Медична служба

 

 

Cестри медичні старші:        

Шабанова Тетяна Вікторівна

Ковальова Юлія Олександрівна

 

Блок для надання медичних послуг містить:

  • робочий кабінет медичних працівників,
  • процедурний кабінет, ізолятор

Усі приміщення використовуються для надання медичних послуг вихованцям закладу.

 В дошкільному навчальному закладі  медичне обслуговування здійснюється відповідно до:

 • Закону України «Про дошкільну освіту» (ст. 34);
 • Положення про дошкільний навчальний заклад (п. 30 – 32, 40);
 • Постанови кабінету Міністрів України від 14.06.2002 р. №826 «Порядок медичного обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах»,
 • спільного наказу МОЗ та МОН України від 30.08.2005 р. № 432/496 «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі»,
 • Статуту дошкільного навчального закладу (ясла – садок) №33 «Маринка»

В закладі діти забезпечені постійним медичним обслуговуванням на безоплатній основі. Медичне обслуговування дітей здійснюється штатним середнім медичним персоналом (1,5 штатної одиниці).

У своїй роботі медпрацівники керуються вищезазначеними документами, а також наказами,  положеннями, інструкціями по дошкільному навчальному закладу №33

В закладі створені належні умови для проведення медико – профілактичних і оздоровчих заходів.
Проводяться заходи лікувально – профілактичного характеру:
· моніторинг щеплення,
· антропометричні вимірювання,
· визначення гостроти зору,
· обстеження дітей на гельмінти.

Результати роботи аналізуються та використовуються для подальшої роботи: складання плану щеплень, корекції харчування для дитини, пересаджування дітей відповідно до стану зору, лікування від гельмінтів та проведення місячника боротьби з гельмінтозом, роботи з батьками, працівниками

Профілактичні щеплення проводяться згідно наказу МОЗ України №48 від 05.02.2006 р.  Про порядок профілактичних щеплень в Україні. Щеплення плануються на рік та на місяць, згідно віку дітей лікарем – педіатром. Старша медична сестра ознайомлює батьків з видом щеплення, ускладненнями та післявакцинальними реакціями, про що батьки ДАЮТЬ ОСОБИСТУ ЗГОДУ. Звіти про проведення профілактичних щеплень надаються  батьками в дошкільний заклад.

Антропометричні вимірювання та оцінка фізичного розвитку дітей проводяться в установлені строки:

 • дітей раннього віку – 1 раз в місяць,
 • дітей дошкільного віку – 1 раз в квартал, про що робляться записи в Журналі антропометрії та медичній картці дитини (ф. 0-26).

Диспансерний огляд дітей, які знаходяться на обліку проводиться у дитячий поліклініці дільничним педіатром. У ДНЗ є Журнал диспансерного огляду по захворюванням, в якому обліковано результати оглядів. І раз в рік старша медсестра звіряє данні в дитячій поліклініці.

З профілактичною метою, планомірно, проводяться огляди дітей на педикульоз та коросту. Сестра медична старша проводить такий огляд 1 раз на тиждень та контролює щоденні огляди, що проводяться вихователями вікових груп та ведення ними записів в Журналі оглядів на педикульоз та коросту

Для охорони зору дітей, кожного року, сестрою медичною старшою проводиться перевірка гостроти зору. Для цього в закладі є таблиці. Дітей з виявленими патологіями направляють на консультацію до офтальмолога.

Облік захворюваності в закладі проводиться на підставі довідок лікаря про захворювання дитини та статистичних талонів дитячої поліклініки. В Журналах соматичних захворювань, інфекційних захворювань, медичних картках дітей ведуться  записи з огляду на час відсутності дитини в ДНЗ. Аналіз захворюваності проводиться щоквартально, підсумок підводиться за рік та узагальнюється наказами завідувача по закладу. Складені діаграми, які дозволяють наглядно побачити ріст або зменшення захворюваності по роках.Результати аналізу захворюваності та ведення профілактичної роботи заслуховуються на виробничих нарадах, засіданнях ради ДНЗ, батьківських зборах та під час звіту завідувача.

Медпрацівники проводять санітарно – просвітницьку роботу,  форми й теми різноманітні, відображають актуальні проблеми. Проводяться бесіди, консультації, виступи на педрадах, батьківських зборах. Ця інформація висвітлена в Журналі обліку з гігієнічного виховання, куточках для батьків, санбюлетні.

Медичні працівники щоденно обстежують санітарний стан приміщень та прилеглої території.

Медичні огляди працівниками проходяться вчасно, сестри медичні старші ведуть контроль за проходженням медоглядів та фіксують результати у Журнал проходження медоглядів працівниками.

Медична документація ведеться згідно до номенклатури справ ДНЗ №33, всі журнали оформлені відповідно до вимог

Терміни подачі звітів та звітної документації у відділ освіти Сумської міської ради, дитячу поліклініку та санітарно епідемічну станцію не порушуються, проводяться своєчасно та достовірно.