Звернення громадян

Робота із зверненнями громадян Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №33 “Маринка”

40012, м.Суми, вул.Котляревського, 2

телефон: (0542) 61-82-57

E-mail:   sadik-marinka33@ukr.net

Шановні громадяни!

   Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» Ви можете звернутись до нашого закладу в письмовій або усній формі із пропозиціями (зауваженнями), заявами та скаргами. 

   Слід пам’ятати, що письмові звернення громадян, які не містять зазначення місця проживання, не підписані автором (авторами), а також такі, з яких неможливо встановити авторство, визначаються анонімними і розгляду не підлягають.

Зразок заяви.

Час прийому завідувача                      

Шрамченко Олени Павлівни

    вівторок      9.00 – 12. 00

    четвер         15.00 –  16. 30

Час роботи  відповідальної особи за ведення діловодства по зверненням громадян 

Майсун Світлани Вікторівни

8.30-12.30

Час прийому сестри медичної старшої

Ковальової Юлії Олександрівни

понеділок      15.00 –  16.00

Час прийому заступника завідувача господарства

Калюжної Олени Василівни

середа   9.00  –  11.00

Телефон для довідок 61-82-57

В нашому дошкільному закладі працює Консультативний пункт для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей , які виховуються в умовах сім’ї. Спеціалісти Консультативного пункту можуть надати Вам  педагогічну допомогу  в вихованні та навчання дітей.

Консультації для батьків вихователя – методиста

Гарбузова  Наталії Олексіївни

понеділок  8.30 –  10.30

п’ятниця 13.00 – 15.00

Консультації для батьків практичного психолога 

 Лубенець Ганни Михайлівни  

віторок 8.00 –  9.00 

четвер 8.00 – 9.00

Консультації для батьків вчителя – логопеда

Довгопол Оксана Вікторівна

середа      15.00 –  17.00

Янкова Наталія Анатоліївна

п’ятниця 15.00 – 17.00

 

                            ПОРЯДОК ПОДАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ЗВЕРНЕННЯ

Надіслати звернення із використанням мережі Інтернет також можна за електронною адресою:

Вимоги до електронного звернення ст. 5 Закону України  «Про звернення громадян»:

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

sadik-marinka33@ukr.net

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями.

                 ЗВЕРНЕННЯ, ЯКІ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РОЗГЛЯДУ ТА ВИРІШЕННЮ 

        Стаття 8. Звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню
        Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.
        Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті звернення, терміни розгляду яких передбачено статтею 17 цього Закону, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.
        Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає керівник органу, про що повідомляється особі, яка подала звернення.

                                       ТЕРМІН РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН 

       

         Стаття 20. Термін розгляду звернень громадян
        Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання.         
        Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів.
        На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого цією статтею терміну.
        Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

                                              ОСОБИСТИЙ ПРИЙОМ ГРОМАДЯН 

        Стаття 22. Особистий прийом громадян
        Керівники та інші посадові особи органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об’єднань громадян зобов’язані проводити особистий прийом громадян.
        Прийом проводиться регулярно у встановлені дні та години, у зручний для громадян час, за місцем їх роботи і проживання. Графіки прийому доводяться до відома громадян.
        Порядок прийому громадян в органах державної влади, місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, об’єднаннях громадян визначається їх керівниками.
        Усі звернення громадян на особистому прийомі реєструються. Якщо вирішити порушені в усному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, воно розглядається у тому ж порядку, що й письмове звернення. Про результати розгляду громадянину повідомляється письмово або усно, за бажанням громадянина.

Довідка про стан роботи зі зверненнями громадян в Сумському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) №33 «Маринка»за 2023 рік

Робота із зверненнями громадян у закладі дошкільної освіти проводиться в порядку, визначеному Конституцією України, Законом України «Про звернення громадян», Указом Президента України від 07.02.08 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади та місцевого самоврядування об’єднаних громадян, на підприємствах, незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року  № 348 (зі змінами), Класифікатором звернень громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 858, рішеннями виконавчого комітету Сумської міської ради від 12.03.2019 № 121 «Про підсумки роботи по розгляду звернень громадян у 2017 році та завдання щодо подальшого її вдосконалення», рішеннями колегії Департаменту управління освіти і науки ОДА, наказами управління освіти і науки Сумської міської ради, наказу по дошкільному закладу від 02.01.2018 № 20/1 «Про затвердження Положення про порядок роботи зі зверненнями та організації особистого прийому громадян у Сумському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) №33 «Маринка»,  наказами по закладу дошкільної освіти.

