоров’язбережувальних технологій; впровадження економічної та соціальної освіти дошкільників, необхідної для формування успішної соціалізації дитини; удосконалення роботи з трудового виховання як ефективного засобу формування предметно-практичної компетенції дошкільників, прищеплення позитивного ціннісного ставлення до праці як до форми буття і способу самореалізації дитини; детальне вивчення основних концептуальних положень STREAM-освіти дошкільників як нового інтеграційного підходу до розвитку, виховання й навчання дітей дошкільного віку.

Діяльність закладу дошкільної освіти відбувалася у сформованому збагаченому освітньому середовищі, яке забезпечувало оптимальне функціонування усіх підсистем закладу, відповідало принципам відкритості, мобільності і модернізації навчання та виховання. Кожен структурний елемент виконував певну педагогічну, психологічну, соціальну функцію.

Групові приміщення складаються з спалень, туалетних кімнат, роздягальнь, ігрових кімнат, які розділені на центри: ігровий, навчальний, творчий, природничий та ін. Обладнання відповідало санітарно-гігієнічним нормам вікової групи та антропометричним даним дітей. До послуг дітей у закладі функціонували такі кабінети: музична зала, спортивна зала, світлиця, логопедичні кабінети, кабінет практичного психолога, кабінет гурткової роботи, виставкова кімната.

Педагогічний колектив приділяв належну увагу естетичному оформленню групових приміщень, залів, кабінетів, коридорів закладу дошкільної освіти.

Значна увага  у розвитку закладу приділяється зміцненню та модернізації матеріально-технічної бази. Завдяки активній діяльності колективу закладу та батьків, матеріально-технічна база дитячого садка значно покращилась, а саме було забезпечено освітній процес методичними посібниками, дидактичним матеріалом відповідно до програм.

Для створення оптимальних умов перебування дітей в закладі дошкільної освіти матеріально-технічна база протягом 2019 – 2020 навчального року значно удосконалилася і модернізувалася.

З бюджету Сумської  міської ради надійшли кошти, які були використані на придбання і оплату послуг у сумі 133 951,49 грн.

За кошти місцевого бюджету та депутатські кошти завершено капітальний ремонт пральні – 280000,00 грн.

За сприяння благодійної допомоги батьків покращилась матеріально-технічна база закладу дошкільної освіти.

Завдяки допомозі спонсорів у сумі 8210,38 грн. поповнився перелік музичного та спортивного обладнання в закладі.

Упродовж 2019 – 2020 навчального року завершено капітальний ремонт пральні; проведено поточний ремонт коридорів на першому і другому поверсі, заміну стояків гарячого і холодного водопостачання в групі «Капітошка».

Вихователі створили в групах якісне розвивальне середовище, збагачене достатньою кількістю матеріалів для проведення різних видів дитячої діяльності, креативного розвитку вихованців. У групах поповнилось предметно-розвивальне середовище відповідно до наказу МОН України від 19.12.2017 № 1633 «Про затвердження Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти». Облаштували куточки: розвивальних ігор та вправ; конструкторсько-будівельних ігор; самостійної художньої, театралізованої, музичної діяльності, художньої праці; проведення дослідницько-пошукової діяльності; куточки книги.

Територія закладу дошкільної освіти достатньо озеленена, повністю огороджена. На території ЗДО знаходяться: зелені насадження: дерев – 74 шт., кущів – 82 шт. Вихователі закладу естетично оформили квітники різнобарвними квітами (чорнобривці, петунія, сальвія, портулак, троянди, жоржини, фрезія, гаценія, агератум, ромашка «сонячна куля», ромашка біла садова, цинія, герань, півонія тонколиста (воронець), іриси бордюрні, капуста декоративна). У закладі діє екологічна стежина, яка створена з метою ознайомлення дошкільників із способом вирощування та використання фруктових, ягідних, хвойних, лікарських рослин та виховує екологічно доцільну поведінку у дітей. Працює  метеомайданчик для експериментально-дослідницької роботи.

Групи на території закладу дошкільної освіти мають ігрові майданчики із зеленими насадженнями та критими павільйонами. Вихователі старшої групи «Зірочки» разом з батьками прикрасили новим ігровим обладнанням, виготовленим власними руками. Будівлі та споруди  відповідали санітарно–гігієнічним вимогам, безпечні та комфортні, естетично оформлені з урахуванням інтересів дітей, про що свідчать обстеження, що проводилися на початку навчального року та 1 раз на квартал створеною комісією.

У ЗДО працювало 13 груп, у яких виховувалось 322 дітей, у порівнянні з минулим роком більше на 1 дитину. З них: 3 групи раннього віку, 10 груп дошкільного віку (у тому числі 2 групи компенсуючого типу для дітей з порушенням мовлення).

Згідно запитів батьків, за 10,5 – годинним режимом працювало 12 груп,

за 12 – годинним – 1 група (таблиця 1).                                              Таблиця 1.

Відомості Показники
1. Мова навчання українська
2. Кількість груп усього 13
групи раннього віку 3
дошкільні 10
3. Режим роботи груп:
12 годин 1
10,5 годин 12
4. Кількість вихованців 322
5. Кількість працівників усього 64
педагогічний персонал 29
обслуговуючий персонал 35

 

Заклад дошкільної освіти на 94 % укомплектований педагогічними кадрами, до складу входять: завідувач, 1 вихователь-методист, 20 вихователів,    3 музичні керівники, практичний психолог, 2 вчителі-логопеди,  1 інструктор з фізичної культури. Тому залишається проблема у забезпеченні кадрами ЗДО.

За критерієм педагогічний стаж (діаграма 1):

до 3 років – 2 педагоги;

від 3 до 5 –  1 педагог;

від 5 до 10 років – 6 педагогів;

від 10 до 20 років – 5 педагогів;

від 20 до 25 років – 1 педагог;

від 25 до 30 років – 3 педагоги;

більше 30 років – 11 педагогів.

Діаграма 1

У 2019 – 2020 навчальному році в закладі працювали педагоги з   вищою дошкільною освітою – 13 педагогів; вищою спеціальною освітою – 8 педагогів; неповною вищою дошкільною – 4 педагоги,  з неповною вищою спеціальною освітою  – 3 педагогів, здобувають освіту – 1 педагог.

Освітній рівень педагогів (діаграма 2).

Діаграма 2

За підсумками атестації вищу кваліфікаційну категорію мають 8 педагогів, І кваліфікаційну категорію – 7 педагогів, ІІ кваліфікаційну категорію мають 4 педагоги, категорію «спеціаліст» – 1 педагог, тарифний розряд – 6 педагогів, звання «вихователь-методист» – 3 педагоги, не атестувались –           3 педагоги. Фаховий рівень педагогів   (діаграма 3).

 

Діаграма 3

Методична робота з педагогічними кадрами у 2019-2020 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів.

Організація методичної роботи в ЗДО здійснювалась відповідно до наказу управління освіти і науки Сумської міської ради від 20.08.2019 № 518 «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами закладів дошкільної освіти міста в 2019 – 2020 навчальному році», Примірного положення про методичний кабінет закладу дошкільної освіти (наказ МОН України від 16.04.2018 № 372), керуючись Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням «Про  заклад дошкільної освіти », Базовим компонентом дошкільної освіти, програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» (оновлена редакція), Концепцією національно-патріотичного виховання дітей та молоді, новим Санітарним регламентом для дошкільних навчальних закладів (затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234), відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 02.07.2019 № 1/9-419 «Про організацію діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019-2020 навчальному році».

Протягом  2019 – 2020 навчального року заклад дошкільної освіти приймав активну участь в міських, обласних заходах, з метою розповсюдження досвіду роботи, пошуку нових технологій,  форм і методів роботи.

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», виходячи з аналізу освітньої і методичної роботи, враховуючи досягнення і перспективи розвитку, діагностичне анкетування педагогів, з метою усунення недоліків і підвищення ефективності роботи, методична робота в закладі була спрямована у відповідності до пріоритетних напрямків роботи закладу:

– продовження роботи по створенню й підтримці сучасного освітнього простору, сприятливого для збереження та зміцнення фізичного, психічного та соціального здоров’я дітей шляхом використання здоров’язбережувальних технологій;

– впровадження економічної та соціальної освіти дошкільників, необхідної для формування успішної соціалізації дитини;

– удосконалення роботи з трудового виховання як ефективного засобу формування предметно-практичної компетенції дошкільників, прищеплення позитивного ціннісного ставлення до праці як до форми буття і способу самореалізації дитини;

– детальне вивчення основних концептуальних положень STREAM-освіти дошкільників як нового інтеграційного підходу до розвитку, виховання й навчання дітей дошкільного віку.

На базі методичного кабінету постійно розгортались різні форми інтерактивної взаємодії дорослих суб’єктів освітнього процесу, крім педагогічних рад, педагогічних годин, консультацій, проводились майстер-класи із залученням кращих педагогів, заняття з елементами тренінгу, мозкові штурми, рольові й ділові ігри, засідання за круглим столом, семінари, семінари-практикуми.

Протягом 2019 – 2020 навчального року вихователем-методистом Гарбузовою Н.О. було проведено проблемний семінар «Трудове виховання дошкільників. Ознайомлення дітей з професіями засобами сюжетно-рольової гри», семінар-практикум «Логіко-математичний розвиток дошкільників засобами конструктора LEGO», практичним психологом Лубенець Г.М. проведено семінар-практикум «Взаємодія педагога з гіперактивними та агресивними дітьми», проблемний семінар «Психологічне благополуччя дитини як критерій якості освіти».

Заслуговують на увагу круглий стіл «Нові можливості застосування «Ляльки як персони»» в освітньому процесі вихователя Коваленко Н.П., майстер-клас «Пташки з природних матеріалів» вихователя Куксенко Н.Г., майстер-клас «Таємниці солоного тіста» вихователя Колесник Т.Є., заняття з елементами тренінгу «Розвиваємо навички стресостійкої поведінки».

Атестація педагогічних працівників у дошкільному закладі  проводилась відповідно до ст. 54 Закону України «Про освіту», р.6. ст.30 Закону України «Про дошкільну  освіту»  та  Типового  положення  про  атестацію педагогічних працівників, затвердженого Міністерством  освіти і науки України від 06.10.2010 року № 930, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року № 1255 – 18550,  (із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 р. № 1473, наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 р. № 1135), згідно перспективного плану  на 5 років у зазначені терміни. Усі документи щодо організації та проведення атестації велися та оформлялися  згідно з установленими термінами. З  метою  реалізації  головних  завдань  адміністрацією закладу дошкільної освіти,  на основі  діагностики  самооцінки  педагогів  та  оцінки адміністрації,  був  переглянутий  рівень  професійної  майстерності  педагогів,  сплановані різні форми методичної роботи з кадрами, які забезпечили необхідний рівень знань, умінь та навичок у досягненні мети.

За минулий навчальний рік на курсах при Сумському обласному інституті післядипломної  педагогічної освіти підвищили свою фахову майстерність        4 працівники закладу дошкільної освіти (вихователі: Коваленко Н.П.,   Колесник Т.Є., музичний керівник Ксенженко Н.Д., кухар Гассай Т.М.).

Проатестовано у 2020 році 8 педагогів. За результатами атестації  2020 року:

Борисова Л.І. – вчитель-логопед, відповідає займаній посаді, присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

Коваленко Н.П. – вихователь, відповідає займаній посаді, присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії».

Колесник Т.Є. – вихователь, відповідає займаній посаді, відповідає раніше присвоєному 11 тарифному розряду.

Ксенженко Н.Д. – музичний керівник, відповідає займаній посаді, відповідає раніше присвоєному 9 тарифному розряду.

Куксенко Н.Г. – вихователь, відповідає займаній посаді, відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії».

Пархоменко Н.Г. – вихователь, відповідає займаній посаді, присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».

Терещенко І.О. – вихователь, відповідає займаній посаді, присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії».

Тієчко Н.В. – вихователь, відповідає займаній посаді, присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії».

Підвищенню професійної компетентності педагогів та результативності освітньої роботи з дітьми дошкільного віку сприяла активна участь педагогічного колективу дошкільного закладу в методичній роботі міста (таблиця 2).

Таблиця 2

 

 

Вид діяльності

Планова кількість

педагогів

Фактична

кількість

педагогів

 

%

1. Курси підвищення кваліфікації 3 3 100
2. Атестація 8 8 100
3. Самоосвіта 29 29 100
4. Участь у роботі творчої групи 12 12 100
5. Активна участь у підготовці та проведенні методичних заходів 29 25 86

 

У 2019 – 2020 навчальному році колектив працював над пошуком ефективних шляхів навчання і виховання дітей. Педагогічні працівники відвідували методичні об’єднання, тренінгові заняття, семінари, семінари-практикуми, майстер-класи, звітували про їх роботу перед колегами на педагогічних годинах.

Протягом 2019 – 2020 навчального року в освітній процес закладу дошкільної освіти використовувалися новітні педагогічні технології: елементи методики саморозвитку М. Монтессорі в групі раннього віку «Капітошка» (вихователі Кружилова Л.М., Онищенко А.С.), елементи  виховання казкою за методикою Л.Б.Фесюкової – група старшого дошкільного віку «Казка» (вихователі Макущенко А.М., Сєдих К.О.), розвиток інтелектуальних здібностей за системою Нікітіних – група середнього віку «Зірочки» (вихователь Тієчко Н.В.), елементи методики Су-Джок у групі раннього віку «Метелики» та молодшого дошкільного віку «Дзвоники» (вихователі Ілляшенко В.О., Авраменко Є.С., Коваленко Н.П.), дихальна гімнастика за методикою  Б.С. Толкачова – група старшого дошкільного віку «Бджілки» (вихователь Пунько В.І.), гендерне виховання дітей у групі середнього дошкільного віку «Соняшники» (вихователі – Лаврик Л.П., Пархоменко Н.В.), методика Е.С. Вільчковського, фітбол-гімнастика, авторська методика        Ю.М. Коржа «Богатир» – інструктор з фізичної культури Крючкова О.Г., гімнастика для очей В.Ф. Базарного – група компенсуючого типу «Веселка» (вихователь Борисова Л.В.), впровадження «мнемотехніки» як технології ефективного засвоєння інформації – групи компенсуючого типу «Веселка», «Калинка» (вихователі Борисова Л.В., Корнілова О.В., Доценко Р.А.), пісочна терапія, сучасні арт-терапевтичні технології (малювання рідким кольоровим тістом, малювання на оргсклі) (практичний психолог Лубенець Г.М.), елементи музичної педагогіки Карла Орфа, інноваційна музична технологія «Хор рук» (музичні керівники Потапова О.В., Ісаєва М.А.). Застосування  інноваційних педагогічних технологій в освітній процес  сприяло функціонуванню ЗДО в режимі постійного розвитку, забезпечило суттєвий приріст професійної майстерності педагогічних працівників, підвищило якість засвоєння вихованцями знань, практичних умінь та навичок.

Творча група (12 педагогів) поглиблено вивчаючи питання, які включали в себе завдання, що поставив заклад дошкільної освіти на навчальний рік та оздоровчий період,  орієнтуючись на вирішення завдань Базового компонента дошкільної освіти.

Робота творчої групи була плідною та результативною, направлена на вивчення положень STREAM-освіти дошкільників як інноваційного підходу до розвитку базових компетенцій дітей дошкільного віку.

Творчою групою зібраний матеріал з трудового виховання, підібрано рекомендації щодо організації і проведення пошуково-дослідницької діяльності відповідно до розробленої системи роботи з елементарного експериментування.

Заслуговує на увагу інтеграція різних видів діяльності дітей при плануванні освітнього процесу, врахування педагогами потреби дошкільників у реалізації своїх здібностей у процесі ігрової, дослідницько-експериментальної, мовленнєвої, логіко-математичної, будівельно-конструктивної, художньо-продуктивної діяльності. Систематичне планування вихователями з дітьми пошуково-дослідницької, художньо-творчої, комунікативної діяльності, логіко-математичних, будівельно-конструкторських, театралізованих ігор,  спрямоване на задоволення пізнавальних та ігрових уподобань кожної дитини, опанування навичок практичної діяльності, культури поведінки.

Вдумливо та творчо педагоги підходять до вибору методів і прийомів, які дозволяють забезпечити мотивацію дітей щодо впровадження STREAM-освіти в освітньому процесі, використовуючи бесіди, дискусії, ігрові методи і прийоми, наочні демонстраційні та роздаткові матеріали: схеми, малюнки, методи схвалення та похвали, стимулювання, інколи проблемне спілкування (використання вправ розвивального характеру, знаходження самостійних шляхів вирішення проблеми), методи долання перешкод.

Проте науково-методичне забезпечення для реалізації STREAM-освіти дошкільників у закладі дошкільної освіти потребує поповнення. Залишається гострою проблема недостатнього матеріального забезпечення для впровадження сучасної інноваційної LEGO-технології в освітній процес.

Варто відмітити, що у 2019 – 2020 навчальному році Сумський ЗДО № 33 «Маринка» продовжив участь в програмі «Енергозбереження», розроблено заходи, продовжилась програма по заміні вікон на пластикові енергозберігаючі за програмою «Енергозбереження». Діти отримали багато корисної та пізнавальної інформації щодо економного використання води, тепла, електроенергії, усвідомили, що енергію треба споживати розумно, а головне, що маленьке зусилля кожного врятує навколишнє середовище.

Вдумливо та творчо педагоги підходять до проектної діяльності. Впродовж 2019 – 2020 навчального року вихователі провели навчальні та виховні проекти: «Екологічні казки», «Авторські казки», «Дерево посади – дитсадок озелени», «Мова рідна, слово рідне», «Зберігаємо енергію – зберігаємо майбутнє України».

Протягом 2019 – 2020 навчального року Сумський ЗДО № 33 «Маринка»  приймав студентів-практикантів з педагогічного університету ім. А.С. Макаренка. У цьому році на базі закладу проходили практику студенти спеціальностей «Дошкільна освіта» та «Корекційна освіта» Сумського державного педагогічного університету ім. А.С.Макаренка.

Великий інтерес у педколективі викликають колективні перегляди. Протягом року було проведено 10 колективних переглядів. Варто відзначити музичне свято «Барви рідної землі» музичного керівника Ксенженко Н.Д. (група старшого дошкільного віку «Зірочки»), інтегроване заняття з мовленнєвого розвитку та з використанням методики «Лялька як персона» «Щоб добре жити, треба з усіма дружити» вихователя Коваленко Н.П. (група середнього дошкільного віку «Дзвоники»), підгрупове заняття (формування лексико-граматичних категорій та фонетико-фонематичної системи мовлення) вчителя-логопеда Борисової Л.І. «Весело граємо – мовлення розвиваємо»  (група  компенсуючого типу «Калинка»), інтегроване заняття з мовленнєвого, художньо-естетичного розвитку та національно-патріотичного виховання «Лялька-мотанка – народна берегиня» вихователя Терещенко І.О. (група молодшого дошкільного віку «Волошка»), інтегроване заняття по ознайомленню з соціумом, мовленнєвого, художньо-естетичного розвитку та народознавства «Українські національні страви. Вареники») вихователя Куксенко Н.Г. (група середнього дошкільного віку «Барвінок»), інтегроване заняття з мовленнєвого розвитку та екологічного виховання «Подорож до лісової галявини» вихователя Пархоменко Н.В. (група середнього дошкільного віку «Соняшники»),  музичних керівників Потапової О.В., Ксенженко Н.Д. – фольклорне дійство «Щедрий вечір, добрий вечір», музичні розваги «Миколай святий іде, радість нам усім несе», «Зимі з Весною помиритись і нам ніколи не сваритись!», «Щоб звучала рідна мова і у пісні, і у слові!». Заходи були проведені на високому організаційному та методичному рівні.

У ході відкритих переглядів, педагоги продемонстрували свою фахову майстерність, творчість, уміння цікаво і невимушено залучати дітей до пізнавальної та практичної діяльності за темою, підтримувати дитячу зацікавленість упродовж всього заняття. Переглянуті заняття свідчать про велику попередню роботу педагогів з дітьми та батьками. У кожного педагогічного працівника спостерігався свій особистий стиль підготовки та проведення освітньої роботи з малятами; педагоги створили власні творчі родзинки, які варто запозичити іншим та впровадити у свою практику роботи. У порівнянні з минулим роком педагоги підійшли до удосконалення роботи з трудового виховання як ефективного засобу формування предметно-практичної компетенції дошкільників, покращено роботу з економічної, соціальної освіти дітей, необхідної для успішної соціалізації дитини.

Протягом 2019 – 2020 навчального року у процесі освітньої діяльності вирішувались наступні завдання: продовження роботи по створенню й підтримці сучасного освітнього простору, сприятливого для збереження та зміцнення фізичного, психічного та соціального здоров’я дітей шляхом використання здоров’язбережувальних технологій; впровадження економічної та соціальної освіти дошкільників, необхідної для формування успішної соціалізації дитини; удосконалення роботи з трудового виховання як ефективного засобу формування предметно-практичної компетенції дошкільників, прищеплення позитивного ціннісного ставлення до праці як до форми буття і способу самореалізації дитини; детальне вивчення основних концептуальних положень STREAM-освіти дошкільників як нового інтеграційного підходу до розвитку, виховання й навчання дітей дошкільного віку.

