Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами дошкільних навчальних закладів міста в 2017-2018 навчальному році

СУМСЬКА    МІСЬКА     РАДА

УПРАВЛІННЯ  ОСВІТИ І НАУКИ

вул. Харківська, 35, м. Суми, 40024, факс (0542) 32-67-73; тел. 32-78-05;

E-mail: osvita@meria.sumy.ua

 

НАКАЗ

 

22.06.2017                                                                                                     № 599

 

Про організацію методичної роботи

з педагогічними кадрами дошкільних

навчальних закладів міста

в 2017-2018 навчальному році

 

Керуючись Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням «Про дошкільний навчальний заклад», Базовим компонентом дошкільної освіти і обраних освітніх програм змісту освіти, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, нового Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234), відповідно до листа Міністерства освіти і науки України «Щодо організації роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році»

НАКАЗУЮ:

 

  1. Пріоритетними напрямами освітньої діяльності ДНЗ вважати:

– забезпечення фізичного, психічного і соціального розвитку дітей, у тому числі з особливими освітніми потребами, їх адаптації до змінених умов життя та успішного входження у соціальне середовище;

– актуалізацію питань безпеки життєдіяльності дошкільників;

– національно-патріотичне виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку;

– забезпечення наступності між дошкільною та початковою освітою в умовах завдань освітньої реформи «Нова українська школа» щодо гармонійного розвитку особистості дитини.

  1. Затвердити міський методичний актив з питань дошкільної освіти у складі:

Адаменко Г.І. ‑ методист ІМЦ, керівник методичного активу;

Якименко Н.І. – завідувач ДНЗ № 14;

Слюсар А.С. – завідувач ДНЗ № 13;

Волошина С.О. – вихователь-методист ДНЗ № 10;

Лєгарєва О.Л. – вихователь-методист НВК № 11;

Артюх Т.Д. – вихователь-методист ДНЗ № 31.

  1. Визначити дошкільні навчальні заклади № 14, 16 базовими з проблеми «Реалізація Базового компонента дошкільної освіти Державного стандарту дошкільної освіти».
  2. Методисту Інформаційно-методичного центру:

4.1. Здійснювати методичний супровід діяльності педагогічних колективів дошкільних навчальних закладів на вирішення методичної проблеми «Створення сприятливих умов для формування гармонійно розвиненої особистості відповідно до освітньої реформи «Нова українська школа»».

4.2. Зміст та завдання методичної роботи спрямувати на:

– зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів;

– поліпшення якості дошкільної освіти шляхом розробки механізму, що забезпечує її сталий інноваційний розвиток;

– модернізацію системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.

4.3. Забезпечити ефективну роботу міських методичних структурних підрозділів (додаток 1):

 

з/п

Форми методичної роботи Керівник Термін проведення
1. Методичні об’єднання:

– вихователів груп раннього віку;

 

 

 

– вихователів груп молодшого та середнього дошкільного віку;

 

– вихователів груп старшого дошкільного віку;

 

– музичних керівників;

 

 

 

– інструкторів із фізичної культури та плавкерівників;

 

 

– вихователів-методистів.

 

Адаменко Г.І.,

Лєгарєва О.Л

 

 

Адаменко Г.І.,

Артюх Т.Д.

 

Адаменко Г.І.,

Волошина С.В.

 

Адаменко Г.І.,

Ігнатенко М.О.,

Борисенко І.Г.

 

Адаменко Г.І.,

Лемешенко Н.Г.

 

 

Адаменко Г.І.

Згідно з графіком та планом роботи
2. Творчі групи з проблем:

– «Формування духовності та патріотизму в дітей дошкільного віку»;

– «Здійснення внутрішнього контролю в ДНЗ».

 

Адаменко Г.І.,

Кривонос Л.В.