Протягом 2023 року проводилася робота з попередження надходження заяв і скарг шляхом зустрічей (зборів) з населенням, інформуванням і роз’ясненням напрямків діяльності закладу освіти. Підсумки роботи із зверненнями громадян розміщені на сайті закладу дошкільної освіти. Питання також щоквартально заслуховується на адміністративних та виробничих нарадах.

Терміни розгляду звернень громадян не порушуються. Постійно проводиться аналіз звернень громадян, здійснюються заходи щодо виявлення проблемних питань громадян з метою упередження надходження повторних звернень.

     У цілому у дошкільному навчальному закладі організація роботи зі зверненнями громадян перебуває на належному рівні і відповідає вимогам чинного законодавства України.

За 2023 рік  керівником закладу проведено  26 особистих прийоми громадян.

На сьогодні мешканці мають можливість звернутись до дошкільного закладу не лише в традиційний спосіб (під час особистого прийому або направивши листа), а й за допомогою сучасних засобів комунікацій (звернення з використанням телефонного зв’язку або мережі Інтернет).

Це стало особливо актуальним  під час карантинних заходів, воєнного стану що передбачали в тому числі і припинення  ведення особистих прийомів.

Вирішено позитивно – 11;  надано роз’яснення – 15.

Серед  загальної   кількості звернень 26 складають: 3 звернень – зарахування дітей до закладу; 18 звернень – влаштування на роботу; 2 звернень – надання довідок, 1 звернення – організація харчування пільгових категорій, 1звернення – за реєстрування в системі ІСО, 1звернення- перерахунок коштів за харчування.

З метою забезпечення оперативного реагування на звернення громадян на базі дошкільного закладу працює консультаційний пункт.

Протягом  2023  року  за консультацією звернулося 48 батьків. Вчителі-логопеди здійснили 27 індивідуальних зустрічей, вихователь-методист – 7 індивідуальних зустрічей, практичний психолог – 14. Актуальними для них були наступні питання:

–   організації освітньої діяльності дитини в умовах воєнного  стану;

–   особливості виховання гіперактивної дитини;

–   психологічна підтримка дитини під час воєнного стану;

–   готовність дитини до навчання в школі, мовний аспект;

–   налагодження конструктивної взаємодії в родині;

–   порядок організації роботи інклюзивної групи;

–   ранні прояви порушення розвитку мовлення.

За 2023 рік проводилася робота з попередження надходження заяв і скарг шляхом зустрічей з батьками, інформуванням і роз’ясненням напрямків діяльності закладу освіти.

Одним із методів підвищення прозорості діяльності управління є налагодження ефективного зворотного зв’язку з мешканцями міста. З цією метою та задля зняття соціальної напруги серед населення у зв’язку із воєнним  станом проводиться  планомірна робота щодо інформування населення з актуальних питань життєдіяльності закладу.

      Діє система контролю за своєчасним і якісним розглядом звернень громадян. Всім педагогічним працівникам закладу надаються консультації та рекомендації щодо удосконалення роботи по якісному та своєчасному опрацюванню звернень батьків згідно з  вимог чинного законодавства. Фактів порушення вимог законодавства при роботі зі зверненнями громадян в закладі дошкільної освіти не було.

             На веб-сайті закладу у розділі «Звернення громадян» розміщено графік особистого прийому громадян керівництвом закладу, узагальнені матеріали про організацію роботи зі зверненнями громадян, роз’яснення з актуальних питань, що порушують громадяни у зверненнях, номери телефонів, за якими можна звернутися для отримання консультації та попереднього запису, форми та зразки оформлення звернення,  створено нормативну базу.