Для розкриття цих питань з педагогічним колективом було проведено: педагогічні ради на тему: «Трудове виховання дітей як педагогічна проблема сучасного закладу дошкільної освіти», «STREAM-освіта як інноваційний підхід до розвитку базових компетенцій дітей дошкільного віку»; семінари-практикуми «Взаємодія педагога з гіперактивними та агресивними дітьми», «Логіко-математичний розвиток дошкільників засобами конструктора LEGO», проблемні семінари «Трудове виховання дошкільників. Ознайомлення дітей з професіями засобами сюжетно-рольової гри», «Психологічне благополуччя дитини як критерій якості освіти», заняття з елементами тренінгу «Розвиваємо навички стресостійкої поведінки», круглий стіл «Нові можливості застосування методики «Ляльки як персона» в педагогічному процесі», майстер-класи «Пташки з природних матеріалів», «Таємниці солоного тіста»; консультації для педагогів на теми: «Діти покоління Z: зрозуміти та порозумітися», «Вимоги до предметно-просторового розвивального середовища для дітей у групах», «Зв’язне мовлення дітей засобами наочного моделювання», «Скеледром у закладі дошкільної освіти», «Осінні радощі та турботи біля квітника», «Життєва практика для малюка», «Полісенсорна основа формування мовлення в дітей», «Су-Джок розвиває мовлення діток», «Трудове виховання дітей дошкільного віку як педагогічна проблема сучасності», «Особлива турбота дітям з особливими освітніми потребами», «Рання профорієнтація дошкільників засобами економічного виховання», «Використання казкотерапії у корекції важких порушень мовлення дошкільників», «Психологічний портрет сучасного вихователя», «Веселі хвилинки з LEGO-цеглинками», «Сторітелінг як мистецтво красивої розповіді», «Виховний та розвиваючий вплив будівельно-конструктивних ігор на дітей», «Способи організації дітей на фізкультурному занятті: здоров’язбережувальний підхід», «Гендерне виховання: організовуємо розвивальний простір», «Стрибаємо разом, або роуп-скіппінг у закладі дошкільної освіти», «Наступність у роботі вчителя-логопеда та вихователя групи компенсуючого типу». Консультації «Організація праці дітей на ділянці закладу дошкільної освіти у весняний період», «Змістове наповнення життєдіяльності дітей в оздоровчий період у закладі дошкільної освіти», «Організовуємо роботу в спеку», «Гіпнопедія – нетрадиційний метод мовленнєвого розвитку дітей-логопатів», «Музично-дидактична гра як форма розваги» проведені в дистанційному режимі на платформі zoom.  Теоретично-практичний семінар « Заклад дошкільної освіти  і Нова українська школа: як прокласти місток» перенесено на наступний навчальний рік у зв’язку з карантином.

Протягом 2019 – 2020 навчального року педагогами приділялася трудовому вихованню дошкільників. У закладі проводилась систематична робота з дітьми всіх вікових груп з трудового виховання дітей. При організації праці дітей у природі вихователями розв’язувались завдання екологічного виховання. У плануванні простежувалась подача знань про взаємозв’язки і залежності в природі, розуміння її цінності для людини, активізація діяльності дітей на покращення природного середовища, організація пошуково-дослід­ницької роботи.

Не залишились поза увагою молоді педагоги-початківці: вихователі Авраменко Є.С., Онищенко А.С., Гуржій О.В. З метою зростання професійної майстерності та набуття практичного досвіду з молодими спеціалістами у ЗДО організовано роботу школи молодого педагога «Паросток». Під керівництвом вихователя-методиста Гарбузової Н.О. були сплановані заходи, які сприяли професійному зростанню молодих спеціалістів: організована система наставництва, проводилось анкетування, надавалася методична та практична допомога в організації та проведенні різноманітних видів діяльності дітей, організовувалися співбесіди з вихователями з питань ознайомлення з нормативними документами, основними методиками та педагогічними технологіями побудови освітнього процесу, залученням молодих спеціалістів до відвідування відкритих занять, здійснювався контроль за самоосвітою педагогів, відвідування режимних моментів і занять, з метою надання методичної допомоги молодим педагогам.

Чітка, послідовна і водночас гнучка система роботи з молодими педагогами дала змогу успішно розв’язувати завдання підвищення якості педагогічного процесу, сприяла зростанню фахової майстерності.

На реалізацію Концепції національного виховання дошкільників вихователі приділяли серйозну увагу вихованню патріотизму, формуванню духовних цінностей у дітей: вивчали культуру, звичаї, традиції українського народу.

Аналіз діяльності за 2019 – 2020 навчальний рік показав, що питанню  національно-патріотичного виховання приділяється належна увага в закладі. Педагоги зміцнювали почуття любові й поваги  кожної дитини до родини, найближчих їй людей, формували ціннісне ставлення до усталених у суспільстві морально-етичних норм, до Батьківщини, українського народу. За результатами моніторингу діти ознайомлені з історією рідного краю, життям і побутом народу України, у них збагатився активний словниковий запас.

Результати аналізу свідчать, що адміністрація закладу приділяла значну увагу професійній компетентності педагогів.

Педагогічні працівники підвищували свій професійний рівень, навчаючись  у  вузах, шляхом проходження курсів підвищення кваліфікації, участі у тренінгах особистісного зростання, систематичного вивчення методичної,  педагогічної  та психологічної літератури,  публікацій  періодичних  видань.

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти педагоги опрацьовували протягом навчального року. Крім того проведена підписка на періодичні видання на суму 12737,86 грн.

Систематична самоосвіта допомогла педагогам ефективно та більш якісно здійснити освітній процес, детальніше познайомитись з нормативними документами та матеріалами стосовно програми «Я у Світі» (оновлена редакція). Результати своєї роботи вихователі висвітлювали під час колективних переглядів, майстер-класів, презентацій, семінарів-практикумів.

Впродовж 2019 – 2020 навчального року особлива увага в ЗДО приділялась самоосвіті педагогічних  працівників.

У червні 2019 року вчитель-логопед Борисова Л.І. стала учасником       III Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційні підходи в освіті дітей із особливими освітніми потребами» в м. Бердянськ.

Завідувач Шрамченко О.П., вихователь Макущенко А.М. стали учасниками I Міжнародної науково-практичної конференції «Освіта для XXI століття», статті педагогів «Народознавчий компонент у програмі виховання дітей дошкільного віку» та «Екологічна казка як метод формування екологічної культури дошкільників» надруковані в матеріалах даної конференції.

Вчитель-логопед Борисова Л.І. брала участь у логопедичному фестивалі ЛОГОФЕСТ – 2020 з доповіддю «Кінезіологія як засіб корекційно-розвивальної роботи з дітьми із порушенням мовлення».

Вихователь групи компенсуючого типу «Веселка» Борисова Л.В. опублікувала на сайті vseosvita.ua методичну розробку: мнемовірш «Хлібина». Розучування вірша за допомогою мнемотехніки» (веб-адреса публікації: https://vseosvita.ua/library/mnemovirs-hlibina-rozucuvanna-virsa-za-dopomogou-mnemotehniki-281133.html).

Кількісний та якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених упродовж 2019 – 2020 навчального року, показав, що всі вони мали науково-методичний та пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів, поліпшенню якості володіння різноманітними методами роботи та були спрямовані на усунення недоліків, допущених в питаннях організації освітнього процесу. У цілому рівень та результативність методичної роботи в ЗДО № 33 «Маринка» за 2019-2020 навчальний рік можна відзначити як достатній.

Велику увагу протягом 2019 – 2020 навчального року колектив закладу дошкільної освіти приділив формуванню здоров’язбережувальної компетентності дітей. Ефективність оздоровчих заходів визначалася тим, що поєднувалася тривала комплексна інтенсивна оздоровчо-профілактична робота з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників.

Педагогічний  колектив  впроваджував  у  практику  ефективні  навчально–методичні  системи, застосовував  нетрадиційні  підходи  до  роботи  з  батьками,  впроваджував інноваційні форми освітньої роботи, реалізовував різноманітні проекти та авторські програми. Важливою є організація розвивального середовища в закладі дошкільної освіти. Протягом навчального року педколектив знайомився з різноманітними оздоровчими технологіями, створював розвивальне оздоровче середовище. Для вдосконалення навичок, отриманих на фізкультурних заняттях, у групах створені спортивні осередки з урахуванням вікових особливостей дітей та їх інтересів. У всіх групах є посібники для профілактики плоскостопості, для рухливих ігор та вправ загальнорозвиваючого впливу.

З метою правильної побудови та активізації рухового режиму, надання йому оздоровчого спрямування використовувалися такі форми організації рухової активності в повсякденному житті як заняття фізичними вправами на прогулянках та індивідуальна робота з фізичного виховання, яка забезпечувала активізацію малорухливих дітей. Планування рухливих ігор відповідало вимогам інструктивно-методичних рекомендацій листа МОН України від 02.09.2016 № 1/9-456 «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах».

У режимі дня вихованців раціонально поєднувалися різні види діяльності, розумове та фізичне навантаження. Особлива увага приділялася добору й організації заходів фізкультурно-оздоровчого змісту на свіжому повітрі. Прогулянки мали різноманітні форми: цільова, екскурсія, прогулянка-похід, дитячий туризм. До змісту занять з фізичної культури інструктор з фізкультури вводила інноваційні технології: психогімнастику, дихальну гімнастику Б.С.Толкачова, елементи методики Су-Джок, фітбол-гімнастику. Результати тестування фізичного розвитку дітей виявили сформованість  життєво важливих видів основних рухових дій (ходи, стрибків, метання, лазіння). Педагогами постійно велась робота по формуванню правильної постави, профілактики плоскостопості. Формувалася у дітей система валеологічних знань про свій організм, про користь занять з фізичної культури,  про особисту гігієну та чистоту навколишнього середовища.  Залучалися батьки  до активної  участі в оздоровчий роботі та у формуванні валеологічної компетентності їх дітей.

Ефективність фізкультурно-оздоровчої роботи з дошкільниками забезпечувалася комплексним застосуванням різних засобів фізичного виховання, активізацією рухового режиму, проведенням загартовуючих процедур, різних видів гімнастики, фізкультхвилинок та фізкультпауз, корегуючих та пальчикових вправ, різних видів самомасажу, організації та проведення спортивних свят, розваг, цільових прогулянок, екскурсій, дитячого туризму, Днів здоров’я тощо. Створена система оздоровчих та фізкультурних заходів сприяла  формуванню у дітей мотивації здоров’я і поведінкових навичок здорового способу життя.

Результати оздоровлення дошкільників в умовах закладу дали позитивні зміни в зміцненні здоров’я вихованців. Про це свідчить той факт, що за останні чотири роки спостерігається зниження рівня захворюваності серед дітей.

У ЗДО функціонувало 2 групи компенсуючого типу, в яких виховувались діти з різними порушеннями мовлення. Корекційно-розвивальну роботу здійснювали вчителі-логопеди: Пересадько Г.І., Борисова Л.І.

Індивідуальні, підгрупові корекційно-розвивальні заняття з дітьми проводились у логопедичному кабінеті, міні-логопедичних кабінетах при групах компенсуючого типу, які забезпечені необхідними дидактичними матеріалами: науково-методичною літературою з питань логопедичної роботи з дітьми дошкільного віку; демонстраційним, роздатковим матеріалом, дидактичними іграми. Документація вчителів-логопедів велася відповідно до вимог «Інструкції про ведення ділової документації в дошкільних закладах». Вчителі-логопеди підтримували тісний взаємозв’язок з вихователями та з батьками дітей груп компенсуючого типу. У батьківських осередках систематично розміщувались поради вчителів-логопедів, щодо подолання порушень мовлення, консультації, мовний матеріал до лексичних тем, інформація про стан динаміки розвитку звуковимови кожного періоду навчання. В папках-пересувках педагоги пропонували батькам практичний матеріал для розвитку фонемного аналізу, синтезу, фонемного слуху тощо.

У закладі дошкільної освіти створені належні умови для гармонійного, різнобічного музично-естетичного розвитку дітей. Планування та послідовність музичного виховання відповідало вимогам програми розвитку дітей дошкільного віку «Я у Світі» (оновлена редакція) та інструктивно-методичним рекомендаціям листа МОН України від 02.09.2016 № 1/9 – 454 «Про організацію роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах».

Музично-естетична діяльність дітей у закладі дошкільної освіти протягом 2019 – 2020 навчального  року  розглядалася як цілісна система, спрямована на виховання музичної активності, ініціативи дітей, на розвиток їх творчих здібностей. Сценарії свят та музичних занять завжди продумані та достатньо організовані. Музичні керівники Потапова О.В., Ксенженко Н.Д., Ісаєва М.А.  тісно співпрацювали в контакті з вихователями, належна увага приділялася індивідуальній роботі з дітьми. У процесі роботи з дітьми музичні керівники

використовували нетрадиційні форми роботи: інтегровані заняття, вікторини,

концерти, музичні казки.

Музичні заняття в закладі цілком відповідали віковим особливостям дітей, поєднували усі види дитячої діяльності: слухання музики, співу, музично-ритмічні вправи, етюди, ігрові вправи, вправи для розвитку голосу та слуху, дидактичні ігри, гру на музичних інструментах, музичні ігри тощо. Це

запобігало появі втоми, зберігало працездатність, сприяло рівномірному формуванню відповідних умінь та навичок, гармонійному музичному розвитку в цілому.

Музичний керівник Потапова О.В. створила систему роботи «Елементарне музикування за К. Орфом» та успішно працює в цьому напрямку з дітьми. Ксенженко Н.Д. продовжувала роботу над напряцюванням з теми: «Виховання духовних цінностей дітей дошкільного віку засобами фольклору». Ісаєва М.А. пробуджувала інтерес у дитини до музично-рухової діяльності танцювальними рухами.

Музичні розваги та музично-театралізовані свята надавали дітям змогу відчути художньо-естетичну природу музики та пластики як мистецтво вияву людських емоцій та почуттів, взаємодії виконавців і глядачів.

Музичними керівниками систематично проводилась індивідуальна робота, вивчався, узагальнювався та поширювався передовий педагогічний досвід, постійно підвищувалась педагогічна майстерність.

У закладі працювали гуртки музичного спрямування, в яких займалися 34 дітей: гурток «Фольклорний віночок» (12 дітей), гурток гри на музичних інструментах «До, ре, мі, фа, солька» (12 дітей), гурток з театралізованої діяльності «Маленькі актори» (10 дітей). Діти, які відвідували гуртки, були активними учасниками заходів музично-естетичного циклу дитячого закладу.

Спільно з вихователями та батьками, музичними керівниками були підготовлені та проведені родинні, фольклорні свята та розваги.

Протягом року дітей  оточували  кваліфіковані спеціалісти: практичний психолог, інструктор з фізичної культури,  медичні сестри старші, які здійснювали постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих

заходів, підтримували  інтерес дитини до власного здоров’я.

У закладі дошкільної освіти функціонував медичний комплекс, який складався з медичного кабінету, маніпуляційного кабінету та ізолятора.

Медичну службу здійснювали  сестри медичні старші: Шабанова Т.В., Любчич О.І. Сестри медичні старші працювали за річним та місячними планами роботи,  в яких відображено заходи лікувально-профілактичного, оздоровчого характеру: огляд дітей на педикульоз та шкіряні захворювання, контроль за фізичним вихованням та загартуванням дітей, щепленням, санітарно-освітня робота з дітьми, батьками та персоналом закладу дошкільної освіти. Документація в наявності й велася згідно «Інструкції про ведення ділової документації в дошкільному закладі».

Медичний кабінет облаштовано у відповідності до Положення про медичний кабінет закладу  дошкільної освіти на 100 %, лікарські засоби для надання невідкладної медичної допомоги відповідали переліку.

У ЗДО два рази на рік проводилася антропометрія, під час якої визначалася вага та зріст дітей. На основі отриманих даних здійснювалось маркування дитячих меблів та складалися два рази на рік карти розсаджування дітей, які затверджувалися завідувачем.

З метою пропаганди здорового способу життя, набуття знань про оздоровлення дитини в сім’ї, медичним та педагогічним персоналом велася санітарно-освітня робота з дітьми, батьками, працівниками ЗДО. Використовувалися різноманітні форми роботи: батьківські збори, консультації, бесіди, індивідуальні консультації лікаря, сестер медичних старших, практичного психолога, оформлення стінних газет, санбюлетнів.

У кожній групі облаштовані батьківські осередки, в яких відповідно до пори року виставлялися матеріали щодо профілактики різних захворювань. Крім того батьки можуть отримати необхідну інформацію у розділі «Медична служба» на Інтернет-сайті закладу.

Медична служба ЗДО ретельно відслідковує та аналізує фізичні показники розвитку дітей з метою планування подальшої профілактичної роботи.

Медичними працівниками та адміністрацією закладу здійснюється постійний контроль за дотриманням  режиму  в  групах, їх санітарним станом.

Промовистим показником профілактичної роботи є стан захворюваності дітей.

Оцінка стану захворюваності дітей (таблиця 4)

Таблиця 4

Захворюваність Показники по роках
2018 2019 2020
У дітоднях на 1 дитину 5,5 5,6 1,5
Простудні захворювання 1,1 0,4 0,2
Грип
Інфекційні захворювання 0,02 0,02 0,03
Загальна захворюваність 1,4 0,7 1,2

 

Адміністрація закладу та медичний персонал здійснювали контроль за станом захворюваності дітей. Порівняльний результат захворюваності (таблиця 5).

Таблиця 5

Захворюваність 2018 2019 2020
Захворюваність ендокринної системи 3 1 1
Захворюваність органів крові 3 2 1
Захворюваність нервової системи 1 4 2
Захворюваність органів зору 12 10 8
Захворюваність органів дихання із них: 22 9 7
пневмонії 6 2 1
абструктивний бронхіт 11 6 3
аденоїди 4 1 3
Захворюваність органів шлунко-кишкового тракту із них:  

7

2
пупкова кіла 9 2 1
Захворюваність органів сечостатевої системи 3 1 1
Захворюваність органів кістково-м’язової системи, із них сколіоз 21 8

 

5
Захворюваність шкіри 3 2 5
Вроджені аномалії 3 3
Захворюваність серцево-судинної системи 2 2 2

 

Аналізуючи дані таблиці, можна сказати, що захворюваність ендокринної системи, органів крові, органів серцево-судинної системи порівняно з попереднім роком у деяких випадках зменшилась, в деяких є сталими.

Аналіз стану здоров’я дітей (таблиця 6):

2017-2018 2018-2019 2019-2020
І група 202 238 249
II група 110 77 72
III група 6 4 2

Таблиця 6

Розподіл дітей на фізкультурні групи (таблиця 7):

Таблиця 7

2016-2017 2017-2018 2019-2020
Основна 298 312 324
Підготовча 3 5
Спеціальна 1 1
Звільнено 1

 

Велика увага приділялася загартуванню дітей в умовах закладу дошкільної освіти та сім’ї з метою зниження захворюваності дітей. Постійно зверталася увага на проведення оздоровчих заходів: загартування повітрям та водою, використання фітотерапії; вживання часнику, цибулі, лимонів; попередження дитячого травматизму та забезпечення безпеки життєдіяльності, а також проведення занять як з працівниками, так і з дітьми, з правил поведінки, надання першої допомоги у надзвичайних ситуаціях. Протягом навчального року медичними працівниками та адміністрацією закладу на заняттях з фізичної культури проводились заміри моторної щільності. Результати замірів свідчать про те, що моторна щільність занять в усіх вікових групах коливається у межах норми від 85 % до 95 %.

За результатами моніторингового дослідження, яке здійснювала адміністрація закладу протягом року, відсоток відвідування дітьми ЗДО у порівнянні з минулим роком збільшився на 2 %  (2018-2019 н.р. – 60 %,       2019-2020 н. р. – 62 % ). Аналізуючи отримані дані, слід відзначити, що відвідування дітьми дошкільного закладу потребує посиленого контролю та проведення відповідної роботи з батьками. Показник покращився, але робота щодо систематичного відвідування дітьми закладу потребує посиленого контролю.

У закладі дошкільної освіти протягом 2019 – 2020 навчального року значна увага приділялася організації харчування дітей: організовано розподіл продуктів харчування у відповідності до кількості перерахованих батьками коштів, встановлено контроль за кількістю, якістю, вартістю завезених продуктів харчування. Здійснювався постійний контроль за виконанням грошових та натуральних норм. Щомісячно аналізувався стан харчування дітей у ЗДО.

Питання захворюваності, відвідування та харчування дітей систематично розглядалися на нарадах при завідувачу, аналізувалися показники та розроблялися заходи щодо їх покращення. Перед педагогічним колективом залишається проблема – як спільно з батьками зміцнити здоров’я малюків та знайти шляхи максимального відвідування дітьми ЗДО.

На виконання доручення міського голови від  27.11.2019 № 60-Д  щодо покращення організації та якості харчування в закладах освіти, підпорядкованих управлінню освіти і науки Сумської міської ради, 19.02.2020 року в Сумському ЗДО № 33 «Маринка» було проведено тематичний День  відкритих дверей «Секрети здорового харчування наших дітей».

Протягом Тематичного дня, присвяченого організації харчування, батьки мали можливість переглянути сніданок, обід, полуденок, забезпечення виконання санітарно-гігієнічних вимог. Членами батьківського комітету закладу було здійснено перевірку організації харчування з написанням акту перевірки. Батьки мали змогу ознайомитися з нормативними документами щодо організації харчування дітей, примірним двотижневим меню, інформацією про постачальників, про вимоги до продуктів харчування, які постачаються до закладу, про вартість та об’єм страв.

На батьківських зборах керівником закладу Шрамченко О.П. було проведено роз’яснювальну роботу серед батьків щодо раціонального режиму харчування дітей та збалансованості раціону як вдома, так і в закладі освіти.

Педагогами усіх вікових груп була проведена відповідна освітня робота з дітьми щодо культури харчування та формування культурно-гігієнічних навичок у дітей: заняття, бесіди, дидактичні ігри, використання художнього слова, перегляд відеороликів про споживання їжі.

У ході тематичного Дня відкритих дверей «Секрети здорового харчування наших дітей» батьки отримали досить багато змістовної, корисної інформації щодо раціонального харчування дітей в закладі дошкільної освіти, переконались у безпечності харчових продуктів та в якісному й збалансованому харчуванні в закладі.