Згідно з графіком та планом роботи
3. Семінари-практикуми для керівників зображувальної діяльності. Адаменко Г.І. Згідно з графіком та планом роботи
4. Проблемні семінари для завідуючих дошкільними навчальними закладами. Адаменко Г.І. Згідно з графіком та планом роботи
5. Семінари, семінари-практикуми для учителів-логопедів, вихователів логопедичних груп ДНЗ;

 

Стахова Л.Л.,

Кравцова І.В.

.

Згідно з графіком та планом роботи
6. Психолого-педагогічні тренінги для вихователів старших груп ДНЗ. Адаменко Г.І.,

практичні психологи ІМЦ

Згідно з графіком та планом роботи
7. Школи професійної майстерності:

 

– молодого керівника;

 

 

– молодого вихователя-методиста;

 

 

– молодого вихователя;

 

 

– молодого музичного керівника.

 

 

Феденко О.О.,

Адаменко Г.І.

 

Адаменко Г.І.,

Коваленко Г.М.

 

Адаменко Г.І.,

Коваленко С.В.,

Космач І.О.

Адаменко Г.І.,

Борисенко І.Г.,

Ігнатенко М.О.

Згідно з графіком та планом роботи
8. Школа передового педагогічного досвіду. Адаменко Г.І. Згідно з планом роботи

 

4.4. Провести міські  тематичні заходи згідно з графіком (додаток 2).

4.5. З метою обміну досвідом роботи  провести протягом навчального року співбесіди з керівниками та творчі звіти вихователів-методистів ДНЗ.

4.6. Надавати кваліфіковану допомогу керівникам навчальних закладів з питань атестації педагогічних працівників, проводити творчі звіти педагогів, які будуть атестуватися в 2018 році на присвоєння або підтвердження вищої кваліфікаційної категорії, педагогічного звання.

4.7. Забезпечити підвищення кваліфікації педагогічних працівників різних категорій (згідно із заявками).

4.8. Інформувати педагогів про нові досягнення психолого-педагогічної науки, передової педагогічної практики, нові технології навчання та управління. Здійснювати огляди новинок педагогічної та методичної літератури, моніторингові дослідження навчально-виховного процесу ДНЗ через Інтернет-сайт.

4.9. Проводити індивідуальні, групові консультації, дні відкритих дверей для педагогів, батьків ДНЗ та продовжити роботу консультативних пунктів.

  1. Завідувачам дошкільних навчальних закладів:

5.1. Проектувати діяльність закладу з урахуванням пріоритетних напрямів освітньої діяльності ДНЗ у 2017 – 2018 навчальному році.

5.2. Забезпечити системний підхід до організації методичної роботи, спрямовувати її на надання педагогу дієвої допомоги.

5.3. Дотримуватися гранично допустимого навантаження на дитину в дошкільних навчальних закладах та навчально-виховних комплексах.

5.4. Створити безпечне комфортне середовище для збереження та зміцнення здоров’я дітей з раннього дитинства відповідно до наказу МОН України від 24.03 2016 № 234 «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів».

5.5. Забезпечити особистісне зростання кожної дитини з урахуванням її задатків, здібностей, індивідуальних психічних і фізичних особливостей.

5.6. Проводити дослідження, спрямовані на забезпечення розвитку дитини, подальше становлення її особистості.

5.7. Дотримуватись етики взаємин дітей, педагогів і батьків, налагоджувати позитивну взаємодію між ними.

5.8. Сприяти участі педагогів ДНЗ у міських, обласних та всеукраїнських методичних заходах.

5.9. Ураховувати результативність атестації працівників, участь у конкурсах, виставках, семінарах для заохочення росту педагогічної майстерності й результативності праці педагогів.

5.10. Про виконання означеного наказу інформувати ІМЦ до
25.05.2018 року.

  1. Контроль за виконанням наказу покласти на директора Інформаційно-методичного центру Плахотнікову Г.Д.

 

 

 

Начальник управління

освіти і науки                                                                       А.М.Данильченко

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

two × 2 =