             Для відвідувачів в закладі дошкільної освіти розміщено стенд, на якому є витяг із Закону України «Про звернення громадян», зразок документів, необхідних для оформлення звернення, графік особистого прийому завідувача та інша необхідна громадянам інформація.

Протягом звітного періоду дзвінків від громадян з інформацією про факти корупції та інші зловживання з боку працівників закладу дошкільної освіти, пропозиціями щодо підвищення ефективності роботи закладу не надходило.

Враховуючи усе вищенаведене, з метою поліпшення організації роботи зі зверненнями громадян, постійно ведеться пошук шляхів поліпшення системи ефективної роботи по вирішенню проблем населення, яких громадяни  торкаються  у своїх зверненнях.

Завідувач                                                                                       Олена ШРАМЧЕНКО

Довідка про стан роботи зі зверненнями громадян в Сумському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) №33 «Маринка»

за 2022 рік

Робота із зверненнями громадян у закладі дошкільної освіти проводиться в порядку, визначеному Конституцією України, Законом України «Про звернення громадян», Указом Президента України від 07.02.08 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади та місцевого самоврядування об’єднаних громадян, на підприємствах, незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року  № 348 (зі змінами), Класифікатором звернень громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 858, рішеннями виконавчого комітету Сумської міської ради від 12.03.2019 № 121 «Про підсумки роботи по розгляду звернень громадян у 2017 році та завдання щодо подальшого її вдосконалення», рішеннями колегії Департаменту управління освіти і науки ОДА, наказами управління освіти і науки Сумської міської ради, наказу по дошкільному закладу від 02.01.2018 № 20/1 «Про затвердження Положення про порядок роботи зі зверненнями та організації особистого прийому громадян у Сумському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) №33 «Маринка»,  наказами по закладу дошкільної освіти.

Протягом 2022 року, як завжди, проводилася робота з попередження надходження заяв і скарг шляхом зустрічей (зборів) з населенням, інформуванням і роз’ясненням напрямків діяльності закладу освіти. Підсумки роботи із зверненнями громадян розміщені на сайті закладу дошкільної освіти. Питання також щоквартально заслуховується на нарадах при керівнику.

Терміни розгляду звернень громадян не порушуються. Постійно проводиться аналіз звернень громадян, здійснюються заходи щодо виявлення проблемних питань громадян з метою упередження надходження повторних звернень.

У цілому у дошкільному навчальному закладі організація роботи зі зверненнями громадян перебуває на належному рівні і відповідає вимогам чинного законодавства України.

За 2022 рік  керівником закладу проведено   18 особистих прийоми громадян ( І півріччя 2022 року 11  особистих прийомів).

На сьогодні мешканці мають можливість звернутись до дошкільного закладу не лише в традиційний спосіб (під час особистого прийому або направивши листа), а й за допомогою сучасних засобів комунікацій (звернення з використанням телефонного зв’язку або мережі Інтернет).

Це стало особливо актуальним  під час  запровадженням карантинних заходів, воєнного стану що передбачали в тому числі і припинення  ведення особистих прийомів.

Вирішено позитивно – 13;  надано роз’яснення – 5.

Серед  загальної   кількості звернень 18 складають: 4 звернень – зарахування дітей до закладу; 6 звернень – влаштування на роботу; 5 звернень – надання довідок, 2 звернення – організація дієтичного харчування, 1звернення письмове – про надання роз’яснення про оплату праці.

З метою забезпечення оперативного реагування на звернення громадян на базі дошкільного закладу працює консультаційний пункт.

Протягом  2022  року  за консультацією звернулося 17 батьків. Актуальними для них були наступні питання:

–   організації освітньої діяльності дитини в умовах онлайн-навчання;

–   організація життєдіяльності  дитини під час карантину;

–   психологічна підтримка дитини під час воєнного стану;

–   порядок організації роботи групи раннього віку;

–   налагодження конструктивної взаємодії в родині;

–   порядок організації роботи інклюзивної групи;

–   небезпечний Інтернет.