Психологічну службу ЗДО № 33 «Маринка» у 2019-2020 навчальному році здійснював практичний психолог Лубенець Г.М. Згідно з планом роботи на 2019-2020 навчальний рік, практичним психологом було проведено: діагностику емоційного стану дітей (в рамках контролю за адаптацією); вивчення індивідуальних особливостей дітей, їх здібностей до різних видів діяльності з метою виявлення обдарованих дітей та забезпечення індивідуального підходу в освітньому процесі; групові та індивідуальні психокорекційні заняття для дітей з проблемами в особистісній та пізнавальній сферах; розроблено ряд рекомендацій та надано практичну допомогу вихователям у забезпеченні емоційного комфорту дітей у дитячому колективі; з метою підвищення психологічних знань щодо розвитку і виховання дитини та спонукання батьків до активної співпраці проводились такі форми роботи з батьками: групові та індивідуальні бесіди, консультації; виступи на батьківських зборах.

Практичним психологом Лубенець Г.М. було проведено вивчення готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі, а саме загального розумового розвитку дитини, її уявлень про довкілля, рівня сформованості розумових операцій (узагальнення, класифікація, синтез, аналіз), розвитку зв’язного мовлення, мотивації до навчання в школі, розвиток дрібної моторики руки за методикою «Орієнтовний тест шкільної зрілості» та тестовою бесідою (автор Керн – Йєрасек).

Одним із пріоритетних напрямків в роботі педагогів є здійснення підготовки дітей до школи, соціалізація дитячої особистості, надання кваліфікованої допомоги дитині у формуванні елементарних навичок навчальної діяльності та адаптації до нових соціальних умов. Належне місце в підготовці дітей до школи займають інтегровані, комплексні, бінарні заняття.

У закладі дошкільної освіти створені всі необхідні умови для забезпечення готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі, повноцінного розвитку базових якостей особистості та формування компетентності дітей в різних сферах життєдіяльності.

Слід відзначити, що педагоги Чухно Т.В., Колесник Т.Є., Борисова Л.В., Корнілова О.В., Тієчко Н.В., Пунько В.І., Доценко Р.А. постійно шукають оптимальні форми та методи роботи, будують освітній процес в ігровій формі, дають можливість дітям активно мислити, висловлювати свою думку, займатися пошуковою діяльністю.

Доцільно зазначити позитивний досвід роботи вихователів з впровадження в практику роботи технології психолого-педагогічного проектування діяльності дітей.  Особливою  оригінальністю, глибинним пізнавальним, виховним змістом наповнені  проекти вихователів груп компенсуючого типу «Веселка», «Калинка» Борисової Л.В., Корнілової О.В.

Для виявлення рівня готовності дітей до школи щоквартально здійснювався моніторинг успіхів дітей старшого дошкільного віку за лініями розвитку Базового компонента дошкільної освіти. За результатами моніторингу виявлено, що діти старшого дошкільного віку проявляють інтерес до навчання,

всі йдуть на контакт, комунікабельні, легко вступають у відносини з іншими людьми, вільно почувають себе у товаристві дорослого. У дітей сформована готовність до прийняття нової соціальної ролі – школяра. Це виражається у серйозному ставленні до школи взагалі та  до навчальної діяльності та вчителя зокрема. Для успішного навчання в школі у дітей сформовані загальнонавчальні вміння та навички: організаційні, загальнопізнавальні, загальномовленнєві, оцінно-контрольні.

Фізичний розвиток дітей відповідав віку. Рухова активність дітей висока.

На заняттях з фізкультури  всі діти справлялися  з фізичним навантаженням, рухливі ігри, вправи викликали у них захоплення та почуття задоволеності від зусиль, відповідальність.  Під час занять спортом діти активні, жваві, вміли самостійно обирати гру.

На початку вересня проводилися  обстеження рухової підготовленості дітей, середніх показників розвитку основних рухів. Проте у зв’язку з карантином по СOVID-19 наприкінці травня не проводилось обстеження рухової підготовленості дітей середніх показників розвитку основних рухів. Тому не вдалося зіставити результати першого (вересень) та підсумкового (травень) обстежень, що не дало змогу об’єктивно визначити ступінь оволодіння дітьми даними рухами протягом навчального року.

В старших  групах «Зірочки», «Ромашка», «Бджілки» та групах компенсуючого типу «Веселка», «Калинка» за результатами обстеження виконання дітьми основних фізичних рухів: швидкості (біг на дистанцію 10 м, 20 м), метання торбинки з піском на дальність, стрибки у довжину з місця, нахили тулуба вперед з положення сидячи були виявлені такі показники:

Старша група «Зірочки» у вересні місяці – списковий склад 25 дітей: високий рівень – 10 чол., середній – 13 чол., низький – 0, не обстежено 2 дитини (не обстежені у зв’язку з відсутністю).

Старша група «Ромашка» у вересні місяці – списковий склад 25 дітей: високий рівень – 11 чол., середній – 13 чол., низький – 0, не обстежено 1 дитина (не обстежені у зв’язку з відсутністю).

Старша група «Бджілка» у вересні місяці – списковий склад 26 дітей: високий рівень – 10  чол., середній – 10 чол., низький – 1, не обстежено 5 дитина (4 дитини не обстежені у зв’язку з відсутністю, 1 дитина – спеціальна медична група).

Група компенсуючого типу «Веселка» у вересні місяці – списковий склад 13 дітей: високий рівень – 4 чол., середній – 7 чол., низький – 0, не обстежено 2 (не обстежені у зв’язку з відсутністю).

Група компенсуючого типу «Калинка» у вересні місяці –списковий склад 12 дітей: високий рівень – 5 чол., середній – 6 чол., низький – 1, не обстежено 0.

Результати обстежень свідчать, що в закладі дошкільної освіти створені належні умови для ефективного здійснення фізкультурно-оздоровчої роботи, для формування, збереження та зміцнення здоров’я дітей. Обладнання та інтер’єр спортивного залу відповідає вимогам, що дає змогу раціонально використовувати його в роботі з дітьми. Достатньо нестандартного фізкультурного обладнання зроблено руками вихователів та батьків. Все спортивне обладнання має естетичний вигляд та відповідає санітарно-гігієнічним вимогам.

У всіх 80 дітей (100%) сформовані навички правил безпечної поведінки. Всі діти знають правила безпечної поведінки: вдома  в поводженні з незнайомими предметами та речовинами, вогнем, електроприладами, на вулиці  з дотримання правил дорожнього руху. Діти вміють користуватися телефоном та знають номери телефонів основних служб допомоги.

У дітей сформовані культурно-гігієнічні навички. Діти намагаються самостійно слідкувати за своєю зовнішністю. Рівень трудових умінь і навичок дітей відповідає вимогам програми та віковим особливостям. Навички трудових дій сформовані у  більшості дітей: сумлінність, охайність, доброзичливість; відповідаль­не ставлення до виконання трудових завдань та дору­чень; уміння доводити справу до кінця; діставати втіху від доброї роботи; бажання допомагати іншому; заці­кавлення професіями дорослих; шанобливе ставлен­ня

до всього, що виготовлене людськими руками. Таким чином, соціалізація дитини дошкільного віку ефективно здійснюється у процесі виконання трудових завдань.

У  78 дітей (98 %) сформовані необхідні комунікативні вміння, діти поводяться самостійно, намагаються покладатися на власні сили, прагнуть обходитись без допомоги дорослого, диференціюють свої чесноти і вади. Діти граються дружно, вміють самостійно розвивати сюжет гри на основі поєднання набутого досвіду, попередньої роботи, додержуються зумовлених певними ролями правил поведінки, виконують ігрові дії, виявляють в грі вміння спільно долати труднощі. Діти вміють порівнювати, зіставляти, аналізувати, узагальнювати, вироблять власні судження. Якщо виникають проблеми намагаються знаходити кілька варіантів розв’язання цих проблем.

Усі діти мають елементарні уявлення про природне довкілля  життя на планеті Земля та Космос, про предметне середовище, розрізняють основні предмети побуту та вжитку, розуміють їх призначення; знають техніку безпеки при користуванні. Діти виявляють інтерес до самого себе, мають навички здорового способу життя, харчування, гігієнічних процедур та загартування. Діти цікавляться життям людей, їх традиціями; знають близьких родичів; знають державну символіку, обізнані рідною культурою, шанують традиції своєї родини та країни, виявляють інтерес до культури інших народів України та світу.

Аналіз результатів логіко-математичної компетентності показав, що у дітей сформовані вміння самостійно здійснювати обчислення та вимірювання кількості, відстані, довжини, ширини, висоти, об’єму, маси, часу; діти вміють розв’язувати логічні задачі, розрізняють та називають площинні та об’ємні геометричні фігури, розуміють, що таке прямий та зворотний порядок, знають порядок лічби у межах 10 (20) за оновленою програмою «Я у Світі». Високий рівень логіко-математичних знань у 52 дітей (66 %), достатній – 27 дітей (33 %), середній – 1 дитина (1 %), початковий рівень – 0 дітей (0 %).

Результати аналізу мовленнєвої компетентності дітей старших груп показав, що діти  вживають різні за складністю багатозначні слова, фразеологічні звороти, використовують в мовленні елементи усної народної творчості, мають навички самокорекції мовлення, володіють монологічним мовленням, вміють самостійно складати розповіді. Діти знають більшість букв рідної мови, називають у слові склади, визначають кількість складів у слові, добирають слова і позначають їх на схемах, мають навички читання. Високий рівень мовленнєвої компетенції у 52 дітей (65 %), достатній – 26 дітей (32 %), середній – 2 дітей (3 %), початковий рівень – 0 дітей (0 %).

Слід відмітити, що вихователями приділяється значна увага підготовці руки до письма, що безперечно сприяє і розумовій активності. Ці навички сформовані у всіх дітей 100%.

Доцільно відмітити позитивні результати компетентності у художньо-естетичній лінії розвитку дітей. Аналіз проявів активності з образотворчої діяльності показав, що у всіх дітей сформовані вміння визначати основні жанри; вміння виражати свої почуття кольором, композицією; володіння технічними прийомами та методами роботи різних видів образотворчої діяльності; вміння проявляти творчість. Діти знають характерні особливості, засоби художньої виразності різних видів образотворчої діяльності, володіють технічними прийомами та методами роботи, активно застосовують набутий творчий досвід в іграх, повсякденному житті.

Результати сформованості музичної компетентності дітей виявили, що більшість дітей уміють слухати та відтворювати у співах музику, впізнавати музичні твори, розрізняти та обґрунтовувати своєрідність музичних жанрів, творчо сприймати музичні образи, вміють рухатись під музику, володіють елементарною танцювальною технікою, здатні театралізувати, проявляти творчі здібності. У виконавчій діяльності, театралізації, під час музичних та тематичних свят діти старшого дошкільного віку розуміли зміст дійства вистави, театральний образ, використовували засоби мовлення, міміки, жестів, рухів, музики, танцю, співу, співпереживали героям сюжету, оцінювали їх дії.

Узагальнюючи результати обстеження різних компонентів готовності дітей до навчання в школі, можна зробити висновок, що –  80 дітей (100%) готові до шкільного навчання  (таблиця 8), діти зрілі у фізіологічному й соціальному відношенні, засвоїли програму, мають певні емоційно-вольові навички, володіють розумовими операціями, вміють узагальнювати, диференціювати предмети і явища довкілля, уміють планувати свою діяльність і здійснювати самоконтроль, позитивно ставляться до освітньої діяльності, здатні до саморегуляції поведінки.

Таблиця 8

Готовність дітей старшого дошкільного віку до школи

(компетентність за Базовим компонентом дошкільної освіти)

Група Готові до навчання в школі Не готові до навчання в школі
«Ромашка» 25 (100%)
«Бджілки» 24 (100 %)
«Зірочки» 24 (100 %)
«Веселка» 4 (100)
«Калинка» 3 (100%)
Всього 80 (100 %)

 

Аналізуючи спостереження за роботою педагогів груп старшого дошкільного віку, можна зробити висновок, що вихователі створили в групах для дітей атмосферу творчості. Педагоги намагалися урахувати індивідуальні інтереси та переваги кожного вихованця, використовували довірчі форми спілкування з дітьми. Між вихователями та дошкільниками панували демократичні відносини. У різних видах діяльності педагоги стимулювали прояви творчої уяви, дотепності, фантазії, працювали над створенням атмосфери, що сприяла виникненню нових ідей та думок у дітей.

Для покращення підготовки вихованців закладу дошкільної освіти до навчання та швидкій адаптації випускників до шкільних умов сприяла співпраця педагогічного колективу  закладу дошкільної освіти  № 33 «Маринка» та Сумської спеціалізованої школи № 25. Протягом навчального року проводились взаємовідвідування уроків, занять, екскурсії дітей старшого дошкільного віку до школи, спільні виставки дитячих робіт, конкурси, свята, посвята дошкільнят в майбутні першокласники на базі ССШ № 25.

Однією із ефективних додаткових форм організації освітнього процесу в умовах закладу дошкільної освіти є гурткова робота, яка спрямована на задоволення потреб та інтересів дітей до певного виду діяльності, виявлення та розвиток у них загальних та спеціальних здібностей. У закладі плідно працювали гуртки з розвитку творчих здібностей дітей. Програми гуртків затверджено завідувачем та схвалено педагогічною радою від 30.08.2019 року:

– «До-ре-мі-фа-соль-ка» (гра на музичних інструментах), керівник Потапова О.В. (музичний керівник), 12 вихованців, 4 рази на місяць.

– «Фольклорний віночок», керівник Ксенженко Н.Д. (музичний керівник), 12 вихованців, 4 рази на місяць.

– «Маленькі актори», керівник Ісаєва М.А. (музичний керівник), 10 вихованців, 4 рази на місяць.

– «Чарівне тістечко» (ліплення з солоного тіста), керівник Колесник Т.Є. (вихователь), 12 вихованців, 4 рази на місяць.

– «Малятко-здоров’ятко» (фітбол-гімнастика), керівник Крючкова О.Г. (інструктор з фізичної культури), 12 вихованців, 4 рази на місяць.

– «Балет-пластик шоу», керівник Сєдих К.О. (вихователь), 12 вихованців, 4 рази на місяць.

Усі освітні послуги безкоштовні. Гурткова робота допомагала розкрити творчий потенціал кожної дитини, стимулювати креативний розвиток дошкільників.

Належну увагу адміністрація закладу приділяла виконанню Закону України «Про охорону праці». Ознайомлення працівників закладу дошкільної освіти з директивними документами щодо охорони праці носили  системний характер. Адміністрацією, педагогічним колективом проводилась робота щодо створення безпечних умов життєдіяльності та профілактики травматизму учасників освітнього процесу, планувалась  робота зі створення безпечних умов праці, розроблені заходи щодо попередження дитячого травматизму.

Протягом 2020 – 2021 навчального року колектив закладу працював над питаннями безпеки життєдіяльності дошкільників. Заклад забезпечував право дитини на охорону здоров’я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечної життєдіяльності дітей.

Педагогічний колектив комплексно вирішував питання з попередження дитячого травматизму і у своїй діяльності щодо вирішення цього питання керувався Законом України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», «Про дорожній рух», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» та іншими інструктивними документами в галузі освіти.

З метою формування основних моделей безпеки, під час виникнення побутових, природних та техногенних надзвичайних ситуацій з дітьми упродовж року проводились спеціальні заняття: «Уроки безпечного життя», бесіди, розваги, екскурсії. У групах оформлені тематичні куточки щодо пропаганди безпеки дорожнього руху, пожежної безпеки. У наявності дидактичні ігри, ілюстративний матеріал, наочні посібники. Протягом року цілеспрямовано велась робота за такими напрямами: «Дитина і вулиця», «Дитина і природа», «Дитина і побут», «Дитина і здоров’я».

Різноманітні форми роботи з дітьми  допомогли дітям отримати та поглибити знання з цього питання. Аналіз відвідуваних занять показав, що діти відповідно до вікових особливостей, на достатньому рівні оволоділи інформацією про безпеку та попередження виникнення пожежі, ознайомилися з правилами поведінки на вулиці, правилами переходу дороги тощо.

На виконання наказу ЗДО № 33 «Маринка» від 30 березня 2020 року      № 24-аг «Про проведення «Тижня безпеки» з 12.05.2020 року по 15.05.2020 року в закладі дошкільної освіти № 33 було проведено дистанційно в онлайн-режимі «Тиждень безпеки дитини». Метою проведення «Тижня безпеки дитини» є: поліпшення якості освітньої роботи з дітьми з питань особистої безпеки та захисту життя; пропаганда здорового та безпечного способу життя серед дітей та батьків; удосконалення теоретичних знань та практичних навичок працівників закладу; вироблення у дітей дошкільного віку вмінь та навичок щодо захисту свого життя і здоров’я під час надзвичайних ситуацій.

Під час «Тижня безпеки дитини» проведено: онлайн-заняття з ОБЖД з дітьми за участі батьків  на платформі zoom «Добрий друг наш Світлофор», «Безпека дорожнього руху», «Де живуть вітаміни», «Сірники – не іграшка»;  бесіди через соціальні мережі viber, facebook, платформу zoom «Правила безпеки вдома», «Допоможемо Незнайку перейти вулицю», «Дітям про особисту гігієну, гігієну рук», «Небезпека вдома», «Безпечні прогулянки», «Обережно! Сірники – не іграшка», «Небезпека на природі», «Небезпечні комахи», «Незнайомцям двері не відчиняй», «Що таке епідемія. Коронавірус», «Як ми їдемо потягом», «Професія «Пожежник»», «Електричні прилади», «Правила безпечної поведінки з тваринами»; дидактичні ігри (через соціальні мережі viber, facebook) «Дорога не для забави», «Що потрібно при пожежі?», «Пожежний щит», «Вогонь – друг, вогонь – ворог», «Небезпечні іграшки», «Що шкідливо для здоров’я?», «Безпечно – небезпечно», «Корисна та шкідлива їжа», «Дитина і незнайомець» (моделювання ситуацій),  «Підкажи та допоможи казковим героям», «Можна-не можна», «Набери номер», «Що я візьму в похід», «Їстівне – неїстівне», «Яка рослина?», «Світлофор», «Оціни вчинок», «Так чи ні?», «Який це предмет?».

У ході Тижня безпеки дитини з батьками проводились консультації, бесіди, розміщено інформацію для батьків в соціальних мережах viber, facebook, відеохостингу youtube «Профілактика дитячого травматизму вдома», «Особиста безпека дитини», «Безпека дітей у наших руках», «Діти та гаджети», «Що робити, коли дитину вкусила комаха: бджола, оса, комар, ґедзь», «Дотримуйтесь правил дорожнього руху», «Як правильно переходити вулицю», «Безпека дитини в побуті», «Ігри на прогулянці – на річці, на дачі, на природі, на пікніку», «Користь та небезпека від води», «Безпека дитини влітку», «Правила безпечної поведінки з тваринами», «Пам’ятка безпечної поведінки вдома та на вулиці», «Правила безпеки вдома для дітей», «Діти і вогонь», «Зроби життя безпечним для дітей», «Причини виникнення пожежі».

Всі заходи, які були заплановані протягом Тижня безпеки дитини – вчасно проведені. Ігрові куточки поповнилися ігровим матеріалом, тематичними іграми та іграшкам, атрибутами для творчих ігор з елементами безпечної поведінки. Діти добре засвоїли норми та правила безпеки, адже знання подавалися у формі гри, казки та практичних занять.

Підвищенню професійної компетентності педагогів та результативності освітньої роботи з дітьми дошкільного віку сприяла активна участь педагогічного колективу дошкільного закладу в методичній роботі міста.

Протягом  2019 – 2020 навчального року заклад дошкільної освіти приймав активну участь в міських, обласних заходах, з метою розповсюдження досвіду роботи, пошуку нових технологій,  форм і методів роботи. Відповідно до наказу управління науки і освіти Сумської міської ради від 20.08.2019 № 518 «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами закладів дошкільної освіти міста в 2019 – 2020 навчальному році» педагогічні працівники ЗДО № 33 «Маринка» протягом 2019 – 2020 н. р. відвідували методичні об’єднання та звітували про їх роботу перед колегами на педагогічних годинах.

Цікавим та змістовним було життя наших вихованців протягом 2019-2020 навчального року. Вони разом з батьками, вихователями брали участь у конкурсах поробок «Подарунки від природи», «Новорічні фантазії», «Квітуча весна», організації осіннього благодійного ярмарку «Дари осені», виставці «Подаруй нове життя старим речам», огляд-конкурсах «Город на підвіконні», «Краще облаштування дитячих майданчиків до оздоровчого періоду», онлайн-конкурсі «Великодні дива», виставках малюнків «Дари золотої осені», «Дитячий садок – наша друга домівка», «Як ми дбаємо про пташок», «Новий рік крокує по планеті», «Найкраща валентинка», «Весна іде красу несе», «Найніжніша й наймиліша наша мама люба», «Весняні квіти чарівні», «Великодній кошик», «День Перемоги», «Прощавай, садок дитячий».

Для підвищення якості освітнього процесу та активізації роботи педагогічного колективу в Сумському ЗДО № 33 «Маринка» проходили внутрішні конкурси, проекти та благодійні акції:

– конкурс поробок з природного матеріалу «Подарунки від природи»;

– конкурс «Фруктові та овочеві букети»;

– конкурс «Подаруй нове життя старим речам»;

– конкурс поробок «Новорічні фантазії»;

– конкурс на краще оформлення групового приміщення «Зимовий вернісаж»;

– конкурс «Новорічна ялинка» (номінації «Солодка ялинка», «Зіркова ялинка», «Символічна ялинка», «Казкова ялинка»);

– акції «Допоможи зимуючим пташкам»;

– конкурс снігових скульптур;

– виставка робіт до свята весни, мами та усіх жінок «Квітуча весна»;

– конкурс для педагогів «Мої робочі знахідки»;

– конкурс для педагогів «Кращий куточок з економічного виховання»;

– екологічний проект «Посади деревце»;

– огляд-конкурс «Город на підвіконні»;

– онлайн-конкурс поробок «Великодні дива».

