Категорія «Атестація»

Атестація педагогічних працівників — це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.
Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.

Основними принципами атестації є відкритість та колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного працівника, повнота, об’єктивність та системність оцінювання його педагогічної діяльності.

Відповідно до частини четвертої статті 54 Закону України «Про освіту» педагогічні працівники підлягають атестації. За результатами атестації визначаються відповідність працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюються категорії, педагогічні звання. Атестація в Сумському ДНЗ №33 “Маринка” м.Суми проводиться відповідно наказу МОН України від 09.09.2022 № 805 “Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників”

Строки проведення атестації

Строки проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації у 2023/2024 навчальному році атестаційною комісією І рівня Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №33 «Маринка» м. Суми, Сумської області 21.03.2024 року.

Критерії оцінювання діяльності педагогічних працівників закладу при проходженні атестації

Відповідно до нового Положення про атестацію педагогічних (наказ Міністерства освіти і науки України від 09.09.2022 №805) атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямованих на всебічне та комплексне оцінювання їхньої педагогічної діяльності. Атестація є обов’язковою. Атестація може бути черговою або позачерговою. Педагогічний працівник проходить чергову атестацію не менше одного разу на п’ять років. Обов’язковою вимогою до проходження …