За 2022 рік проводилася робота з попередження надходження заяв і скарг шляхом зустрічей з батьками, інформуванням і роз’ясненням напрямків діяльності закладу освіти.

Одним із методів підвищення прозорості діяльності управління є налагодження ефективного зворотного зв’язку з мешканцями міста. З цією метою та задля зняття соціальної напруги серед населення у зв’язку із введенням карантину,воєнного стану проводиться  планомірна робота щодо інформування населення з актуальних питань життєдіяльності галузі.

Діє система контролю за своєчасним і якісним розглядом звернень громадян. Всім педагогічним працівникам закладу надаються консультації та рекомендації щодо удосконалення роботи по якісному та своєчасному опрацюванню звернень батьків згідно з  вимог чинного законодавства. Фактів порушення вимог законодавства при роботі зі зверненнями громадян в закладі дошкільної освіти не було.

На веб-сайті закладу у розділі «Звернення громадян» розміщено графік особистого прийому громадян керівництвом закладу, узагальнені матеріали про організацію роботи зі зверненнями громадян, роз’яснення з актуальних питань, що порушують громадяни у зверненнях, номери телефонів, за якими можна звернутися для отримання консультації та попереднього запису, форми та зразки оформлення звернення,  створено нормативну базу.

Для відвідувачів в закладі дошкільної освіти розміщено стенд, на якому є витяг із Закону України «Про звернення громадян», зразок документів, необхідних для оформлення звернення, графік особистого прийому спеціалістами та інша необхідна громадянам інформація.

Протягом звітного періоду дзвінків від громадян з інформацією про факти корупції та інші зловживання з боку працівників закладу дошкільної освіти, пропозиціями щодо підвищення ефективності роботи закладу не надходило.

Враховуючи усе вищенаведене, з метою поліпшення організації роботи зі зверненнями громадян, постійно ведеться пошук шляхів поліпшення системи ефективної роботи по вирішенню проблем населення, яких громадяни  торкаються  у своїх зверненнях.

 

Завідувач                                                                                       Олена ШРАМЧЕНКО

Довідка про стан роботи зі зверненнями громадян в Сумському дошкільному навчальному закладі

(ясла-садок) №33 «Маринка»

у І півріччі 2021 року

Робота із зверненнями громадян у закладі дошкільної освіти проводиться в порядку, визначеному Конституцією України, Законом України «Про звернення громадян», Указом Президента України від 07.02.08 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади та місцевого самоврядування об’єднаних громадян, на підприємствах, незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року  № 348 (зі змінами), Класифікатором звернень громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 858, рішеннями виконавчого комітету Сумської міської ради від 12.03.2019 № 121 «Про підсумки роботи по розгляду звернень громадян у 2017 році та завдання щодо подальшого її вдосконалення», рішеннями колегії Департаменту управління освіти і науки ОДА, наказами управління освіти і науки Сумської міської ради, наказу по дошкільному закладу від 02.01.2018 № 20/1 «Про затвердження Положення про порядок роботи зі зверненнями та організації особистого прийому громадян у Сумському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) №33 «Маринка»,  наказами по закладу дошкільної освіти.

Протягом І половини 2021 року, як завжди, проводилася робота з попередження надходження заяв і скарг шляхом зустрічей (зборів) з населенням, інформуванням і роз’ясненням напрямків діяльності закладу освіти. Підсумки роботи із зверненнями громадян розміщені на сайті закладу дошкільної освіти. Питання також щоквартально заслуховується на нарадах при керівнику.

Терміни розгляду звернень громадян не порушуються. Постійно проводиться аналіз звернень громадян, здійснюються заходи щодо виявлення проблемних питань громадян з метою упередження надходження повторних звернень.

У цілому у дошкільному навчальному закладі організація роботи зі зверненнями громадян перебуває на належному рівні і відповідає вимогам чинного законодавства України.

Протягом І півріччя 2021 року керівником закладу проведено   13 особистих прийомів громадян ( І півріччя 2020 року 8  особистих прийомів).

На сьогодні мешканці мають можливість звернутись до дошкільного закладу не лише в традиційний спосіб (під час особистого прийому або направивши листа), а й за допомогою сучасних засобів комунікацій (звернення з використанням телефонного зв’язку або мережі Інтернет).