Протягом 2019 – 2020 навчального року колектив заклад дошкільної освіти ділився своїм досвідом роботи у педагогічній пресі.

Багатофункціональний логопедичний посібник вчителя-логопеда Борисової Л.І. «Будиночок-мовничок» та конспекти занять «Частини тіла знати, правильно називати» (формування лексико-граматичних категорій та розвитку зв’язного мовлення), «У світі кольорів» (формування лексико-граматичних категорій та фонетико-фонематичної системи мовлення), «Подорож Україною» (бінарне логопедичне заняття) представлені у науково-методичному журналі «Логопед», № 9 (105), вересень 2019 року, № 10 (106), жовтень 2019 року.

Стаття завідувача Шрамченко О.П. «Народознавчий компонент у програмі виховання дітей дошкільного віку» та стаття вихователя    Макущенко А.М. «Екологічна казка як метод формування екологічної культури дошкільників» надруковані в матеріалах I Міжнародної  науково-практичної конференції «Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи», 29-30 жовтня 2019 року.

Конспект бінарного заняття вчителя-логопеда Борисової Л.І. та вихователя Корнілової О.В. «Квітка бажань» представлений в газеті «Дефектолог», № 2 (158), лютий 2020 року.

Стаття вчителя-логопеда Борисової Л.І. «Кінезіологія як засіб корекційно-розвивальної роботи з дітьми із порушенням мовлення» надрукована в матеріалах логопедичного фестивалю «ЛОГОФЕСТ – 2020», травень 2020 року.

На виконання ст.7 Закону України «Про дошкільну освіту надавалась всебічна допомога сім’ям у розвитку, вихованні та навчанні дітей відповідно до їх задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних проблем, враховуючи необхідність забезпечення вчасного і повноцінного фізичного, інтелектуального, морального, естетичного і соціального розвитку дітей дошкільного віку.

Протягом 2019-2020 навчального року в закладі функціонував консультативний пункт для батьків «Дошколярик». Педагогічний колектив створював комфортні умови для надання безкоштовної психолого-педагогічної допомоги батькам дітей, які виховуються в умовах сім’ї. Організація допомоги батькам або особам, які їх замінюють будувалась на основі  інтеграції спеціалістів консультативного пункту. Своєчасно та систематично доводилась інформація до мешканців мікрорайону з питань режиму роботи закладу, його функцій та організації освітнього  процесу у вікових групах.

Протягом 2019 – 2020 навчального року зусилля педагогічного колективу закладу дошкільної освіти були спрямовані на тісну співпрацю з батьками. У спільній роботі закладу дошкільної освіти та сім’ї колектив широко використовував консультації для батьків, батьківські збори, бесіди, тематичні виставки, огляди-конкурси, анкетування, круглі столи, майстер-класи. Батьки навчаються ближче бачити складний багатогранний процес виховання дитини. Але разом з тим пошук дієвих форм роботи з батьками необхідно продовжувати, а систему роботи повсякденно удосконалювати.

Особлива увага приділена організації роботи з батьками майбутніх першокласників. З метою залучення батьків до освітнього процесу, створення позитивно-конструктивної атмосфери взаємодії всіх учасників освітнього процесу, використовуються як традиційні, так і нетрадиційні форми роботи з батьками. Батьки активні учасники клубу-диспуту «ЗДО + школа + родина = щаслива дитина»,  виставок, розваг, акцій, конкурсів. Були випущені ширми, папки – пересувки для батьків, у батьківських осередках розміщена інформація по підготовці дитини до шкільного навчання з порадами та рекомендаціями педагогів, психолога: «Розвиваємо пізнавальні процеси готуючись до школи», «Незабаром до школи», консультації: «Психологічна готовність до школи», «Я – школяр. Готовність дитини до навчання у школі». Ефективною формою роботи є випуск родинних газет «Давайте знайомитись», «Секрети мого імені», «Збережемо весняні квіти», де батьки висвітлюють життя своєї родини, діляться досвідом з  організації дозвілля та сімейних свят.

Показником результативної та успішної взаємодії батьків і педагогів можна вважати наявність у закладі доброзичливої атмосфери, довірчих стосунків між педагогами та батьками, зорієнтованість батьків на виховання та розвиток дітей, їх зацікавленість змістом дошкільної освіти. Продовжує ефективно функціонувати Веб-сайт закладу дошкільної освіти. Робота сайту направлена на об’єктивне інформування громадськості про діяльність закладу дошкільної освіти та включення закладу в єдиний освітній інформаційний простір мережі Інтернет.

Заклад дошкільної освіти має свою сторінку у соціальній мережі Facebook, на якій оперативно розміщується вся інформація і світлини про перебіг освітніх подій в закладі дошкільної освіти № 33 «Маринка».

Заклад дошкільної освіти співпрацює з  Сумським  обласним  інститутом    післядипломної педагогічної освіти, Сумським державним педагогічним  університетом  ім.  А.С.Макаренка,  Сумською спеціалізованою школою (I – III ступенів) № 25, дитячою поліклінікою, бібліотекою-філією № 6 Сумської ЦБС, Сумським обласним краєзнавчим музеєм, Сумським обласним театром для дітей та юнацтва, Сумським академічним театром драми та музичної комедії  ім. М.С. Щепкіна, 1-шою Державною пожежно-рятувальною частиною м. Суми, Управлінням патрульної поліції в місті Суми Департаменту патрульної поліції, ліцеєм харчових технологій.

У рамках роботи Школи «Педагогіка здоров’я» протягом 2019 – 2020 навчального року Сумський заклад дошкільної освіти № 33 «Маринка» тісно співпрацював з науковцями Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка: Дяченко Ю.Л. – викладач кафедри валеології та спортивної медицини,   Бутенко В.Г. – викладач кафедри дошкільної та початкової освіти,           Коржем Ю.М. – старшим викладачем кафедри здоров’я людини та фізичної реабілітації, Звірякою О.М. – кандидатом наук з фізичного виховання і спорту, доцентом кафедри  здоров’я людини та фізичної реабілітації. Педагоги відповідально ставились до проведення всіх фізкультурно-оздоровчих форм роботи, формування здорового способу життя, забезпечення психологічного супроводу освітнього процесу з метою збереження і зміцнення психологічного і фізичного здоров’я дітей.

У вересні 2019 року в закладі був проведений Олімпійський тиждень. Для дітей було організовано екскурсію до спортивного комплексу Інституту фізичної культури СДПУ ім. А.С. Макаренка, вони відвідали тренувальні зали, басейн, стадіон, змогли поспостерігати як тренуються видатні спортсмени. Дошкільники з величезним задоволенням взяли участь в цікавих майстер-класах з легкої атлетики та хокею на траві від тренерів Бондаренка Є.М. та Бондаренко І.М. та майстер-класах з гри в хокей від студентів Інституту фізичної культури СДПУ ім. А.С. Макаренка Баги І.В. та Овчара О.В.

«Олімпійський тиждень» нікого не залишив байдужим та надав вихованцям змогу долучитися до світу сучасного спорту. Протягом тижня дошкільники отримали нові знання, дізнались про те, скільки необхідно докласти сил для того, щоб завоювати медаль, особливо – олімпійську.

«Олімпійський тиждень» посіяв перші зерна бажань займатися різними видами спорту та мріяти про олімпійські висоти.

Останнім часом відсоток дітей, що  мають схильність до захворювань значно зросла. Захворюваність  органів дихання посідає перше місце. Фахівці кафедри здоров’я людини та фізичної реабілітації разом з провідними науковцями Коржом  Ю.М., Міхєєнко О.І., розробили комплексну програму оздоровлення, яка ґрунтується на методиці Б.С. Толкачова, яка ефективно впроваджується в практику роботи групи «Бджілки» (вихователі Пунько В.І., Пархоменко Н.В.). Моніторинг захворюваності дітей свідчить про ефективність програми оздоровлення.

Співпраця  із соціальними інститутами  дає можливість відчувати і розуміти потреби сьогодення, реагувати на них, вносити корективи у практичну діяльність, розширювати можливості додаткових освітніх послуг, залучати до роботи з дітьми спеціалістів-професіоналів, забезпечувати наступність у співпраці. План 2019 – 2020 навчального року був реальним, дозволив досягти поставлених цілей.

Проаналізувавши роботу педагогічного колективу ЗДО № 33 «Маринка» протягом 2019 – 2020 навчального року, слід зазначити, що робота велася чітко і цілеспрямовано, поставлені завдання було виконано.

Проведена системна та послідовна управлінська, методична та організаційно-педагогічна робота сприяла успішному виконанню поставлених завдань на навчальний рік.

Проте актуальним залишається постійне розширення професійного світогляду педагогічних працівників, систематичне інформування педагогів щодо інновацій у галузі дошкільної освіти, удосконалення системного підходу до методичного та інформаційно-аналітичного супроводу освітньої діяльності закладу дошкільної освіти, пошуку і впровадження нових ефективних форм взаємодії дошкільної освіти із сім’ями вихованців, популяризації роботи закладу дошкільної освіти.

Моніторинг якості дошкільної освіти в цілому засвідчив наступне: педагогічний колектив планомірно і систематично здійснює освітній процес з дошкільниками, сумлінно ставиться до відбору і застосування інтерактивних та сучасних форм, методів і прийомів активізації пізнавальної та мовленнєвої активності дошкільнят, відповідально відноситься до забезпечення організаційно-педагогічних умов для життєдіяльності дітей, організації розвивального простору в групових приміщеннях і на майданчиках.

Результати діяльності закладу за 2019 – 2020 навчальний рік засвідчують, що в роботі закладу є певні недопрацювання.

Упродовж навчального року стався 1 випадок дитячого травматизму внаслідок особистої необережності дитини, на який складено відповідний акт. Це свідчить про недостатню профілактичну роботу педагогів з дітьми та вимагає особливої уваги надалі. Ця робота потребує вдосконалення, більш уваги треба приділяти формуванню самостійних навичок щодо безпеки життєдіяльності, давати дітям більш практичних завдань для вироблення моделі поведінки в надзвичайних ситуаціях.

Як показала практика, поведінка деяких дітей дошкільного віку потребує додаткової уваги з боку дорослих та роз’яснювальної роботи з батьками щодо морального виховання, недопущення агресивної поведінки до товаришів та порушення прав інших. Насамперед необхідно вихователям, практичному психологу посилити роботу з дітьми та їх батьками щодо морального виховання дітей, єдності вимог ЗДО та сім’ї щодо виховання дітей, недопущення агресивної поведінки та порушення прав інших. Відповідаючи на вимоги часу, запити суспільства, у контексті духовного розвитку особистості важливо продовжувати виховувати в дітях морально-етичні цінності. Це можна досягнути активізацією емоційно-почуттєвої сфери дітей на основі формування моральних цінностей дітей, високих духовних якостей. Тому існує необхідність питання морального виховання підростаючого покоління активно включати в різні аспекти освітньо-виховної роботи з дітьми та їх батьками.

Науково-методичне забезпечення для реалізації STREAM-освіти дошкільників у закладі дошкільної освіти потребує поповнення: альтернативна програма К.Л. Крутій з формування культури інженерного мислення в дошкільників «STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт», блоково-тематичне планування освітньої дільності з дітьми молодшого, середнього, старшого дошкільного віку за альтернативною програмою формування культури інженерного мислення в дошкільників «STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт».

Залишається гострою проблема недостатнього матеріального забезпечення для впровадження сучасної інноваційної LEGO-технології в освітній процес. Групи не забезпечені конструкторами LEGO в достатній кількості для ефективного використання їх в освітньому процесі.

Не повною мірою педагогами використовуються метод проблемного спілкування з дітьми, прийоми «авансування», «створення ситуації успіху». Це дало б змогу підвищити активність дітей на загальному занятті і сприяло б засвоєнню матеріалу та зростанню в дітей почуття впевненості у собі.

Вихователі груп старшого дошкільного віку «Ромашка», «Зірочки», «Бджілки» не завжди орієнтуються на розвиток інженерного, конструкційного, проектного мислення у дітей, узагальнення досвіду ігрового будівництва, врахування соціального досвіду дитини, її зацікавленість архітектурними спорудами рідного міста. Вихователі не повною мірою допомагають дитині осмислити особливості технічного й художнього конструювання, встановити зв’язок з мистецтвом архітектури, дизайном. Педагогами груп старшого дошкільного віку «Ромашка», «Зірочки», «Бджілки» несистематично плануються дидактичні ігри для розвитку критичного мислення у дітей.

Для розвитку логічного мислення у старших дошкільників вихователями не завжди пропонуються дітям різні головоломки, ребуси.

Тому доцільно продовжити роботу з вивчення альтернативної програми «STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт», спрямувати роботу на формування продуктивного, критичного мислення у дітей, розвитку допитливості, творчого потенціалу, креативних здібностей дошкільників.

Аналіз роботи ЗДО  за навчальний рік показав, що для реалізації   поставлених завдань були   об’єднані зусилля педагогічного колективу та адміністрації. Вдало  підібрані форми методичної роботи з кадрами позитивно вплинули на організацію життєдіяльності   та рівень  досягнень дітей.

Роботу педагогічного колективу за минулий навчальний рік оцінено як задовільну.

Водночас,  як зазначалось в аналізі, є проблеми, які надзвичайно актуальні на сучасному етапі освітньої діяльності, а тому потребують вирішення у новому навчальному році.

Виходячи з недоліків роботи, зазначених вище, у наступному навчальному році слід спрямувати діяльність усіх служб ЗДО на удосконалення роботи з різних аспектів життєдіяльності закладу, а саме:

– потребує вдосконалення робота щодо формування у дітей самостійних навичок щодо безпеки життєдіяльності;

– потребує переосмислення робота щодо взаємодії закладу дошкільної освіти та сім’ї у процесі морального виховання дітей;

– потребує детального вивчення основних концептуальних положень SREAM-освіти дошкільників як нового інтеграційного підходу до розвитку, виховання й навчання дітей дошкільного віку.

РОЗДІЛ ІІ

ЗАВДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ

НА 2020 – 2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Керуючись Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Указом Президента України від 18.05.2019 № 286/2019 «Про стратегію національно-патріотичного виховання», Базовим компонентом дошкільної освіти, Концепцією національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Положенням про   заклад дошкільної освіти, Санітарним регламентом для дошкільних навчальних закладів, наказом про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів і форм власності, чинними освітніми програмами розвитку дитини дошкільного віку, інструктивно-методичними рекомендаціями листа Міністерства освіти і науки України від 30.07.2020 № 1/9-411 «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020 – 2021 навчальному році», листом МОН України від 14.02.2019 № 1/11 – 1491 «Організація роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у ЗДО» та виходячи з аналізу освітньої  та  методичної роботи у 2019-2020 навчальному році, ураховуючи досягнення й перспективи розвитку,  педагогічний  колектив пріоритетними  напрямами  освітньої діяльності вважає:

– продовжити детальне вивчення основних концептуальних положень STREAM-освіти дошкільників як нового інтеграційного підходу до розвитку, виховання й навчання дітей дошкільного віку;

– формувати здоров’язбережувальну компетентність дошкільників шляхом інтеграції валеологічних знань та основ безпеки життєдіяльності, створити безпечні, психологічно комфортні умови для проведення освітнього процесу з чітким дотриманням рекомендацій МОЗ під час карантину;

– забезпечити взаємодію закладу дошкільної освіти та сім’ї у процесі морального виховання дітей, єдність вимог щодо формування морально-етичних цінностей дошкільників.

 

 

РОЗДІЛ ІІІ

МЕТОДИЧНА РОБОТА З КАДРАМИ

3.1. Підвищення педагогічної майстерності

 

3.1.1. Семінари, семінари-практикуми

 

№ з/п Зміст роботи Термін Відповідальний Відмітка про виконання
 
1. Семінар-практикум «Креативний педагог – творчі діти» жовтень практичний психолог
2. Інтерактивний семінар-тренінг «Теоретичні методичні засади освітньої роботи з дитиною щодо питання безпеки життєдіяльності»

 

листопад вихователь – методист

 

 

3. Проблемний семінар

«Освіта для сталого розвитку – новий напрям в сучасній освіті»

грудень вихователь – методист

 

 

4.  Семінар-практикум «Розвиток емоційного інтелекту як профілактика професійного вигорання»

 

січень практичний психолог
5. Теоретичний семінар

«Патріотичне виховання починається з доброти. Педагогіка Добра у спадщині В.О. Сухомлинського,      С.Ф. Русової»

березень вихователь – методист

 

 

 

 

3.1.2. Консультації для педагогів

 

№ з/п Зміст роботи Термін Відповідальний Відмітки

про

викона-ння

1. «Формування взаємин між вихователем та дітьми «групи ризику»» вересень практичний психолог

 

2. «Інтегрований освітній процес як спеціально організована взаємодія дитини і дорослого» вересень вихователь-методист
3. «Системний підхід до організації фізкультурно-оздоровчої роботи з дошкільниками» вересень інструктор з фізичної культури
4.  «Безпека дитини в довкіллі» жовтень вихователь

 

5. «Формування активної позиції дитини щодо власної безпеки» жовтень вихователь-методист
6. «Дихальна гімнастика – найкращі ліки для дітей зі «слабкими» легенями» жовтень Вихователь
7. «Нейробіка» – зарядка для мозку» жовтень вчитель-логопед
8. «Технологія «Стіни, які говорять», або своєчасне перетворення освітнього простору дошкільників» листопад вихователь

 

9. «Едьютейнмент – нове освітнє явище, технологія чи навчання як розвага?» листопад вихователь-методист
10. «Заняття чи освітні ситуації: що обираємо?»

 

листопад вихователь-методист
11. «Створення умов для психологічного комфорту дитини у дитячому садку» листопад практичний психолог

 

12. «Сюжетно-рольова гра – школа моралі для дитини дошкільного віку» грудень вихователь-методист
13. «Зимова прогулянка: що взяти до уваги?» грудень вихователь

 

 

14. «Явище булінгу в закладах освіти: причини виникнення, ознаки та протидія» грудень практичний психолог

 

15. «Використання LEGO-технологій у корекційній роботі з дітьми із порушенням мовлення» січень вчитель-логопед

 

16. «Гармонія родинних стосунків різних поколінь – необхідна умова родинного виховання» січень вихователь

 

17. «Моральність повинна бути свідомою» лютий вихователь-методист
18. «Толерантність як складова соціальної компетентності дошкільника» лютий вихователь

 

19. «Етика спілкування з батьками дитини з ООП» лютий практичний психолог

 

20. «Фізична готовність дітей до шкільного навчання» березень інструктор з фізичної культури

 

21. «Як створити особистий простір дитини, або що таке «халабудна педагогіка»?» березень вихователь-методист
22. «Формуємо гендерну толерантність у дітей» березень практичний психолог

 

23. «Організація безпечних умов життєдіяльності дошкільників у процесі туристсько-краєзнавчої роботи» квітень вихователь-методист

 

24. «Шість правил літніх прогулянок» травень завідувач

 

25. «Безпека дитини влітку» травень сестра медична старша

 

3.1.3. Консультації для спеціалістів

 

Зміст роботи Термін Відповідальні Кому надається Відмі-тки

 

1. «Як правильно мити руки: інструкція від медсестри» вересень сестра медична старша

 

вихователям
2. «Народні ігри для оздоровлення дитини» жовтень вихователь-методист інструктору з фізичної культури

 

3. «Інтегрований підхід до корекційної роботи» листопад вихователь-методист вчителям-логопедам
4. «Музичне виховання у корекційно-розвивальному процесі з дітьми із загальним недорозвиненням мовлення» лютий вчитель-логопед

 

музичним керівникам

 

4. «Ми малюємо музику» квітень вихователь-методист музичним керівникам

 

 

3.1.4. Психолого–педагогічні консиліуми

(ППК)

Зміст роботи Термін Відповідальний Відмітка

про виконання

1. «Адаптація дітей до умов закладу дошкільної освіти» жовтень

січень

вихователь-методист,

практичний психолог

2. «Психолого-педагогічний супровід дітей груп компенсуючого типу» щокварталу вихователь-методист,

практичний психолог

3. «Готовність дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання» березень

травень

вихователь-методист,

практичний психолог

3.1.5. Відкриті перегляди

 

Зміст роботи Термін Відповідальні Відмітка

про виконання

1. Квест-гра «У пошуках музичного скарбу» Жовтень

до 2-ї педради

Музичний керівник

 

 
2. Інтегроване заняття по ознайомленню з природним довкіллям, мовленнєвого розвитку та сенсорного розвитку

«Допоможемо Їжачкові»

Листопад

до 2-ї педради

Вихователь

 

 
3. Інтегроване заняття «Подорож до країни Сенсорики»   Грудень

до 3-ї педради

Вихователь

 

 
4. Інтегроване заняття з духовно-морального виховання та емоційного розвитку «Чарівна сила доброти» Лютий

до 3-ї педради

Вихователь

 

 
5. Інтегроване заняття з пізнавального, мовленнєвого та логіко-математичного розвитку Лютий

до 3-ї педради

Вихователь

 

 
6. Інтегроване заняття для старших дошкільників з пізнавального, мовленнєвого та підготовки до навчання грамоти Березень

до 4-ї педради

Вихователь

 

 
7. Інтегроване заняття для старших дошкільників з пізнавального, логіко-математичного розвитку та екологічного виховання Березень

до 4-ї педради

Вихователь

 

 
8. Інтегроване заняття для старших дошкільників з пізнавального, мовленнєвого розвитку з використанням коректурних таблиць Квітень

до 4-ї педради

Вихователь

 

 

 
9. Інтегроване заняття з пізнавального, мовленнєвого, соціально-морального розвитку з використанням методики «Лялька як персона» Квітень

до 4-ї педради

Вихователь

 

 

 

 

 

 

3.2. Удосконалення професійної творчості

 (майстер–класи, тренінги, «круглі столи»)

 

Зміст роботи Термін Відповідальні Відмітка про викона-ння
1. Круглий стіл «Інтеграція спадщини В.О. Сухомлинського у сучасний освітній простір закладу дошкільної освіти» жовтень вихователь-методист  

 

2. Майстер-клас «Петриківський розпис на сучасний лад: малюємо візерунки на піні» листопад вихователь

 

 

 

3. Майстер-клас «Різдвяний віночок власноруч» грудень вихователь

 

 

4. Засідання круглого столу

«Підготовка дітей до школи»

лютий Практичний психолог

вихователь-методист

вихователі старших груп

 

3.3. Самоосвіта

 

№ з/п Зміст роботи Термін Відповіда-льні Примітка
1. Підвищувати теоретичний рівень та фахову майстерність педагогів різноманітними формами методичної роботи протягом року завідувач ЗДО

вихователь-методист

2. Знайомити з новинками науково – методичної літератури, стежити за педагогічними інноваціями в дошкільній освіті, проводити їх вивчення на педагогічних годинах щомісяця вихователь-методист

 

3. Проводити роботу з кадрами  (тренінги, семінари, майстер-класи, конкурси тощо) з метою формування та удосконалення знань з методики проведення мовленнєвих занять, оволодінням особистісною культурою спілкування впродовж 2020-2021 навчаль-ного року вихователь-методист

 

4. Удосконалити систему наставництва, що існує в закладі дошкільної освіти, з метою вирішення питань кадрового забезпечення закладу, підвищення їхнього професійного рівня. Мотивувати педагогів до здобуття фахової освіти, проводити просвітницьку роботу щодо переваг її отримання. протягом 2020 – 2021 навчального року Вихователь-методист

 

 
5. Вивчати нормативні документи та Постанови Міністерства освіти і науки України постійно вихователь-методист,

вихователі

6. Систематично здійснювати контроль за самоосвітою педагогів, веденням щоденників з підвищення професійного рівня 1 раз у квартал завідувач ЗДО,

вихователь-методист

7. Систематично опрацьовувати і аналізувати статті в журналах «Дошкільне виховання», «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Методична скарбничка вихователя», в газеті «Освіта України» та інших педагогічних виданнях щомісяця педколектив
8. Упроваджувати в роботу закладу дошкільної освіти інформаційно-комунікаційні технології в освітньому процесі, задіювати Інтернет-ресурси (портал освітян України «Педрада» тощо. постійно Завідувач

 

вихователь-методист

 

 
9. Приймати участь у роботі методичних об’єднань  мікрорайону та міста протягом року педагоги
10. Вивчати передовий педагогічний досвід дитячих садків країни, області, міста, впроваджувати його в свою роботу протягом року педагоги
11. Організовувати взаємовідвідування занять педагогами протягом року вихователь-методист

 

 

3.4. Робота з молодими спеціалістами

з/п

Заходи Термін виконання Відповідальні Відмітка про викона-ння
І Організаційна робота  
1. Відкоригувати план роботи школи молодого спеціаліста «Паросток» вересень Вихователь-методист
2. Призначити наставників молодим спеціалістам вересень Завідувач
3. Провести анкетування молодих спеціалістів вересень

 

Вихователь-методист
4. Контролювати складання планування  занять та виховних заходів відповідно до програми, ведення документації та звітності упродовж року

 

Вихователь-методист
5. Підготувати алгоритми, пам’ятки, зразки самоаналізу на допомогу вихователям в організації роботи вересень Вихователь-методист
6. Надавати індивідуальні консультації щосереди

 

Вихователь-методист
7. Вивчити, узагальнити роботу наставників з молодими спеціалістами травень

 

Вихователь-методист
ІІ Проведення засідань школи молодого спеціаліста  
1. Організаційні питання, ознайомлення з планом роботи, аналіз анкетування педагогів.

Тест «Знайомство».

вересень Вихователь-методист
2. 1. Консультація «Секрети вдалого спостереження з дітьми».

2. В.О. Сухомлинський – молодому вихователеві: сто корисних порад.

жовтень Вихователь-методист
3. 1. Засідання за круглим столом «Перспективне планування освітньої роботи».

2. Поради вихователю «Як легко й невимушено занурювати дошкільників в атмосферу занять».

3. Перегляд документації педагога.

листопад Вихователь-методист
4. 1. Відвідування новорічних святкових ранків колег з паралельних груп з послідуючим обговоренням.

2. Співпраця вихователя і музичного керівника.

3. Ведення зошита взаємозв’язку зі спеціалістами.

грудень Вихователь-методист
5. 1. Консультація «Як спілкуватися з батьками, щоб уникнути конфліктів».

2. Поради «Увага, малюки: як оптимізувати розвиток».

лютий Вихователь-методист
6. Майстер-класи професійної педагогічної діяльності березень Вихователь-методист,   молоді спеціалісти
7. Круглий стіл

«Підсумки роботи за рік. Пропозиції, рекомендації, плани на майбутнє»

квітень Вихователь-методист

3.5. Педагогічні ради

Педагогічна рада № 1

Тема: «Зміст діяльності та завдання педагогічного колективу

на 2020 – 2021 навчальний рік»

(Серпень)

Зміст роботи Відповіда-льні При-мітка
1. Про аналіз  роботи  педагогічного колективу за 2019 – 2020 навчальний рік. завідувач  
2. Обговорення та затвердження плану роботи ЗДО на 2020 – 2021 навчальний рік. вихователь-методист  
3.

 

Обговорення:

– лист  Міністерства освіти і науки України від 30.07.2020 № 1/9 – 411 «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020 – 2021 н. р.;

– лист МОН України від 14.02.2019 № 1/11 – 1491 «Організація роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у ЗДО»;

– лист  МОН України від 22.07.2020 № 1/9-394 «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2020 – 2021 н. р.;

– обговорення рекомендацій серпневої конференції.

вихователь- методист

 

 
4. Про затвердження:

o   алгоритму дій закладів дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19,

o   орієнтовного розподілу занять на тиждень,

o    розпорядку дня,

o   педагогічного навантаження педагогічних працівників,

o   освітньої програми ЗДО,

o   форм планування освітнього процесу,

o    програм роботи гуртків,

o   планів роботи спеціалістів,

o    графіків проведення свят та розваг,

o   моніторингу навчальних досягнень дошкільників,

o    щорічного плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників,

o    переліку додаткової документації педагогів і навантаження педагогічного персоналу,

o   плану спільної роботи ЗДО і ЗОШ № 25,

o   нагородження грамотами.

вихователь- методист

 

 

 

 

 

 

 
5. Про підведення підсумків оздоровчої  кампанії 2020 р. Обговорення плану роботи на оздоровчий період 2021 р. завідувач, вихователь-методист  
6. Презентація дидактичних ігор, посібників, новинок методичної літератури до нового навчального року вихователь- методист, педагоги  
7. Прийняття рішення педради. секретар педради  
Педагогічна рада № 2

«Безпека життєдіяльності дітей – важливий аспект освітнього процесу в ЗДО»

Листопад

1. Про аналіз виконання рішень попередньої педради. Завідувач

 

 
2. Про створення безпечного середовища в закладі дошкільної освіти. Завдання Базового компонента дошкільної освіти щодо безпеки життєдіяльності дитини. Завідувач

 

 
3. Про проведення освітньої роботи з формування у дітей знань щодо небезпечних ситуацій. Вихователь-методист

 

 
4. Про виховання ціннісного ставлення дітей до власного життя і здоров’я засобами художнього слова. Вихователь

 

 

 
5. Про ознайомлення дошкільників з правилами безпечної поведінки в природі. Вихователь

 

 
6. Про дотримання соціальної дистанції при організації ігрової діяльності в період карантину. Практичний психолог

 

 
7. Про правила гігієнічного миття рук. Сестра медична старша

 

 
8. Про досвід роботи «Спільна робота закладу і сім’ї з формування в дитини свідомого ставлення до власного життя і безпеки». Вихователь

 

 
9. Про результати тематичного вивчення «Стан роботи з організації предметно-розвивального середовища з питань безпеки життєдіяльності дітей у ЗДО» (довідка) Вихователь-методист

 

 
10. Про хід атестації педагогічних працівників у 2020 – 2021 навчальному році. Завідувач

 

вихователь-методист

 

 
11. Про орієнтовний розподіл занять на тиждень на II півріччя 2020 – 2021 навчального року. Вихователь-методист

 

 
12. Прийняття рішень педради. Секретар

педагогічної ради

 
Педагогічна рада № 3

Тема: «Про технології розвитку дітей дошкільного віку за альтернативною програмою STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт»

Лютий

1. Про аналіз виконання рішень попередньої педради. Завідувач

 

 
2. Про актуальність і значущість впливу STREAM-освіти на формування культури інженерного мислення дошкільників. Завідувач

 

 
3. Види дитячої діяльності за альтернативною програмою «STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт». Вихователь-методист

 

 
4. Про пріоритетні форми презентації пізнавальної інформації за альтернативною програмою. Вихователь

 

 
5. Про освітні ситуації як спільна партнерська діяльність вихователя і дітей. Практичний психолог

 

 
6. Про експериментування як засадничий метод роботи за альтернативною програмою. Вихователь

 

 
7. Про результати тематичного вивчення «Стан планування освітньої діяльності з дітьми дошкільного віку за альтернативною програмою формування культури інженерного мислення в дошкільників «STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт» (довідка). Вихователь-методист

 

 
8. Звіти педагогічних працівників, які атестуються в 2021 році. Завідувач

 

вихователь-методист

 

 
9. Прийняття рішень педради. Секретар педагогічної ради  

 

Педагогічна рада № 4

Тема: «Підсумки освітньої роботи за 2020-2021 н. р. Підготовка до          оздоровчого періоду»

Травень

1. Про аналіз виконання рішень попередньої педради. Завідувач

 

 

 

2. Про рівень засвоєння дітьми знань, умінь, навичок у світлі Базового компонента дошкільної освіти (довідка про підсумки моніторингу навчальних досягнень дошкільників) та аналіз методичної роботи за 2020 – 2021 навчальний рік. Вихователь-методист  
3. Про творчі звіти педагогів, спеціалістів, керівників гуртків про роботу протягом  2020 – 2021 навчального року. Педагоги, спеціалісти, керівники гуртків  

 

4. Про життєву компетентність дошкільника як складову формування шкільної зрілості майбутнього школяра в умовах Нової української школи. Практичний психолог
5. Про фізичну готовність дітей до школи. Інструктор з фізичної культури
6. Про звіт щодо корекційної роботи в групах компенсуючого типу Вчителі-логопеди

 

7. Про підсумки оцінки діяльності педагогічного колективу (анкетування батьків) Голова БК
8. Про обговорення та затвердження плану роботи на оздоровчий період 2021 року.

Затвердження плану роботи, графіків роботи педагогів, орієнтовного розподілу занять на тиждень та розпорядку дня на оздоровчий період 2021 року. Організація якісного, збалансованого харчування та раціонального питного режиму влітку.

Завідувач ЗДО

 

вихователь-методист

сестра медична старша

9. Про обговорення проєкту освітньої програми Сумського ДНЗ № 33 «Маринка» на 2021 – 2022 навчальний рік. Завідувач ЗДО

 

вихователь-методист

10. Прийняття рішень педради. Секретар педагогічної ради

3.6. Курсова перепідготовка та атестація   педагогічних працівників

 

 

№ з/п

 

 

Зміст роботи

 

Термін Відповіда-льний Примі-тка
1. Направити на курси підвищення кваліфікації працівників закладу:

вихователів відповідно до плану в 2021 році.

 

відпові-дно до графіка завідувач ЗДО, вихователь-методист

 

2. Вивчити систему роботи педагогів, які підлягають атестації. Надати методичну допомогу вихователям, що атестуються.

 

протягом року завідувач,

вихователь-методист, практичний психолог

 

3. Атестувати педагогів: березень 2021

року

атестаційна комісія

 

РОЗДІЛ ІV

ВИВЧЕННЯ СТАНУ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ

 

№з/п Вид

 

Напрям вивчення Термін вивчен-ня Форма узагаль-нення Розгляд резуль-

татів

Відпові-

дальні

Від-мітка про ви-ко-нання
4.1 комплексне Організація життєдіяльності дітей молодшого дошкільного віку (групи молодшого дошкільного віку «Зірочки», «Ромашка», «Бджілки»). Грудень наказ Вироб-нича нарада завідувач,

вих.-мет.

 
4.2

 

тематичне ·        Стан планування освітньої діяльності з дітьми дошкільного віку за альтернативною програмою «STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт» (молодший, середній, старший вік). Січень довідка педрада завідувач,

вих.-мет.

 
  тематичне ·        Стан роботи з організації предметно-розвивального середовища з питань безпеки життєдіяльності у ЗДО (усі вікові групи). Жовтень довідка педрада завідувач,

вих.-мет.

 
  тематичне ·        Вивчення стану адаптації дітей раннього віку до умов ЗДО. Вересень-жовтень інформація

до ППК

ППК завідувач,

вих.-мет.,

пр. психолог

 
  тематичне ·        Організація роботи з дітьми груп компенсуючого типу Щоквар-талу інформація

до ППК

ППК завідувач,

вих.-мет.,

пр. психолог

 
  тематичне ·        Стан готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі. Березень-травень інформація

до ППК

ППК завідувач,

вих.-мет.,

пр. психолог

 
4.3 Оператив-ний контроль Організація  харчування в групах Упродовж року Контрольні картки До відома,

 

Завідувач, вих.-мет.  
  Медичне обслуговування Упродовж року Контрольні картки До відома,

 

Завідувач, вих.-мет.  
  Стан безпеки життєдіяльності дітей Упродовж року Контрольні картки До відома,

 

Завідувач, вих.-мет.  
  Стан роботи з охорони праці Упродовж року Контрольні картки До відома,

 

Завідувач, вих.-мет.  
   Стан виконання фінансового кошторису, дотримання фінансовогосподарської діяльності

 

Упродовж року Контрольні картки До відома Завідувач,  
4.4

 

Вибіркове вивчення Виховання у дітей навичок самообслуговування Упродовж року Контрольні картки До відома,

 

Завідувач, вих.-мет.
Дотримання режиму дня з урахуванням вимог програми Система-тично Контрольні картки До відома,

до педради

Завідувач, вих.-мет.
Виконання рухового режиму протягом дня Система-тично Контрольні картки До відома,

 

Завідувач, вих.-мет.
Організація і проведення прогулянок упродовж дня Система-тично Контрольні картки До відома,

 

Завідувач, вих.-мет.
Якість проведення ранкової гімнастики Система-тично Контрольні картки До відома,

 

Завідувач, вих.-мет.
Виховання культурно-гігієнічних навичок Система-тично Контрольні картки До відома,

до педради

Завідувач, вих.-мет.
4.5 Попереджувальне вивчення Підготовка педагогів до робочого дня Постійно Контрольні картки До відома Завідувач, вих.-мет.
Зміст, якість, своєчасність перспективного та календарного планування Система-тично Контрольні картки До відома,

до педради

Завідувач, вих.-мет.
Створення умов для організації трудової діяльності дітей Упродовж року Контрольні картки До відома Завідувач, вих.-мет.
Створення умов для самостійної рухової діяльності Упродовж року Контрольні картки До відома Завідувач, вих.-мет.
Створення умов адаптації дітей до умов закладу дошкільної освіти Упродовж року Контрольні картки До відома Завідувач, вих.-мет.
4.6 Епізодичне вивчення Зміст ігрових зон Упродовж року Контрольні картки До відома Завідувач, вих.-мет.
Оформлення народознавчих осередків 1 раз на квартал Контрольні картки педгодина Завідувач, вих.-мет
Використання ігрових прийомів організації режимних процесів Упродовж року Контрольні картки До відома Завідувач, вих.-мет.
Форми роботи з батьками з адаптації дітей до умов ДНЗ Упродовж року Контрольні картки До відома Завідувач, вих.-мет.
Організація свят, розваг, ранків Упродовж року Контрольні картки До відома Завідувач, вих.-мет.
Організація та проведення фізкультури на свіжому повітрі Упродовж року Контрольні картки До відома Завідувач, вих.-мет.
Перевірка виконань рекомендацій оперативного контролю Постійно Контрольні картки До відома Завідувач, вих.-мет.
4.7 Моніторинг Вивчення досягнень дітей  за освітніми лініями Базового компонента дошкільної освіти Щоквар-талу Картки результатів моніторингу До відома

Довідка

(травень)

Завідувач, вих.-мет.

 

РОЗДІЛ V

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА

5.1. Заходи взаємодії дошкільного закладу зі школою

 

№ з/п Зміст роботи Термін Відповідальні
1. Скласти і затвердити спільний план роботи ЗДО і ССШ № 25 на 2020 – 2021 навчальний рік вересень

серпень

вихователь-методист, заступник директора

з навчальної частини

2. Організувати екскурсію до школи протягом року вихователі, учителі
3. Організувати взаємовідвідування занять у ЗДО вчителями і уроків у школі вихователями протягом року вихователі, учителі
4. Запрошувати дітей-школярів – випускників ЗДО на свята протягом року вихователі, учителі
5. Організація спільних виставок дитячих робіт протягом року вихователі ЗДО, вихователі ГПД
6. Організовувати спільні фізкультурні свята, розваги, змагання і конкурси березень вихователі ЗДО, вихователі ГПД,

учитель фізкультури

7. Проводити спільні семінари, педради, конференції, методичні об’єднання вчителів та вихователів ЗДО. протягом року керівник м/о, вихователь-методист
8. Дітям старшого дошкільного віку взяти участь у святі «Прощання з Букварем» травень вихователі ЗДО,

учителі 1-х класів

9. Взяти участь у роботі психолого- педагогічного консиліуму «Адаптація дитини до школи» травень практичний психолог
10. Дітей старшого дошкільного віку запросити до участі у проведенні у школі свята «Останній дзвоник»

 

травень заступник директора школи з ВР,

вихователі

 

5.2. Заходи взаємодії закладу з установами, організаціями

Заходи Термін викона-ння Відповідальні Відмі-тка про виконання
  Спільні заходи з:

– СДПУ ім. А.С. Макаренка;

– СОІППО;

– Сумською спеціалізованою школою (I – III ступенів) № 25;

– бібліотекою-філією № 6 Сумської ЦБС;

– Палацом дітей та юнацтва;

– Сумським обласним театром для дітей та юнацтва;

– Сумським обласним академічним театром драми та музичної комедії ім. М.С. Щепкіна;

– Сумським обласним краєзнавчим музеєм;

– Управлінням патрульної служби    м. Суми;

– 1-шою Державною пожежно-рятувальною частиною м. Суми;

– Сумським центром професійно-технічної освіти харчових технологій, торгівлі та ресторанного сервісу.

протягом 2020 -2021 навчально-го року

 

 

 

 

 

 

вихователь-методист

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. План роботи з батьками

 

Назва заходу Термін Відповідальні Відмітка

про викона-ння

1. Всебічно вивчати становище, статус родини та моделі взаємодії із ними для здійснення диференційованого підходу протягом  року педагоги ЗДО
2. Залучити батьків до співпраці у створенні належних умов для життєдіяльності та розвитку дітей протягом  року педагоги ЗДО
3. Залучати батьків до активної участі у заходах дошкільного закладу, формувати у них відчуття приналежності до колективу ЗДО як однодумців та спільників протягом  року педагоги ЗДО
4. Проводити «Дні відкритих дверей» (екскурсії закладом, перегляд занять, ігор, режимних моментів, свят, розваг, бесіди) вересень

квітень

педагоги ЗДО
5. Залучити батьків про проекту «Планета просить порятунку» в рамках Всесвітнього дня Землі квітень педагоги ЗДО
6. Залучати батьків до участі в спортивних та музичних святах (розвагах), тематичних виставках, днях добрих справ

Тематичні тижні, дні

День знань

День міста

День партизанської слави України

День захисника України

День бібліотек (книги)

Тиждень толерантності

День прав людини

Тиждень захисту прав дітей

 

Новий рік, Різдво Христове

 

День Соборності України

День рідної мови

Міжнародний день театру

Великдень

День сміху

Всесвітній день Землі

Тиждень довкілля

Тиждень психології

День відкритих дверей

День матері

День Перемоги

Всеукраїнський день сім’ї

Тиждень безпеки дитини

День захисту дітей

День здоров’я

протягом  року

 

 

 

01.09.20

02.09.20

22.09.20

14.10.20

27.10.20

листопад

10.12.20

З 5.12-10.12  грудень -січень

22.01.21

21.02.21

27.03.21

квітень

01.04.21

22.04.21

квітень

квітень

квітень

13 травня

09.05.21

15.05.21

травень

01.06.21

1 раз на міс.

педагоги ЗДО
7. Постійно надавати консультації батькам з різних питань протягом  року педагоги ЗДО
8. Провести круглий стіл  «Роль батьків та педагогів в процесі адаптації дитини до нових умов ЗДО» вересень практичний психолог
9. Проводити анкетування для батьків протягом  року практичний психолог, педагоги ЗДО
10. Використовувати в освітньому процесі ефективні форми роботи по забезпеченню наступності між дошкільною та початковою освітою, спрямовані на реалізацію Концепції Нової української школи. постійно педагоги ЗДО  
11.

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

13.

«Пріоритетні напрямки роботи закладу дошкільної освіти на 2020-2021 навчальний рік. Вибори батьківського комітету ЗДО»

 

 

Загальносадові батьківські збори для батьків дітей старшого дошкільного віку.

 

 

 

 

«Результативність спільної діяльності дошкільного закладу та батьків за 2019-2020 навчальний рік. Підготовка до оздоровчого періоду».

вересень

 

 

 

 

 

грудень

 

 

 

 

травень

завідувач,

вихователь-методист,

вихователі груп

завідувач,

вихователь-методист,

вихователі груп, вчителі ССШ № 25

завідувач,

вихователь-методист

 

5.3.1. Групові батьківські збори
 

1.

 

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

1.

 

2.

 

3.

 

 

 

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

3.

 

 

 

 

 

1.