Це стало особливо актуальним  під час  запровадженням карантинних заходів, що передбачали в тому числі і припинення  ведення особистих прийомів. Але питання  активно вирішувались за допомогою телефонного зв’язку 6 телефонних дзвінків громадян ( І півріччя 2020 року 13 телефонних дзвінків).

На сайт дошкільного закладу надійшло 6 запитань – (за І півріччя 2020 року – 4).

Письмових звернень, за І півріччя 2021 року -1  (за І півріччя 2020 року -0)

Вирішено позитивно – 15 (57.6 %) ;  надано роз’яснення – 11 (42.3%).

Серед  загальної   кількості звернень 26 складають заяви (клопотання) -26 (100 %),  0  (%) –  скарги, 0 ( %) – пропозиції.

З метою забезпечення оперативного реагування на звернення громадян на базі дошкільного закладу працює консультаційний пункт.

Протягом І півріччя 2021  навчального року  за консультацією звернулося 16 батьки. Актуальними для них були наступні питання:

–   організації освітньої діяльності дитини в умовах онлайн-навчання;

–   організація життєдіяльності  дитини під час карантину;

–   психологічна підтримка дитини під час карантину;

–   психологічна готовність дошкільників  до навчання в школі;

–   порядок організації роботи групи компенсую чого типу;

–   порядок організації роботи групи раннього віку;

–   налагодження конструктивної взаємодії в родині;

–   небезпечний Інтернет.

Протягом І півріччя 2021 року проводилася робота з попередження надходження заяв і скарг шляхом зустрічей з батьками, інформуванням і роз’ясненням напрямків діяльності закладу освіти.

Одним із методів підвищення прозорості діяльності управління є налагодження ефективного зворотного зв’язку з мешканцями міста. З цією метою та задля зняття соціальної напруги серед населення у зв’язку із введенням карантину проводиться  планомірна робота щодо інформування населення з актуальних питань життєдіяльності галузі.

Діє система контролю за своєчасним і якісним розглядом звернень громадян. Всім педагогічним працівникам закладу надаються консультації та рекомендації щодо удосконалення роботи по якісному та своєчасному опрацюванню звернень батьків згідно з  вимог чинного законодавства. Фактів порушення вимог законодавства при роботі зі зверненнями громадян в закладі дошкільної освіти не було.

На веб-сайті закладу у розділі «Звернення громадян» розміщено графік особистого прийому громадян керівництвом закладу, узагальнені матеріали про організацію роботи зі зверненнями громадян, роз’яснення з актуальних питань, що порушують громадяни у зверненнях, номери телефонів, за якими можна звернутися для отримання консультації та попереднього запису, форми та зразки оформлення звернення,  створено нормативну базу.

Для відвідувачів в закладі дошкільної освіти розміщено стенд, на якому є витяг із Закону України «Про звернення громадян», зразок документів, необхідних для оформлення звернення, графік особистого прийому спеціалістами та інша необхідна громадянам інформація.

Протягом звітного періоду дзвінків від громадян з інформацією про факти корупції та інші зловживання з боку працівників закладу дошкільної освіти, пропозиціями щодо підвищення ефективності роботи закладу не надходило.

За І півріччя 2021 письмових звернень від інвалідів Великої Вітчизняної війни, учасників Великої Вітчизняної війни, Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної праці, дітей-сиріт, жінок, яким присвоєно Почесне звання України «Мати-героїня» до закладу дошкільної освіти не надходило.

Враховуючи усе вищенаведене, з метою поліпшення організації роботи зі зверненнями громадян, постійно ведеться пошук шляхів поліпшення системи ефективної роботи по вирішенню проблем населення, яких громадяни  торкаються  у своїх зверненнях.

 

Завідувач                                                                                                  О.П.Шрамченко

 

Довідка про стан роботи зі зверненнями громадян  за І квартал 2021 року 

Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №33 «Маринка»

Відповідно до Указу Президента України від 07.02.2008 № 109 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” адміністрацією Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №33 «Маринка»,  вживалися заходи для підвищення ефективності роботи із забезпечення всебічного розгляду звернень громадян та порушених у них проблем, оперативного їх вирішення, задоволення законних прав та інтересів громадян.