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 

Групи раннього віку

«Спільна робота педагогів та сім’ї з соціальної адаптації дітей раннього віку».

Батьківська вітальня «Дитина раннього віку. Коли

починати виховувати.

Розвиток дитини та її здоров’я».

 

 

Молодші групи

«Я сам» або криза 3-х років».

«Розвиток дитини та її здоров’я».

«Ефективність виховання без покарань».

 

Середні групи

«Стилі сімейного виховання. Емоційне благополуччя дітей в родині»

Особливості засвоєння програмових вимог дітьми 5-го року життя»

«Правильно організована рухова активність дітей – запорука здоров’я. Фізичне виховання у сім’ї»

 

Старші групи

«Особливості психологічного і фізичного розвитку дітей 6-го року життя. Завдання виховання і навчання дітей на 2020 – 2021 н.р. у світлі оновленої програми «Я у Світі»».

«Культура взаємин батьків і дітей»

«На порозі школи. Про

готовність дітей до

систематичного навчання у

школі»

 

Групи компенсуючого типу

«Аналіз результатів обстеження дітей логопедом. Організація освітнього процесу в групах компенсуючого типу». «Розвиток зв’язного мовлення та індивідуальний підхід до дітей»

«Правильно організована рухова активність дітей – запорука здоров’я. Фізичне виховання у сім’ї» (сер. група)

«На порозі школи. Про

готовність дітей до

систематичного навчання у

школі» (старша група)

 

вересень

 

 

 

грудень

 

квітень

 

 

 

вересень

 

грудень

 

квітень

 

 

 

вересень

 

 

грудень

 

 

квітень

 

 

 

 

 

вересень

 

 

 

 

 

 

грудень

 

квітень

 

 

 

вересень

 

 

 

грудень

 

квітень

 

вихователі груп,

практичний психолог

 

 

 

 

 

 

вихователі груп,

практичний

психолог

 

 

 

 

вихователі груп,

практичний психолог

 

 

 

вихователі груп,

інструктор з фізкультури

 

 

вихователі груп,

практичний психолог

 

 

 

вихователі груп,

практичний психолог

 

 

 

 

вихователі груп,

практичний психолог, вчителі-логопеди

 

вихователі,

інструктор з фізичної культури,

вчителі-логопеди,

практичний психолог

 

5.3.2. Консультації для батьків

 

№ з/п Зміст роботи Термін проведення Відповідальні Приміт-ки
1. «Що потрібно знати про грип та ГРВІ» вересень сестра медична старша  
2. «Як підготувати дитину до вступу до закладу дошкільної освіти» жовтень вихователь-методист

 

 
3. «Сім технік протидії дитячим маніпуляціям» листопад практичний психолог

 

 
4. «Скеледром в закладі дошкільної освіти» листопад інструктор з фізичної культури

 

 
5. «Мова дорослого – це зразок для дітей» листопад вчитель-логопед

 

 
6. «Психологічна безпека дитини вдома» грудень практичний психолог

 

 
7. «Зимова прогулянка: що взяти до уваги?» січень вихователь-методист

 

 
8. «Чим зайняти чомучку вдома» січень практичний психолог

 

 
9. «Безпека дитини і обов’язки дорослих» лютий вихователь-методист

 

 
10. «Формування морально-етичних цінностей у дітей дошкільного віку» лютий практичний психолог

 

 

 
11. «Вчимо дітей розмовній мові» березень вчитель-логопед

 

 
12. «Як правильно розпізнати заїкання та його прояви?» квітень вчитель-логопед

 

 
13. «Як розвивати у шестирічок обидві півкулі головного мозку» квітень практичний

психолог

 

 
14. «Що потрібно для успішного старту першокласника. Рекомендації батькам» травень вихователь-методист

 

 

 

5.3.3. План роботи консультативного пункту для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї

 

№ з/п Зміст роботи Термін Відповідальні При-мітки
Засідання спеціалістів консультативного центру – визначення завдань з організації психолого – педагогічної допомоги батьками, або особам, які їх замінюють вересень вихователь – методист  
Питання для консультацій
1. «Особливості адаптації дітей раннього віку до умов ЗДО» вересень вихователь-методист  
2. «Гра в житті дитини» жовтень завідувач

 

 
3. «Дружні відносини дорослих і дітей в сім’ї – основа виховання позитивних якостей характеру дитини» жовтень вихователь-методист  
4. «Артикуляційна гімнастика в домашніх умовах шляхом використання ейдетичних завдань» жовтень вчитель-логопед

 

 

 
5. «Психологічні особливості  адаптації дітей до закладу дошкільної освіти» листопад практичний психолог

 

 
6. «Режим харчування дитини вдома» листопад сестра медична старша

 

 
7. «Дихаємо вільно – говоримо чітко » грудень вчитель-логопед  
8. «Правила переходу вулиці в зимовий період й техніка безпеки при цьому» січень вихователь-методист  
9. «Як організувати предметно-ігрове середовище для дитини вдома» лютий вихователь-методист  
10.  «Психолого-педагогічна готовність до навчання у школі» березень практичний психолог  
11. «Взаємодія дитсадка і сім’ї з художньо-естетичного розвитку дітей» квітень музичний керівник

 

 
12. «Принципи загартування дитячого організму сонцем, повітрям та водою» травень сестра медична старша

 

 

 

5.3.4.  Робота з дітьми, які не відвідують заклад дошкільної освіти

 

Зміст Відповідальні Термін Примітка

 

1. Проведення поглибленого обліку дітей старшого дошкільного віку мікрорайону. Виявити дітей 5–6 річного віку, не охоплених дошкільною освітою завідувач ЗДО до  01.09.

2020 року

2. Ознайомлення з умовами життя і виховання дітей в сім’ї. Виявити причини невідвідування дошкільного закладу, надати консультативну допомогу вихователі вересень  – квітень
3. Складання плану роботи з дітьми, які не відвідують ЗДО вихователь-методист вересень
4. Зустрічі-консультування батьків дітей 5 – 6  років з вихователями, спеціалістами, практичним психологом, вчителями-логопедами завідувач ЗДО вересень
5. Проводити дні відкритих дверей в ЗДО  для батьків, діти яких не відвідують заклад дошкільної освіти; консультації з питань підготовки до шкільного життя

 

завідувач ЗДО 2 рази на рік
6. Запрошення батьків і дітей на свята та розваги в заклад дошкільної освіти. завідувач ЗДО,

педагоги

протягом  року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ VІ

РОБОТА МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

 

Назва заходу Термін Відповідальні Примітка

 

1. Вивчати нормативні документи по мірі надходження. протягом року завідувач, вихователь-методист
2. Систематизувати психологічну, педагогічну літературу, яка характеризує зміст Базового компонента дошкільної освіти. постійно вихователь  – методист
3. Забезпечити участь педагогів закладу в міських, обласних методичних заходах мовленнєвої направленості. протягом

2020 – 2021 навчального року

вихователь  – методист
4. Продовжувати роботу щодо зміцнення методичної та матеріально-технічної бази, оснащення освітнього процесу відповідно до Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти, затвердженого наказом МОНУ від 19.12.2017 № 1633. протягом

2020 – 2021 навчального року

Завідувач

 

вихователь-методист

 

 
5. Формувати в закладі дошкільної освіти  сучасний розвивальний простір, враховувати його мобільність, оптимальну насиченість та збалансованість, можливість вільного вибору. протягом

2020 – 2021 навчального року

Завідувач

 

вихователь-методист

 

 
6. Створювати безпечне освітнє середовище, умови розвитку,  виховання  та навчання  дітей,  режим  роботи,  умови  для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я відповідно до  санітарно-гігієнічних  вимог  та забезпечити їх дотримання, рівний доступ всіх дітей до дошкільної освіти у дитячому садку. постійно Вихователь-методист

 

педагогічні працівники

 
7. Організувати творчу групу для розробки заходів і методичних рекомендацій, спрямованих на покращення стану роботи з книгою, діяльності в куточку книги різних вікових груп. до жовтня 2020 року вихователь  – методист
8. Здійснювати систематичну роботу щодо розробки й упровадження нових форм і засобів просвітницької роботи з батьками з пізнавально-мовленнєвої діяльності дітей. протягом

2020 – 2021 навчального року

вихователь  – методист
9. Висвітлювати кращі результати роботи щодо формування мовленнєвої компетентності дітей старшого дошкільного віку на сторінках Інтернет-сайтів, шпальтах періодичних видань, на телебаченні, у соціальних мережах. протягом

2020 – 2021 навчального року

вихователь  – методист
10. Організувати постійно діючі  рубрики:

-«Інновації в освіті»;

– «Наші досягнення»;

– «Готуємося до педради»;

– «Виховуємо патріотів»;

– «Новинки методичної літератури»;

– «У нас атестація».

протягом

2020 – 2021 навчального року

вихователь  – методист
11. Поповнити кабінет  науковою, довідковою, спеціальною літературою, матеріалами з вітчизняного та зарубіжного досвіду роботи, розробки з досвіду роботи педагогів дошкільного закладу і міста. протягом

2020 – 2021 навчального року

вихователь  – методист
12. Оформити атестаційний куточок. 1 квартал вихователь–методист
13. Підготувати анкети для батьків. 1 квартал вихователь–методист
14. Проводити індивідуально – методичну роботу з вихователями, спеціалістами. постійно вихователь–методист
15. Удосконалювати планування за видами діяльності. вересень вихователь–методист
16. Провести тематичний тиждень «Споживай енергію розумно».

 

з 02 по 05 листопада 2020 року вихователь–методист
17. Провести консультації для батьків щодо раціонального використання енергії в побуті. Виготовити ширми, пам’ятки для батьків «Практичні поради для батьків, які бажають виховати соціально адаптованих дітей в сучасних економічних умовах», «Як допомогти малюку сформувати економічну культуру» з 02 по 05 листопада 2020 року вихователь–методист, вихователі
18. Поповнити кабінет добіркою матеріалів для організації роботи з   мовленнєвого розвитку, морального, фізичного виховання, STREAM-освіти дошкільників та основ безпеки життєдіяльності. до січня

2021 року

вихователь–методист
19. Систематизувати і поновити картотеку друкованих матеріалів періодичних видань дошкільного закладу. грудень 2020 року – січень

2021 року

вихователь–методист
20. Поповнювати інформацією розділ «Енергозбереження» на Інтернет-сайті закладу

 

систематично вихователь–методист
21. Розмістити фотозвіти про проведені заходи з енергозбереження на сайті. по виконанню заходів вихователь–методист
22. Оформити матеріали атестації педагогічних працівників. березень вихователь–методист
23. Поповнити банк даних педагогічних технологій, інновацій постійно вихователь–методист
24. Проводити моніторинг рівня засвоєння програмових вимог дітьми, результати розглядати на  методичних годинах, педагогічних радах, нарадах при завідувачу. щорічно

у березні – травні

Вихователь-методист

Гарбузова Н.О.

 
25. Поповнити методичні папки «На допомогу вихователю»,  «На допомогу музичному керівнику», «На допомогу інструктору з фізичної культури» протягом

2020 – 2021 навчального року

вихователь–методист
26. Організувати проведення конкурсів для педагогів:

– «Мої робочі знахідки»;

– на кращий куточок з морального виховання.

вересень

січень

вихователь–методист,

вихователі

27. Поновлювати постійно діючу виставку дитячих робіт. протягом року вихователь–методист
28. Організувати роботу гуртків. вересень вихователь–методист
29. Виставка спільних робіт з батьками за темою «Барвисті кольори королеви Осені»

Конкурс поробок «Городні фантазії»

Конкурс на краще оформлення групового приміщення «Зимовий вернісаж»

Виставка спільних робіт з батьками «Новий рік чарує всіх, розсипає  щедрий сміх».

Виставка робіт до свята весни, мами та усіх жінок «Ніжний подих весни».

Огляд-конкурс «Город на підвіконні»

Виставка «Великодня писанка».

 

Фотовиставка «Наші випускники».

 

Огляд-конкурс на краще облаштування дитячих майданчиків до оздоровчого періоду

жовтень, листопад

 

листопад

 

грудень

 

січень

 

 

 

березень

 

 

 

березень

 

 

 

квітень

 

травень

 

 

травень

вихователь-методист

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ VІІ

АДМІНІСТАТИВНО – ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

7.1. Укріплення матеріально – технічної бази

 

Назва заходу Термін Відповідальні Відмітка

про виконання

1. Підготувати приміщення до осінньо-зимового періоду. до 01.09.

2020 року

заступник завідувача  господарства  
2. Забезпечити ЗДО медикаментами, дезрозчинами, миючими та чистячими засобами. упродовж року заступник завідувача  господарства,

сестра медична старша

 
3. Своєчасно придбати твердий та м’який інвентар, господарчі товари. упродовж року заступник завідувача  господарства  
4. Впорядкувати зелені насадження на території ЗДО. квітень заст. завідувача  господарства  
5. Здійснювати своєчасне списання твердого та м’якого інвентаря, іграшок та матеріалів. 1 раз у квартал матеріально-відповідальні особи  
6. Поповнити групові приміщення дитячими меблями, іграшками та матеріалами для зон творчого розвитку дітей. постійно завідувач,

заступник завідувача  господарства

 
7. Створювати предметно-розвивальне середовище для забезпечення якісного освітнього процесу в закладі. Поповнити матеріально-технічну базу ЗДО дидактичними матеріалами й обладнанням для організації та проведення з дітьми мовленнєво-пізнавальної діяльності, роботи з формування звукової культури мовлення й пропедевтики навчання елементів грамоти.  протягом

2020 – 2021 навчального року

завідувач,

вихователь-методист

 
8. Провести ревізію опалювальної системи. до вересня 2020 року заступник завідувача  господарства  
9. Підтримувати у робочому стані систему водопостачання та опалювальну систему. постійно заступник завідувача  господарства  
10. Систематично проводити санітарні години, благоустрій території та приміщення. постійно заступник завідувача  господарства  
11. Завезти пісок до пісочниць. періодично заступник завідувача  господарства  
12. Перевірити наявність овочів, фруктів, консервації та умов їх зберігання. періодично завідувач  
13. Посилити вимоги до посадових осіб, відповідальних за збереження та економне використання тепло-, водо-, енергоносіїв. постійно завідувач, заступник завідувача господарства  
14. Модернізувати системи опалення. постійно завідувач, заступник завідувача господарства  
15. Контролювати своєчасне проведення ремонтних робіт  та ревізії запірної арматури. постійно заступник завідувача господарства, робітник з обслуговування  
16. Здійснювати технічне обстеження обладнання з метою збереження та економного використання тепло-, водо-, енергоносіїв. постійно заступник завідувача господарства, робітник з обслуговування  
17. Замінювати лампи розжарювання на енергоефективні. постійно робітник з обслуговування  
18. Заслуховувати звіти відповідальних осіб на виробничих нарадах щодо збереження та економного використання тепло-, водо-, енергоносіїв. постійно завідувач, заступник завідувача господарства  

 

 

7.2. Загальні збори колективу

 

Назва заходу Термін Відповідальні Відмітка про виконання
1. 1. Організація роботи ЗДО відповідно до вимог Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів. вересень Завідувач, заступник завідувача господарства  
2. 1.Про хід виконання Колективного договору між адміністрацією закладу та профспілковим комітетом.

2. Про затвердження та дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку ЗДО у 2020/2021 н.р.

січень Заступник завідувача господарства,

завідувач , голова ПК, вихователь-методист

 

 

 

 

3. 1. Звіт завідувача перед колективом ЗДО  та громадськістю.

2. Про пріоритетні завдання на оздоровчий період.

травень

 

 

Завідувач,

вихователь-методист

 

7.3. Виробничі наради

 

Назва заходу Термін Відповідальні Примітки
1. 1.1. Про результати роботи

колективу в оздоровчий період

в умовах адаптивного

карантину 2020 року.

1.2.Про підсумки підготовки

дошкільного закладу до нового

навчального року.

1.3. Про індивідуальні заходи

профілактики та реагування на

виявлення симптомів

коронавіросної хвороби

(COVID – 19) серед персоналу

або вихованців.

1.4.Про спільну роботу закладу,

сім’ї, громадськості у

вихованні дітей пільгового

контингенту.

1.5. Про дотримання режиму

економії енергоносіїв, води,

тепла та роботи системи

енергетичного менеджменту,

енергомоніторингу щодо

споживання паливноенергетичного споживання.

вересень Завідувач, заступник завідувача господарства,

ст. медсестра,

практичний

психолог

 

 

інформація

 

 

акт

готовності

закладу

 

рекомендації

 

 

 

 

рекомендації

 

 

 

 

 

інформація

2. 2.1. Про результативність

роботи закладу щодо

зниження захворюваності та

аналіз харчування дітей за

2020 рік.

2.2. Про стан роботи зі

зверненням громадян у 2020

році.

2.3. Про дотримання вимог

щодо організації освітнього

процесу в умовах карантину.

Аналіз санітарного стану по

групах та її території.

2.4. Про підготовку графіку

щорічних відпусток.

Затвердження графіку

щорічних відпусток.

січень ст. медсестра,

заступник завідувача господарства,

завідувач , голова ПК, вихователь-методист

 

 

 

інформація

 

інформація,

 

інформація,

 

 

наказ

3. 3.1. Про підсумки роботи закладу за 2020/2021 навчальний рік.

3.2.Про мережу груп на літній

оздоровчий період та режим їх

роботи.

3.3. Затвердження плану

ремонтних робіт на 2021 рік.

3.4.Про карантинні обмеження в дошкільному закладі

травень

 

 

Завідувач,

вихователь-методист

Інформація

 

 

інформація

 

проект плану

 

рекомендації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4. Наради при керівнику

 

п/п

Зміст роботи Термін Відповідальний
1 1.1.  Про особливості організації діяльності закладу дошкільної освіти в 2020/2021 навчальному році. Вересень завідувач
1.2. Про результати конкурсу-огляду груп, кабінетів, робочих місць з підготовки до нового 2020/2021навчального року. завідувач,

голова ПК

1.3. Про стан роботи щодо організації харчування дітей та виконання натуральних норм харчування у закладі дошкільної освіти. сестра медична старша
1.4. Про роботу з дітьми пільгових категорій та з охорони прав дитинства, соціального захисту дітей у закладі дошкільної освіти. вихователь-методист, практичний психолог
1.5. Про організацію роботи щодо виконання антикорупційних Законів України у закладі дошкільної освіти. завідувач
2 2.1. Про результати охоплення дітей дошкільною освітою у 2020 році. Жовтень завідувач
2.2. Про готовність закладу дошкільної освіти до осінньо-зимового періоду. заступник завідувача з господарства
2.3. Про стан роботи  щодо зниження захворюваності та дотримання санітарно-гігієнічних норм у закладах дошкільної освіти. сестра медична старша
2.4. Про дотримання у закладі дошкільної освіти законодавства з охорони праці та пожежної безпеки. завідувач,

голова ПК

3 3.1. Про підсумки проведення інвентарізації  у ЗДО. Листопад завідувач
3.2. Про підсумки аналізу функционування офіційного сайту закладу  дошкільної освіти. діловод
3.3. Про стан медичного обслуговування в закладі дошкільної освіти. сестра медична старша
  3.4. Про дотримання вимог безпечного перебування дітей у закладі дошкільної освіти.

 

вихователь-методист
4 4.1. Про затвердження графіку щорічних основних відпусток працівників. Грудень завідувач,

голова ПК

4.2. Про  підсумки  роботи із запобігання усім видам дитячого травматизму   у  закладі дошкільної освіти у 2020 році та завдання на 2021рік сестра медична старша
4.3. Про вибори комісії по трудових суперечках. заступник завідувача з господарства
4.4. Про виконання Правил внутрішнього трудового розпорядку працівниками закладу дошкільної освіти. завідувач
5 5.1. Про ведення документації закдаду дошкільної освіти згідно номенклатури справ. Січень завідувач
5.2. Про роботу з дітьми пільгових категорій та з охорони прав дитинства, соціального захисту дітей у закладі дошкільної освіти. вихователь-методист, практичний психолог
5.3. Про стан роботи щодо організації харчування дітей та виконання натуральних норм харчування у закладі дошкільної освіти. сестра медична старша
5.4. Про роботу закладу дошкільної освіти щодо виконання законів України «Про звернення громадян» та «Про доступ до публічної інформації».
завідувач
5.5. Про стан роботи щодо життєдіяльності дітей за підсумками комплексного вивчення у групах молодшого  дошкільного віку
6 6.1.  Про стан роботи  щодо зниження захворюваності та дотримання санітарно-гігієнічних норм у закладах дошкільної освіти. Лютий
6.2. Про підсумки підготовки цивільного захисту у закладі дошкільної освіти за 2020 рік. Про організацію цивільного захисту у 2021 році. завідувач
6.3. Про організацію роботи щодо виконання антикорупційних Законів України у закладі дошкільної освіти.   Закону про звернення громадян завідувач
6.4. Про дотримання вимог безпечного перебування дітей у закладі дошкільної освіти. вихователь-методист
7 7.1. Про результати здійснення контролю за організацією харчування вихованців закладу дошкільної освіти. Березень завідувач
7.2. Про організацію проведення санітарно-екологічного очищення та благоустрою територій закладу дошкільної освіти. заступник завідувача з господарства
8 8.1. Про попереднє формування груп в ЗДО відповідно до електронної реєстрації дітей Квітень завідувач
8.2. Про дотримання у закладі дошкільної освіти законодавства з охорони праці. завідувач
8.3. Про стан роботи щодо організації харчування дітей та виконання натуральних норм харчування у закладі дошкільної освіти. сестра медична старша
8.4. Про організацію роботи закладу дошкільної освіти у літній оздоровчий період 2020 року. завідувач
9 9.1. Про організацію харчування дітей в літній оздоровчий період. Травень сестра медична старша
9.2. Про роботу закладу дошкільної освіти щодо попередження захворюваності дітей на інфекційні  хвороби у літній оздоровчий період. завідувач
9.3. Про підсумки 2020/2021 навчального року. Результативність освітнього процесу вихователь-методист
9.4. Про дотримання вимог безпечного перебування дітей у закладі дошкільної освіти. завідувач

7.5. Заходи з пожежної безпеки

1. Проводити  інструктажі про дії на випадок виникнення пожежі та практично його опрацювати згідно графіка завідувач ЗДО

 

2. Переглянути відповідність вимогам пожежної безпеки, шляхи евакуації постійно заступник завідувача господарства

 

3. Перевірити стан електромереж, з’єднання, відгалудження жил проводів постійно заст. завідувача господарства
4. Провести навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки з усіма працівниками січень заст. завідувача господарства

 

5. Не допускати експлуатацію проводів і кабелів з пошкодженою ізоляцією постійно заст. завідувача господарства

 

6. Не допускати користування пошкодженими розетками, відгалуджувальними та з’єднувальними коробками, вимикачами та іншими електроприладами постійно заступник завідувача господарства

 

7. Дотримуватися безумовного виконання протипожежних заходів пожежної безпеки приписів Держпожнагляду постійно завідувач,

заступник завідувача господарства

 

 

7.6. Заходи з охорони праці

Заходи Термін виконання Відповідальний Відміт-ка
1. Проводити інструктажі з питань охорони праці з працівниками, а також  вступний та первинний інструктажі з новими працівниками постійно завідувач ЗДО,

вихователь-методист

2. Переглянути посадові та інструкції з охорони праці на робочому місці 1 раз на  рік завідувач ЗДО
4.