Всього у І кварталі 2021 року до Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №33 «Маринка» надійшло 7 звернень, що на 14 звернень менше ніж в аналогічному періоді минулого року.

У І кварталі 2021 року 5 звернень – отримані на особистому прийомі керівника.

Усі звернення громадян, що надійшли в І кварталі 2021 року вміщують 7 питань різної тематики. У звітному періоді позитивно вирішено 4  порушених питань, на 3 надані роз’яснення.

Аналіз змісту звернень засвідчує, що найбільш актуальними є питання працевлаштування  в І кварталі 2021 року, 2 звернень – що становить 28,6% від загальної кількості, зарахування дитини до закладу-3, що становить 43%, надання довідки на оформлення пенсії -1, що становить 14,2%, організація харчування дітей, 1 звернення – що становить 14,2%.

В І кварталі 2021 року колективних звернення не надходило. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість колективних звернень – 0.

Приділяється особлива увага вирішенню проблем, з якими звертаються найменш захищені категорії населення, зокрема інваліди, переселенці, учасники АТО, багатодітні сім’ї, одинокі матері.

В І кварталі 2021 року від даної категорії громадян надійшло 0 звернення

Важливу роль у посиленні довіри до завідувача закладу, відіграє особисте спілкування керівника з громадянами. Прийом проводиться відповідно до затвердженого графіку, який розміщений на сайті закладу дошкільної освіти та інформаційних стендах.

В І кварталі 2021 року проведено 5 прийомів громадян з особистих питань завідувачем закладу.

Про підсумки роботи по розгляду звернень громадян у 2020 році та завдання щодо подальшого його вдосконалення в січні 2021 року був виданий наказ  № 8 від 04.01.2021 по закладу де затверджено графік особистого прийому громадян завідувачем на 2021 рік.діяльності закладу. Батьківській громаді  надавалися  консультації фахівцями закладу з питань освітньої діяльності під час карантину, організації освітньої діяльності дитини в умовах онлайн-навчання; психологічна підтримка дитини під час карантину; психологічна готовність дошкільників  до навчання в школі;  порядок організації роботи групи компенсую чого типу;  порядок організації роботи групи раннього віку; налагодження конструктивної взаємодії в родині; небезпечний Інтернет.

Крім того, стан роботи зі зверненнями громадян систематично обговорюється на нарадах   при завідувачу.

У Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №33 «Маринка» і надалі буде здійснюватися робота із забезпечення всебічного розгляду звернень громадян, об’єктивної, неупередженої та вчасної перевірки фактів, викладених у зверненнях, а також посилення персональної відповідальності за вирішення питань, що порушуються у зверненнях, особливо найменш соціально-захищених категорій громадян.

Довідка про стан роботи зі зверненнями громадян в Сумському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) №33 «Маринка» у І півріччі 2020 року

Робота із зверненнями громадян у закладі дошкільної освіти проводиться в порядку, визначеному Конституцією України, Законом України «Про звернення громадян», Указом Президента України від 07.02.08 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади та місцевого самоврядування об’єднаних громадян, на підприємствах, незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року  № 348 (зі змінами), Класифікатором звернень громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 858, рішеннями виконавчого комітету Сумської міської ради від 12.03.2019 № 121 «Про підсумки роботи по розгляду звернень громадян у 2017 році та завдання щодо подальшого її вдосконалення», рішеннями колегії Департаменту управління освіти і науки ОДА, наказами управління освіти і науки Сумської міської ради, наказу по дошкільному закладу від 02.01.2018 № 20/1 «Про затвердження Положення про порядок роботи зі зверненнями та організації особистого прийому громадян у Сумському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) №33 «Маринка»,  наказами по закладу дошкільної освіти.