 

Провести навчання і перевірку знань з питань охорони праці з усіма працівниками квітень завідувач ЗДО
5. Запросити спеціаліста з управління праці та соціального захисту Сумської міської ради відповідно до графіка завідувач ЗДО
6. Своєчасно проводити перевірки виконання актів з охорони праці 1 раз на квартал завідувач ЗДО
7. Своєчасно проводити повірку

контурів заземлення, манометрів

 

1 раз на  рік завідувач,

заступник завідувача господарства

 

 

 

 

 

7.7. Заходи з надзвичайних ситуацій

 

№ з/п Заходи Термін Відповідальні Відмітка про виконання
1. Перевірити основні поняття з НС. Дії персоналу за сигналу «Увага всім!» протягом року завідувач ЗДО

 

2. Провести інструктаж про права і обов’язки персоналу по ЦЗ, НС 1 раз на півріччя завідувач ЗДО

 

3. Перевірити організацію та проведення занять з ЦЗ постійно вихователь-методист

 

4. Провести навчальне заняття «Поведінка і дії персоналу під час надзвичайних ситуацій. Надання першої невідкладної допомоги» квітень вихователь-методист

 

7. Організувати та провести «Тиждень безпеки дитини» з питань безпеки життєдіяльності травень вихователь-методист

 

8. Надати рекомендації по профілактиці пожеж та вибухів. Перевірити знання про пожежі та вибухи. Рекомендації населенню по профілактиці пожеж та вибухів протягом  року вихователь-методист
9. Провести консультацію на тему: «Перша допомога постраждалим при пожежі» 1 раз на квартал сестра медична старша

 

10. Провести день ЦЗ травень вихователь-методист
11. Організація конкурсу малюнків з НС і ЦЗ

 

травень вихователі

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ VІІІ

 ДОДАТКИ

8.1. Медико–профілактичні заходи

 

 

Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Примітки
1. Аналіз стану захворюваності дітей з медичним та педагогічним персоналом дошкільного закладу 1 раз на місяць сестри медичні старші, керівник
2. Проведення поглиблених оглядів дітей 1 раз в квартал сестри медичні старші
3. Проведення антропометричних вимірювань дітей 1 раз в квартал сестри медичні старші
4. Надання медичної допомоги дітям, які захворіли, своєчасне здійснення ізоляції їх в групі до приходу батьків протягом 2020/2021 н.р сестри медичні старші
5. Проведення профілактичних оглядів по групах 1 раз на місяць сестри медичні старші
6. Обстеження дітей та співробітників на ентеробіоз та гельмінти і наступною дегельмінізацією ізольованих. 1 раз на рік сестри медичні старші
7. Проведення оглядів дітей після хвороби та відпусток батьків протягом року

2020/2021 н.р

 сестри медичні старші
8. Своєчасна диспансеризація дітей всіх вікових груп протягом 2020/2021 н.р сестри медичні старші
9. Огляд дітей на педикульоз,  шкірні захворювання протягом року сестри медичні старші
10. Здійснення медико-педагогічного контролю на заняттях з фізкультури 1 раз на тиждень сестри медичні старші
11. Проведення протиепідемічних та загартувальних заходів щодо боротьби з грипом та іншими респіраторними захворюваннями

 

протягом 2020/2021 н.р сестри медичні старші
12. Дотримання повітряно-температурного режиму в групових приміщеннях. протягом 2020/2021 н.р. сестри медичні старші
13. Дотримання всіма працівниками закладу дошкільної освіти правил особистої гігієни щоденно сестри медичні старші
14. Санітарно – просвітницька робота з працівниками дошкільного закладу та батьками з профілактики різних інфекційних захворювань дітей протягом 2020/2021 н.р. сестри медичні старші
15. Слідкувати за веденням журналу здоров’я дітей у  групах раннього віку та веденням сітки стула постійно  сестри медичні старші
16. Систематичний контроль за організацією харчування дітей протягом 2020/2021 н.р. сестри медичні старші
17. Провести наступні заняття–бесіди:

– провітрювання приміщень;

– маркування, заміна та зберігання постільної білизни;

– заміна та зберігання рушників;

– санітарний режим в групі при різних карантинах;

– дотримання особистої гігієни;

– маркування ганчірок, відер, інвентарю по призначенню, їх збереження та застосування;

– генеральне прибирання в групах;

– правила миття посуду;

– санітарно-гігієнічний режим групи

 

 

вересень

 

жовтень

 

 

листопад

 

грудень

 

 

січень

 

лютий

 

 

 

 

березень

 

квітень

 

травень

сестри медичні старші

8.2. План проведення масових заходів, дійств музично-естетичного циклу на 2020 – 2021 навчальний рік

з дітьми раннього віку

 

Вид роботи Форма проведення Тематика Вікова група Термін
Розвага Розважальний вечір «Пограємося» групи раннього віку вересень
Розвага Театральне дійство «Ярмарок, ярмарок, у садочку ярмарок» групи раннього віку вересень
Розвага Розважальний вечір «Осіннє свято» групи раннього віку жовтень
Розвага Розважальний вечір «Хто як до зими готується» групи раннього віку листопад
Свято Розважальний вечір «Святкуємо Новий рік» групи раннього віку грудень
Розвага Лялькова вистава «Петрушка в гостях у дітей» групи раннього віку січень
Розвага Розважальний вечір «В гості до зайчика» групи раннього віку лютий
Розвага Свята, присвячені весні, мамі та усім жінкам «Подарунок для матусі» групи раннього віку березень
Розвага Розважальний вечір «Подорож до лісу» групи раннього віку квітень
Розвага Розважальний вечір «Я і дитсадок» групи раннього віку травень

 

План проведення масових заходів, дійств музично-естетичного циклу на 2020 – 2021 навчальний рік

з дітьми дошкільного віку

 

Вид роботи Форма проведення Тематика Вікова група Термін
Свято літературно-музична композиція «У гості до Королеви Знань» дошкільні

групи

вересень

 

 

 

 

Розвага

 

розважальний вечір «Осінь тихо по лісочку ходить» середні групи
Свято фольклорне свято «Ярмарок, ярмарок у «Маринці ярмарок» усі групи
Розвага концерт дитячої творчості «У лісочку на горбочку» старші групи жовтень

 

Свято фольклорне свято «Осінній ярмарок у «Маринці» усі групи  

 

Розвага осіннє свято «Ти листочок золотий, ти листочок чарівний» молодші, середні групи  

 

 

 

 

Розвага спільний вечір для дітей та батьків «В гості до красуні Осені» старші групи
Розвага фольклорно-родинне свято з батьками «Тут живуть, на Україні, наші доньки і сини» старші групи листопад

 

 

 

 

 

 

 

 

Розвага концерт дитячої творчості «Вітаємо іменинників» молодші,

середні

Розвага розважальний вечір рухливих ігор «День іменинника» старші групи
Розвага концерт дитячої творчості «Вітаємо іменинників» середні групи
Свято концерт дитячої творчості «Новорічні бали» усі групи грудень
Свято літературно-музична композиція «Святий Миколай, до нас завітай» старші групи
Розвага лялькова вистава «Чарівне дерево» молодші,

середні

січень

 

Свято на повітрі літературно-музична композиція «Затанцює, заспіває Зимонька» усі групи  

 

Розвага

 

слухання казки «Колобок в гостях у діток» середні групи  

 

Свято фольклорне свято «Щедрий вечір, добрий вечір» старші групи  

 

Розвага розважальний вечір «День іменинника»

 

молодші, середні групи лютий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розвага розважальний вечір «День іменинника»

 

старші групи
Свято на повітрі літературно-музична композиція «Дочекались люди Стрітення» усі групи
Свято на повітрі літературно-музична композиція «День народження» середні групи
Розвага фольклорно-розважальне свято з батьками «Роде мій красний, роде мій прекрасний» старші групи
Розвага музично-спортивне свято «Пташок викликаємо до рідного краю» всі групи березень

 

 

 

 

 

Розвага

 

розважальний вечір «День народження» середні групи
Розвага

 

лялькова вистава «Друзі пізнаються в біді»  старші групи
Свято розважальний вечір «Весна іде, красу несе» усі групи  

 

Свято літературно-музична композиція «Великдень всіх нас на гостини просить» старші групи квітень

 

 

Свято музично-спортивне свято «Дружніїї малята» середні
Розвага

 

лялькова вистава «Друзі пізнаються в біді» старші групи
Свято літературно-музична композиція «Великдень всіх нас на гостини просить» старші групи
Свято літературно-музична композиція «Великодні дзвони» молодші, середні групи
Розвага

 

лялькова вистава «Лисичка-трудівниця» середні групи травень

 

Розвага лялькова вистава «Безпека дитини» усі групи
Свято

 

випускний вечір «Випускний бал»

 

старші групи

 

8.3. План проведення спортивно – масових

та фізкультурно-оздоровчих заходів

Спортивні розваги

 

Зміст роботи Групи Термін
«Ми малята – здоров’ята» молодші групи вересень
«Країна казок» середні групи
«Спортивна вікторина» старші групи
«Веселі козачата» молодші групи жовтень
«У колі українських народних ігор» середні групи
«Ми веселі дошкільнята, з спортом дружимо завзято» старші групи
«Швидше, краще, сильніше» молодші групи листопад
«Цирк у дитсадку»  середні групи
«Спортивне свято м’яча» старші  групи
«Здрастуй, зимонько-зима» молодші групи грудень
«Ой, весела в нас зима» середні групи
«Веселі козачата» старші групи
«Пригоди Котигорошка» молодші групи січень

 

«Ігри в сніжному місті» середні групи,

старші групи

«Андрійко-нехворійко в гостях у малят» молодші групи лютий

 

«Подорож по країні Здоров’я» середні групи
«Ой, як весело у нас у зимовий сніжний час» старші групи
«Віночок казок» молодші групи березень

 

«Простоквашино» середні групи,

старші групи

«Зоопарк» молодші групи квітень

 

«Мандрівка навколо світу» середні групи
«Веселі старти» старші групи
«Подорож до казкового лісу» молоші групи травень

 

«Веселі естафети» середні групи
«Ми спритні, сміливі, веселі, умілі» старші групи

 

 

8.4. Гурткова робота

 

Назва гуртка ПІБ керівника Посада
1. «До, ре, мі, фа, солька» Потапова О.В. музичний керівник
2. «Фольклорний віночок» Ксенженко Н.Д. музичний керівник
3. «Чарівне тістечко. Тістопластика» Колесник Т.Є. вихователь
4. «Малятко – здоров’ятко» Крючкова О.Г. інструктор з фізкультури
5. «Маленькі актори» Ісаєва М.А. музичний керівник

 

8.4.1. Забезпечення варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти

Освітня лінія Вікова група ПІП педагога
«Іноземна мова» Середній, старший  дошкільний вік, групи компенсуючого типу

 

Кружилова Л.М., вихователь
«Шахи» Старший  дошкільний вік Лаврик Л.П., Пархоменко Н.В.,

Куксенко Н.Г., Коваленко Н.П.,

вихователі

 

 

 

 

8.5. План роботи вчителів – логопедів

 

Зміст  роботи Термін Примітка
1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обстеження  дітей :

·        вивчення стану мовленнєвого розвитку дітей  групи компенсуючого типу,  повне обстеження ;

·        обстеження усного мовлення дітей, що поступили до дошкільного закладу протягом 01.06 – 01.09, виявлення дітей з порушеннями вимови звуків ;

·        обстеження мовлення дітей всіх вікових груп ЗДО.

·        підготовка документів на ППК.

 

Оформлення  документації :

·        заповнити мовленнєві картки на кожну дитину групи ;

·        скласти індивідуальні плани корекційної роботи на кожну дитину групи ;

·        завести зошит взаємозв’язку роботи вчителя-логопеда й вихователів  групи компенсуючого типу ;

·        завести зошити для індивідуальної роботи на кожну дитину групи ;

·        скласти графік роботи та розклад занять вчителя-логопеда, ознайомити з ними батьків та вихователів.

 

Робота з вихователями

групи компенсуючого типу,

музичним  керівником

ознайомити вихователів групи компенсую чого типу з мовленнєвим діагнозом кожної дитини ;

·        докладно пояснювати завдання в зошиті взаємозв’язку вчителя-логопеда та вихователів групи компенсуючого типу, в індивідуальних логопедичних зошитах

·        взяти участь в організації ігрового осередку для логопедичної роботи в групі ;

ПРОВЕСТИ

–  консультації для вихователів:

«Нейробіка – зарядка для мозку»;

«Використання LEGO-технології у корекційній роботі з дітьми з порушенням мовлення»;

– бесіда з вихователями: «Етапи мовленнєвого розвитку дитини»;

– «Умови навчання дітей дошкільного віку звуковій культурі мовлення »;

– «Як правильно розпізнати заїкання та його прояви?»

– відкриті підгрупові та індивідуальні заняття

·        надавати методичну допомогу вихователям  групи компенсуючого типу з питань розвитку мовлення дітей дошкільного віку.

 

Вчитель-логопед – практичний психолог

·        здійснювати взаємодопомогу та підтримувати взаємозв’язок між напрямками :

– корекційно-відновлювальна робота

(вчитель-логопед)

– психологічний     супровід        дітей

логопедичної групи (практичний психолог)

·        провести обстеження дітей до ПМПК спільно з практичним психологом.

Вчитель-логопед – вихователі

дошкільних  груп

проводити консультації /за запланованим графіком/, відкриті заняття /в разі потреби/;

·        надавати практичну допомогу з питань розвитку мовлення дітей дошкільного віку.

 

Робота  з  батьками :

·        виступ на загальних та групових батьківських зборах з доповіддю.                   – комплектація, режим роботи групи компенсуючого типу, стан мовленнєвого розвитку ;

– створення умов правильного мовленнєвого розвитку дітей у родині ;

– результати корекційної роботи за перше півріччя ;

– правильна звуковимова – запорука успішного навчання у школі;

– підсумки корекційного навчання дітей у  групі компенсуючого типу за рік.

·        оформити пересувну теку «Батьківський осередок» з мовленнєвими профілями. Оновлювати інформацію кожного тижня відповідно до матеріалу, який вивчається на заняттях (фонетика, граматика, лексика, цікаві завдання, поради) ;

·        проводити індивідуальні заняття з дітьми в присутності батьків з метою показу прийомів корекційної роботи ;

·        запрошувати батьків на ранки та розваги з метою демонстрації правильної вимови дітей.

Підвищення   фахового    рівня :

·        брати участь у методичній роботі закладу: педагогічних рад, семінарах, семінарах-практикумах, круглих столах та педагогічних годин ЗДО № 33. Ділитися досвідом роботи з розвитку мовлення дітей дошкільного віку з молодими спеціалістами;

·        брати участь у підготовці та проведенні відкритих занять у групах

компенсуючого типу ЗДО. Відвідувати

відкриті заходи у групах ЗДО, брати

участь у їх обговоренні ;

·        працювати над теоретичним і практичним аспектом «Плекаємо мовленнєву особистість»(відповідно до Закону України  «Про дошкільну освіту» та Базового компонента;

·        знайомитись з науковими статтями журналу «Логопед», публікаціями з питань розвитку мовлення дітей дошкільного віку в журналі «Дошкільне виховання», «Палітра педагога», «Заклад дошкільної освіти » в інших виданнях;

·        брати участь у секційних об’єднаннях вчителів-логопедів м. Суми

·        брати участь у методичних об’єднаннях вчителів-логопедів м. Суми ;

·        продовжувати працювати над темою чергової атестації.

 

Методичне забезпечення логопедичного кабінету:

·        поповнити логопедичний кабінет сучасними посібниками :

–         з теорії логопедії ;

–         з методики виправлення порушень мовлення ;

–         з розвитку мовленнєвих навичок у старших дошкільників.

·        поповнити та поновити дидактичний матеріал з розділів:

ЛЕКСИКА підібрати скоромовки до лексичних тем;

ФОНЕТИКАпідібрати картинки, в назвах яких є певний звук;

ГРАМАТИКА поновити ігри та ігрові вправи з формування граматичного ладу мовлення .

РОЗВИТОК СЛУХОВОЇ УВАГИ ТА ФОНЕМАТИЧНОГО СПРИЙМАННЯ розробити нові ігри та вправи з даного розвитку.

РОЗВИТОК ФІЗІОЛОГІЧНОГО ТА МОВЛЕННЄВОГО ДИХАННЯ виготовити посібники та дидактичні ігри на розвиток мовленнєвого дихання, сили голосу і ритму мовлення. Створити презентації по просодиці.

РОЗВИТОК ДРІБНОЇ МОТОРИКИ РУК поповнити посібник «Вправні пальчики», «Розвиток мовного дихання», придбати сучасні ігри.

 

 

1.09 – 15.09

 

 

 

 

лютий-березень

 

жовтень

відповідно до графіку засідань ППК

01.09. –15.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вересень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жовтень

січень

 

 

листопад

 

грудень

 

квітень

 

протягом навчального року

 

 

 

за потребою

 

 

 

протягом

навчального

року

 

 

 

 

квітень

 

 

 

 

 

протягом  навчального

року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

протягом

навчального

року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

протягом

навчального

року

 

 

протягом

навчального

року

 

 

 

протягом

навчального

року

 

 

 

систематично

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вересень

 

протягом року

 

 

 

 

протягом року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.6. План роботи психологічної служби

І. Зміст діяльності в групах раннього віку

Напрями діяльності з учасниками освітнього процесу закладу освіти.

Види та форми роботи

Термін проведення Цільова група/аудиторія Відмітка про виконання
1. Діагностика:

– відвідування занять та спостереження за дітьми з метою визначення рівня їх адаптації до умов ЗДО;

– бесіди з вихователями з метою виявлення дітей, які мають ознаки дезадаптації;

– обстеження нервово-психічного розвитку за методикою Манової-Томової з метою надання рекомендацій батькам та педагогам.

2.Профілактика:

–  провести розвиваючі заняття по адаптації дітей 2-3р. до умов ЗДО за програмою «Разом весело рости» М.Є.Троїцької;

– провести заняття по емоційному розвитку дітей з метою формування навичок соціальної адаптації за програмою Н.Долі;

– взяти участь у ППК «Адаптація дітей до умов дошкільного навчального закладу».

3. Консультування:

– проводити індивідуальні консультації для  батьків та вихователів з питань подолання труднощів  адаптації дітей до нових умов ЗДО.

4. Просвіта:

– виступити на батьківських зборах з метою ознайомлення з напрямками та системою роботи психологічної служби на 2020-2021 н. р.;

провести консультацію «Як допомогти дитині в період адаптації»;

– систематично подавати інформацію у батьківські куточки, «Психологічний вісник» та на сайт дошкільного закладу з питань адаптації дітей до нових умов ЗДО та  особливостей розвитку дітей раннього віку, з метою підвищення психолого-педагогічної культури батьків та педагогів.

 

Вересень-жовтень

2020р.

 

Протягом року

 

 

Жовтень 2020р.

 

 

 

 

 

Жовтень-листопад 2020р.

 

 

Листопад-грудень

2020р.

 

 

Жовтень 2020р.

 

 

 

 

Протягом року

 

 

 

 

 

Вересень 2020р.

 

 

 

 

Вересень 2020р.

 

 

2 рази на місяць

 

 

Діти

 

 

 

Педагоги

 

 

Діти

 

 

 

 

 

Діти

 

 

 

Діти

 

 

 

 

Учасники ППК

 

 

 

 

Батьки, педагоги

 

 

 

 

 

Батьки

 

 

 

 

Батьки

 

 

Батьки,

педагоги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. Зміст діяльності в молодших групах

Напрями діяльності з учасниками освітнього процесу закладу освіти.

Види та форми роботи

Термін проведення Цільова група/аудиторія Відмітка про виконання
1. Діагностика:

– визначення рівня адаптації дітей до нових умов ЗДО з метою надання рекомендацій батькам та вихователям для полегшення адаптаційного періоду;

– діагностика рівня психічного розвитку за методикою експрес-діагностики П.А.Мясоїда.

2.Профілактика:

– провести  розвиваючі заняття по адаптації дітей 2-3 років до нових умов ЗДО за програмою «Разом весело рости» М.Є.Троїцької;

– провести розвиваючі заняття по соціалізації та розвитку комунікативної сфери за програмою «Маленькі ігри у велике щастя» О.Хухлаєвої;

– взяти участь в ППК «Адаптація дітей до умов дошкільного навчального закладу».