Протягом І половини 2020 року, як завжди, проводилася робота з попередження надходження заяв і скарг шляхом зустрічей (зборів) з населенням, інформуванням і роз’ясненням напрямків діяльності закладу освіти. Підсумки роботи із зверненнями громадян розміщені на сайті закладу дошкільної освіти. Питання також щоквартально заслуховується на нарадах при керівнику.

Терміни розгляду звернень громадян не порушуються. Постійно проводиться аналіз звернень громадян, здійснюються заходи щодо виявлення проблемних питань громадян з метою упередження надходження повторних звернень.

У цілому у дошкільному навчальному закладі організація роботи зі зверненнями громадян перебуває на належному рівні і відповідає вимогам чинного законодавства України.

Протягом І півріччя 2020 року керівником закладу проведено   8 особистих прийома громадян ( І півріччя 2019 року 24 особистих прийомів). Електронною поштою – 4 заяви( І півріччя 2019 року 1), засобами телефонного зв.язку – 13 ( І півріччя 2019 року 0). 

На сьогодні мешканці мають можливість звернутись до дошкільного закладу не лише в традиційний спосіб (під час особистого прийому або направивши листа), а й за допомогою сучасних засобів комунікацій (звернення з використанням телефонного зв’язку або мережі Інтернет). Це стало особливо актуальним  під час  запровадженням карантинних заходів, що передбачали в тому числі і припинення  ведення особистих прийомів.

Письмових зверненнь, за І півріччя 2020 року не надходило (за І півріччя 2019 року-1)

Вирішено позитивно – 11 (44.0 %) ;  надано роз’яснення – 12 (48.0%).

Серед  загальної   кількості звернень 25 складають заяви (клопотання) -23 (92.0%),  1 (4.0%) –  скарги, 1 (4.0%) – пропозиції.

З метою забезпечення оперативного реагування на звернення громадян на базі дошкільного закладу працює консультаційний пункт.

Протягом І півріччя 2020  навчального року  за консультацією звернулося 23 батьки. Актуальними для них були наступні питання:

–   організації освітньої діяльності дитини в умовах онлайн-навчання;

–   організація життєдіяльності  дитини під час карантину;

–   психологічна підтримка дитини під час карантину;

–   психологічна готовність дошкільників  до навчання в школі;

–   порядок організації роботи групи компенсую чого типу;

–   порядок організації роботи групи раннього віку;

–   налагодження конструктивної взаємодії в родині;

–   небезпечний Інтернет.

Протягом І півріччя 2020 року проводилася робота з попередження надходження заяв і скарг шляхом зустрічей з батьками, інформуванням і роз’ясненням напрямків діяльності закладу освіти.

Одним із методів підвищення прозорості діяльності управління є налагодження ефективного зворотного зв’язку з мешканцями міста. З цією метою та задля зняття соціальної напруги серед населення у зв’язку із введенням карантину проводиться  планомірна робота щодо інформування населення з актуальних питань життєдіяльності галузі.

Діє система контролю за своєчасним і якісним розглядом звернень громадян. Всім педагогічним працівникам закладу надаються консультації та рекомендації щодо удосконалення роботи по якісному та своєчасному опрацюванню звернень батьків згідно з  вимог чинного законодавства. Фактів порушення вимог законодавства при роботі зі зверненнями громадян в закладі дошкільної освіти не було.

На веб-сайті закладу у розділі «Звернення громадян» розміщено графік особистого прийому громадян керівництвом закладу, узагальнені матеріали про організацію роботи зі зверненнями громадян, роз’яснення з актуальних питань, що порушують громадяни у зверненнях, номери телефонів, за якими можна звернутися для отримання консультації та попереднього запису, форми та зразки оформлення звернення,  створено нормативну базу.

Для відвідувачів в закладі дошкільної освіти розміщено стенд, на якому є витяг із Закону України «Про звернення громадян», зразок документів, необхідних для оформлення звернення, графік особистого прийому спеціалістами та інша необхідна громадянам інформація.

Протягом звітного періоду дзвінків від громадян з інформацією про факти корупції та інші зловживання з боку працівників закладу дошкільної освіти, пропозиціями щодо підвищення ефективності роботи закладу не надходило.