3. Консультування:

– проводити індивідуальні консультації для  батьків та вихователів з питань подолання кризових проявів та особливостей виховання дитини 3 років.

4. Просвіта:

– провести консультацію «Криза 3-х років: все що потрібно знати батькам»;

– провести інтерактивні заняття:

1) «Права дитини – обов’язки родини»;

2) «Як встигнути за маленьким «живчиком» або про особливості виховання гіперактивної дитини»

– систематично подавати інформацію про вікові особливості розвитку дітей молодшого віку у батьківські куточки, «Психологічний вісник» та на сайт дошкільного закладу.

 

Вересень – жовтень

2020р

 

 

 

Жовтень 2020р.

 

 

 

Жовтень-листопад 2020р.

 

 

 

Листопад-грудень 2020р.

 

 

 

Жовтень 2020р.

 

 

 

Протягом року

 

 

 

 

 

 

Жовтень 2020р.

 

 

 

Листопад 2020р.

 

Лютий 2021р.

 

 

 

2 рази на місяць

 

 

 

Діти

 

 

 

 

 

Діти

 

 

 

Діти

 

 

 

 

Діти

 

 

 

 

Учасники ППК

 

 

 

Батьки, педагоги

 

 

 

 

 

 

Батьки

 

 

 

Батьки

 

Батьки

 

 

 

Батьки, педагоги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Зміст діяльності в середніх групах

Напрями діяльності з учасниками освітнього процесу закладу освіти.

Види та форми роботи

Термін проведення Цільова група/аудиторія Відмітка про виконання
1.Діагностика:

визначення рівня психічного розвитку за методикою експрес-діагностики П.А.Мясоїда;

–  визначення ступеню соціальної компетентності і емоційного благополуччя дітей за добіркою методик;

– обстеження дітей з метою визначення рівня психічного розвитку за методиками з книги Р.С.Немова.

 

 

2.Профілактика:

провести розвиваючі заняття по збереженню та зміцненню психологічного здоров’я дітей за програмою «Маленькі ігри у велике щастя» О.Хухлаєвої;

– провести розвивальні заняття з метою розвитку комунікативних умінь і навичок та розвитку емоційної сфери дошкільників за програмою «Світ дитинства» Г.М.Нижник.

– підготувати та розробити заходи до проведення:

1. Тижня Толерантності.

2. Міжнародного дня порозуміння з ВІЛ-інфікованими.

3. 16 днів проти насилля.

3. Тижня психології.

 

4. Тижня сім’ї.

3. Корекція:

– провести індивідуальні та групові корекційно-розвиваючі заняття з дітьми, що потребують підвищеної психолого-педагогічної уваги за програмами відповідно до виявлених проблем.

4. Консультування:

– проводити індивідуальні консультації для  батьків та вихователів з питань психічного розвитку дітей 5 року життя.

5. Просвіта:

– систематично подавати інформацію у «Психологічний вісник», батьківські куточки та на сайт дошкільного закладу з питань вікової психології та порушень у розвитку дитини;

– провести консультації:

1) «Формування взаємин між дітьми «групи ризику» та вихователем»;

2) «Створення умов для психологічного комфорту дитини у дитячому садочку»;

3) «Сім’я – фортеця для дитини»;

4) «Явище булінгу у закладах освіти: причини виникнення, ознаки та протидія»;

5) «Виховуємо хлопчика, виховуємо дівчинку»;

6) «Формуємо гендерну толерантність у дітей»

 

Жовтень 2020р.

 

 

Жовтень 2020р.

 

 

 

Квітень-травень

2020р.

 

 

 

 

 

Січень-квітень

2021р.

 

 

 

Квітень-травень 2021р.

 

 

 

 

 

 

16.11.2020р.

01.12.2020р.

 

Грудень 2020р.

Квітень 2021р.

 

Травень 2021р.

 

Листопад-грудень 2020р.

 

 

 

 

 

 

Протягом року

 

 

 

 

2 рази на місяць

 

 

 

 

 

 

Вересень 2020р.

 

 

Листопад 2020р.

 

 

Грудень 2020р.

 

Грудень 2020р.

 

 

Березень 2021р.

 

Березень 2021р.

 

 

Діти

 

 

Діти

 

 

 

Діти

 

 

 

 

 

 

Діти

 

 

 

 

Діти

 

 

 

 

 

 

 

учасники освітнього процесу

учасники освітнього процесу

 

 

Діти

 

 

 

 

 

 

 

Батьки, педагоги

 

 

 

 

Батьки, педагоги

 

 

 

 

 

 

Педагоги

 

 

Педагоги

 

 

Батьки

 

Педагоги

 

 

Батьки

 

Педагоги

 

 

 

 

 

  1. IV. Зміст діяльності в старших групах
Напрями діяльності з учасниками освітнього процесу закладу освіти.

Види та форми роботи

Термін проведення Цільова група/аудиторія Відмітка про виконання
1.Діагностика:

– діагностика рівня психічного розвитку дітей за методикою експрес-діагностики П.А.Мясоїда;

– проведення індивідуальної діагностики особистісної, пізнавальної  та емоційної сфер (за запитом);

– провести діагностичне обстеження з метою виявлення дітей з ознаками обдарованості за добіркою діагностичних методик;

– провести діагностичне обстеження педагогів, що атестуються за методиками  «Діагностика рівня емоційного вигорання» В.В. Бойка, «Дослідження стилю поведінки в конфліктній ситуації» К. Томаса з метою надання рекомендації та вирішення виявлених проблем;

– обстеження дітей з метою визначення рівня готовності до школи за методиками Керна-Йєрасика;

– поглиблена діагностика дітей, що йдуть до школи за добіркою методик.

2. Профілактика:

– провести розвиваючі заняття по розвитку творчих здібностей за програмою «У пошуку пригод» Г.М.Нижник;

– провести розвиваючі заняття з метою формування психологічної готовності дітей до навчання в школі за програмою «Маленькі ігри у велике щастя» О.Хухлаєвої;

– узяти участь в ППК «Готовність дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання»;

3. Корекція:

– провести корекційно-розвиваючі заняття по розвитку пізнавальної, емоційної, комунікативної сфер за програмою «Золоті краплинки» Л.Гуменкової;

– провести корекційні заняття по розвитку інтелектуальної готовності до навчання в школі за програмою «Психологічна підготовка дитини до школи» Л.Гапон.

4. Консультування:

– консультувати учасників освітнього процесу з питань особистісного, емоційного, пізнавального розвитку дітей 6-го року життя.

5. Просвіта:

– провести інтерактивне заняття «Вдома граємо – творчі здібності розвиваємо»;

– провести семінари-практикуми:

1) «Пробуджуємо свою креативність»;

2) «Розвиток емоційного інтелекту як профілактика професійного вигорання»;

– провести консультації:

1) «Готуємось до школи»;

2) «Психологічний портрет майбутнього першокласника».

– систематично подавати інформацію у батьківські куточки, «Психологічний вісник» та на сайт дошкільного закладу з питання: «Психологічна готовність до школи»;

– взяти участь у проблемних та тематичних педрадах:

1) «Зміст діяльності та завдання педагогічного колективу

на 2020 – 2021 навчальний рік»;

2) «Безпека життєдіяльності дітей – важливий аспект освітнього процесу в ЗДО»;

3) «Про технології розвитку дітей дошкільного віку за альтернативною програмою STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт»;

4) «Підсумки освітньої роботи за 2020-2021 н. р. Підготовка до          оздоровчого періоду».

 

Вересень 2020р.

 

 

 

Жовтень 2020р.

 

 

 

Жовтень 2020р.

 

 

 

 

Грудень 2020р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Січень –

лютий 2021р.

 

Лютий 2021р.

 

 

 

Листопад 2020р.

 

 

 

Січень-лютий 2021р.

 

 

 

 

Лютий,

травень 2021р.

 

 

Жовтень-грудень 2020р.

 

 

 

 

Березень-квітень 2021р.

 

 

 

 

 

Протягом року

 

 

 

 

 

Жовтень 2020р.

 

 

 

Жовтень 2020р.

 

Січень 2021р.

 

 

 

Березень 2021р.

Квітень 2021р.

 

Протягом року

 

 

 

 

 

 

 

 

Серпень 2020р.

 

 

Листопад 2020р.

 

 

Лютий 2021р.

 

 

 

 

Травень 2021р.

 

 

 

Діти

 

 

 

Діти

 

 

 

Діти

 

 

 

 

Педагоги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діти

 

 

Діти ст. гр., не готові до школи

 

 

Діти

 

 

 

Діти

 

 

 

 

 

Учасники ППК

 

 

 

Діти

 

 

 

 

 

Діти

 

 

 

 

 

 

Батьки, педагоги

 

 

 

 

 

Батьки

 

 

 

Педагоги

 

Педагоги

 

 

 

Батьки

Батьки

 

Батьки, педагоги

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги

 

 

Педагоги

 

 

Педагоги

 

 

 

 

Педагоги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. V. Зміст діяльності в групах компенсуючого типу для дітей з порушеннями мовлення
Напрями діяльності з учасниками освітнього процесу закладу освіти.

Види та форми роботи

Термін проведення Цільова група/аудиторія Відмітка про виконання
1.Діагностика:

– спостереження за дітьми з метою визначення рівня їх адаптації до нових умов;

– обстеження дітей з метою визначення рівня психічного розвитку та надання психолого-педагогічної допомоги за Забрамною;

– провести діагностичне обстеження з метою виявлення дітей з ознаками обдарованості за добіркою діагностичних методик;

– обстеження дітей з метою визначення рівня готовності до школи за методиками Керна-Йєрасика;

– діагностика рівня психічного розвитку за Забрамною, заповнення індивідуальних протоколів.

2.Профілактика:

– провести розвиваючі заняття з метою полегшення адаптаційного періоду дітей за програмою «Давайте жити дружно» С.Крюкової;

– провести заняття з розвитку емоційної сфери за програмою С.В.Крюкової «Дивуюсь…»;

– провести розвиваючі заняття з метою формування психологічної готовності дітей до навчання в школі за програмою «Маленькі ігри у велике щастя» О.Хухлаєвої;

– узяти участь в ППК:

1) «Готовність дітей до шкільного навчання»;

2) «Психолого-педагогічний супровід дітей груп компенсуючого типу» з метою розробки  індивідуальних програм психолого-педагогічного супроводу дітей, що потребують підвищеної уваги.

3. Корекція:

– провести індивідуальні та групові корекційно-розвиваючі заняття з дітьми, що потребують підвищеної психолого-педагогічної уваги за програмою Л.Гуменкової «Золоті краплинки»;

– провести корекційно-розвиваючі заняття по формуванню соціальної зрілості та готовності до навчання в школі за програмою «Психологічна підготовка дитини до школи» О.Гапон.

4. Консультування:

– консультувати учасників освітнього процесу про особливості розвитку дітей з порушеннями мовлення (за потребою).

5. Просвіта:

– систематично інформувати про особливості розвитку дітей з вадами мовлення з метою підвищення рівня психолого-педагогічних знань батьків та педагогів через «Психологічний вісник», батьківські куточки та сайт закладу.

 

Вересень-жовтень 2020р.

 

Жовтень – листопад 2020р.

 

 

 

Жовтень 2020р.

 

 

 

 

Січень-лютий 2021р.

 

 

Квітень 2021р.

 

 

 

 

Вересень-жовтень 2020р.

 

 

 

Жовтень-листопад

2020р.

Січень – лютий 2021р

 

 

 

 

 

Лютий,

травень 2021р.

Жовтень 2020р.

 

 

 

 

 

 

 

 

Листопад-Грудень 2020р.

 

 

 

 

 

Березень – квітень 2021р.

 

 

 

 

 

 

Протягом року

 

 

 

 

 

2 рази на місяць

 

 

 

 

 

 

Діти

 

 

Діти

 

 

 

 

Діти старшого дошкільного віку

 

 

Діти старшого дошкільного віку

 

Діти

 

 

 

 

Діти

 

 

 

 

Діти середнього дошкільного віку

Діти старшого дошкільного віку

 

 

 

 

Учасники ППК

 

Учасники ППК

 

 

 

 

 

 

 

 

Діти

Діти

 

 

 

 

 

Діти старшого дошкільного віку

 

 

 

 

 

Батьки, педагоги

 

 

 

 

 

Батьки, педагоги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. VI. Психологічний супровід сімей, які опинилися

в складних життєвих обставинах

Напрями діяльності з учасниками освітнього процесу закладу освіти.

Види та форми роботи

Термін проведення Цільова група/аудиторія Відмітка про виконання
1. Діагностика:

оновлення банку даних дітей із сімей учасників АТО;

 

спостереження за дітьми з метою визначення ступеню адаптації до нових умов;

– провести анкетування серед батьків з метою визначення їх соціальних та психологічних потреб і можливостей.

2. Корекція:

– провести індивідуальні корекційно-розвиваючі заняття з дітьми, які мають порушення в емоційній сфері;

– включити дітей даної категорії до групових корекційно-розвиваючих занять відповідно до проблем.

3. Консультування:

– консультувати учасників навчально-виховного процесу про особливості розвитку дітей (за потребою).

4. Просвіта:

– провести заняття з елементами тренінгу на тему «Арт-терапія як ефективний спосіб подолання стресу»;

– провести групову консультацію «Як допомогти дитині пережити стрес».

5. Зв’язки з громадськістю:

–  здійснювати диспетчерську функцію з метою інформування та переадресації.

 

Вересень,

січень

2020-2021н.р.

Протягом року

 

 

Жовтень 2020р.

 

 

 

 

За потребою

 

 

 

За потребою

 

 

 

 

Протягом року

 

 

 

 

Травень 2021р.

 

 

 

Квітень 2021р.

 

 

 

Протягом року

 

 

Діти із сімей учасників АТО

 

Діти із сімей учасників АТО

 

Батьки

 

 

 

 

Діти

 

 

 

Діти

 

 

 

 

Батьки, педагоги

 

 

 

 

Батьки

 

 

 

Батьки

 

 

 

Батьки

 

VII. Психологічний супровід дітей з

особливими освітніми потребами

Напрями діяльності з учасниками освітнього процесу закладу освіти.

Види та форми роботи

Термін проведення Цільова група/аудиторія Відмітка про виконання
1. Діагностика:

– провести діагностичне вивчення особливостей розвитку пізнавальних процесів, поведінки та психоемоційного стану за добіркою методик;

– за результатами діагностики скласти психологічну характеристику дитини, індивідуальну картку та індивідуальну програму психологічного супроводу.

2. Профілактика:

– взяти участь у засіданнях команди психолого-педагогічного супроводу дитини з ООП;

3. Корекція:

– провести індивідуальні та групові корекційно-розвиваючі заняття за програмами відповідно до виявлених проблем.

4. Консультування:

– консультувати учасників освітнього процесу щодо врахування індивідуальних особливостей дітей з особливими освітніми потребами в освітньому процесі.

5. Просвіта:

провести консультацію «Етика спілкування з батьками дитини з ООП»;

– систематично подавати інформацію у батьківські куточки, «Психологічний вісник» та на сайт дошкільного закладу.

 

Вересень 2020р.

 

 

 

 

Вересень 2020р.

 

 

 

 

Щокварталу

 

 

 

 

Протягом року

 

 

 

 

 

Протягом року

 

 

 

 

 

 

 

Лютий 2021р.

 

 

Протягом року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги, спеціалісти, батьки

 

 

Діти

 

 

 

 

 

Педагоги, спеціалісти, батьки

 

 

 

 

 

Педагоги

 

 

Педагоги, батьки

 

 

VІІІ. Інше

Напрями діяльності з учасниками освітнього процесу закладу освіти.

Види та форми роботи

Термін проведення Цільова група/аудиторія Відмітка про виконання
1. Організаційно методична робота:

– планувати роботу на рік, погодження плану;

– складати статистичний звіт;

– оновлювати банк психологічного інструментарію, методичні матеріали та літературу;

– оновлювати та вести індивідуальні картки психолого-педагогічного супроводу дошкільників;

– готуватися до проведення діагностичної, корекційно-розвивальної роботи з дітьми;

– готувати матеріали у батьківські куточки, «Психологічний вісник» та на сайт дошкільного закладу;

– оформлювати виступи до батьківських зборів;

– готуватися до проведення інтерактивних занять, семінарів-практикумів;

– опрацьовувати психолого-педагогічну літературу та підготовити й оформити   групові консультації;

– оформлювати та підготувати матеріали до ППК;

– готувати виступи до педрад, семінарів-практикумів;

– розроблювати плани, звіти проведення заходів в рамках тематичних Днів, Тижнів.

2. Підвищення професійного рівня:

– систематично брати  участь в роботі обласних, міських семінарів, методоб’єднаннях відділу ПП і СР ІМЦ, ОЦПП і СР з метою підвищення професійного рівня;

– опрацювати періодичні видання «Дошкільне виховання», «Практичний психолог. Дитячий садок», матеріали Інтернет ресурсів та нову психолого-педагогічну літературу з питань: соціалізація дітей дошкільного віку, комунікативний розвиток дітей дошкільного віку.

– вивчати досвід роботи практичного психолога Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №29 «Росинка» м. Суми, Сумської області Семерні Ірини

 

 

Вересень 2020р.

 

Грудень, травень

Протягом року

 

 

 

Протягом року

 

 

 

Протягом року

 

 

Протягом року

 

 

 

Протягом року

 

Протягом року

 

 

Протягом року

 

 

 

Протягом року

 

Протягом року

 

Протягом року

 

 

 

 

Протягом року

 

 

 

 

 

Протягом року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом року

 

 

 

 

8.7. Заходи по роботі зі зверненнями громадян

у 2020 – 2021 навчальному році

 

з/п

Зміст роботи Термін

виконання

Відповідальний Відмітка про викона-ння
1. Забезпечити реалізацію вимог Закону України «Про звернення громадян». Постійно Завідувач

Шрамченко О.П.

2. Розглядати інформаційні запити на отримання публічної інформації в строки, встановлені статтею 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації». Постійно Відповідальна особа за організацію діловодства за зверненнями громадян

Майсун С.В

3. Проводити роботу зі зверненнями громадян відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади та місцевого самоврядування об’єднаних громадян, на підприємствах, незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348. Постійно Завідувач

Шрамченко О.П.,

відповідальна особа за організацію діловодства за зверненнями громадян

Майсун С.В.

посадові особи, яким доручено розгляд звернень

4. Забезпечити створення необхідних умов для реалізації конституційного права громадян на звернення, прийом з особистих питань та обов’язкове одержання обґрунтованої відповіді згідно з вимогами чинного законодавства. Постійно Завідувач

Шрамченко О.П.

 

5. Створити належні організаційні умови для особистого прийому громадян. До 01.09.

2020 року

Завідувач

Шрамченко О.П.,

посадові особи, яким доручено розгляд звернень

6. Включити до контрольно-аналітичної діяльності закладу узагальнення питань, які порушуються у зверненнях, особливо повторних і колективних, виявляти причини, що їх породжують, вживати заходів для розв’язання найбільш актуальних проблем. Щоквартально Завідувач

Шрамченко О.П.

 

7. Забезпечувати безперешкодний особистий прийом громадян, суворо дотримуючись відповідних графіків. Постійно Відповідальна особа за організацію діловодства за зверненнями громадян

Майсун С.В.

8. Приділяти особливу увагу вирішенню питань, порушених у зверненнях пільгових категорій громадян. Постійно Завідувач

Шрамченко О.П.

 

9. Здійснювати щоденний аналіз організації розгляду запитів та результативності реагування на питання, порушені в заявах, скаргах та пропозиціях громадян. Постійно Завідувач

Шрамченко О.П.,

відповідальна особа за організацію діловодства за зверненнями громадян

Майсун С.В.

10. Взяти під особистий контроль результативність розгляду звернень громадян, вживати вичерпних заходів щодо позитивного вирішення питань, порушених у зверненнях, не допускати фактів надання неповних, неточних відповідей.

Посилити контроль  за наданням обґрунтованих відповідей на звернення громадян, запобігти виникненню повторних звернень.

Постійно Завідувач

Шрамченко О.П.

11. Забезпечувати ретельну перевірку усіх звернень громадян, в яких ідеться про недоліки в організації освітнього процесу, порушення прав дитини. Невідкладно вживати заходів щодо припинення неправомірних дій та скасування незаконних рішень. Постійно Завідувач

Шрамченко О.П.

 

12. Аналізувати стан роботи зі зверненнями громадян, виявляти найбільш гострі, суспільно значущі проблеми, вносити пропозиції щодо шляхів їх вирішення. Щоквартально Завідувач

Шрамченко О.П.,

посадові особи, яким доручено розгляд звернень

13. Продовжувати забезпечувати інформаційним наповненням рубрики «Звернення громадян», «Запитуємо – відповідаємо» Протягом

2020 – 2021 навчального року

Відповідальна особа за організацію діловодства за зверненнями громадян

Майсун С.В.

14. Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу з населенням з актуальних питань розвитку та  діяльності закладу. Систематично Завідувач

Шрамченко О.П.

 

15. Використовувати засоби масової інформації, Інтернет-сайт ЗДО для оперативного інформування громадян з актуальних питань діяльності закладу освіти.

Висвітлювати роботу зі зверненнями громадян на Інтернет-сайті закладу і в засобах масової інформації.

Постійно Завідувач

Шрамченко О.П.,

відповідальна особа за організацію діловодства за зверненнями громадян

Майсун С.В.

16. Висвітлювати питання стану роботи зі зверненнями громадян під час звітування керівника закладу дошкільної освіти перед батьками та громадськістю за підсумками навчального року. Щорічно Завідувач

Шрамченко О.П.

 

17. Висвітлювати на нарадах при керівнику узагальнені матеріали щодо організації роботи із зверненням громадян.

За результатами узагальнень та аналізу проводити роз’яснення найбільш актуальних питань.

Щоквартально Відповідальна особа за організацію діловодства за зверненнями громадян

Майсун С.В.