За І півріччя 2020 письмових звернень від інвалідів Великої Вітчизняної війни, учасників Великої Вітчизняної війни, Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної праці, дітей-сиріт, жінок, яким присвоєно Почесне звання України «Мати-героїня» до закладу дошкільної освіти не надходило.

Враховуючи усе вищенаведене, з метою поліпшення організації роботи зі зверненнями громадян, постійно ведеться пошук шляхів поліпшення системи ефективної роботи по вирішенню проблем населення, яких громадяни  торкаються  у своїх зверненнях.

Завідувач                                                                                                  О.П.Шрамченко

 

Довідка

про стан роботи зі зверненнями громадян

в Сумському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) №33 «Маринка»

у І кварталі 2020 року

Відповідно до Указу Президента України від 07.02.2008 № 109 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” адміністрацією Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №33 «Маринка»,  вживалися заходи для підвищення ефективності роботи із забезпечення всебічного розгляду звернень громадян та порушених у них проблем, оперативного їх вирішення, задоволення законних прав та інтересів громадян.

Всього у І кварталі 2020 року до Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №33 «Маринка» надійшло 16 звернень, що на 12 звернень більше ніж в аналогічному періоді минулого року.

У І кварталі 2020 року 16 звернень – отримані на особистому прийомі керівника.

Усі звернення громадян, що надійшли в І кварталі 2020 року вміщують 16 питань різної тематики. У звітному періоді позитивно вирішено 7 порушених питань, на 9 надані роз’яснення.

Аналіз змісту звернень засвідчує, що найбільш актуальними є питання влаштування на роботу в І кварталі 2020 року, 14 звернень – що становить 87,5% від загальної кількості, перевод дитини з іншого закладу-1, що становить 6.25%, отримувати заробітну плату в іншому банку -1, що становить 6.25%.

В І кварталі 2020 року колективних звернення не надходило. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість колективних звернень – 0.

Приділяється особлива увага вирішенню проблем, з якими звертаються найменш захищені категорії населення, зокрема інваліди, переселенці, учасники АТО, багатодітні сім’ї, одинокі матері.

В І кварталі 2020 року від даної категорії громадян надійшло 2 звернення (12.5% від загальної кількості).

Важливу роль у посиленні довіри до завідувача закладу, відіграє особисте спілкування керівника з громадянами. Прийом проводиться відповідно до затвердженого графіку, який розміщений на сайті закладу дошкільної освіти та інформаційних стендах.

В І кварталі 2020 року проведено 16 прийомів громадян з особистих питань завідувачем закладу.

Працівники закладу дошкільної освіти відповідно до наказу по закладу, здійснюють консультативний прийом батьків з питань, що належать до діяльності закладу. Батьківській громаді  надавалися  консультації фахівцями закладу з питань освітньої діяльності під час карантину, організації освітньої діяльності дитини в умовах онлайн-навчання; психологічна підтримка дитини під час карантину; психологічна готовність дошкільників  до навчання в школі;  порядок організації роботи групи компенсую чого типу;  порядок організації роботи групи раннього віку; налагодження конструктивної взаємодії в родині; небезпечний Інтернет.

Про підсумки роботи по розгляду звернень громадян у 2019 році та завдання щодо подальшого його вдосконалення в січні 2020 року був виданий наказ № 21/1 від 02.01.2020 по закладу де затверджено графік особистого прийому громадян завідувачем на 2020 рік.

Крім того, стан роботи зі зверненнями громадян систематично обговорюється на нарадах   при завідувачу.

У Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №33 «Маринка» і надалі буде здійснюватися робота із забезпечення всебічного розгляду звернень громадян, об’єктивної, неупередженої та вчасної перевірки фактів, викладених у зверненнях, а також посилення персональної відповідальності за вирішення питань, що порушуються у зверненнях, особливо найменш соціально-захищених категорій громадян.

 

НОРМАТИВНА БААЗА

Конституція України

Інструкція з діловодства за зверненнями громадян

Закон України про звернення громадян

Постанова КМУ “Про затвердження класифікатора звернень”Класифікатор звернень

Указ Президента України