Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами закладів дошкільної освіти міста в 2018-2019 навчальному році

НАКАЗ

 

21.06.2018                                                                                      № 505

 

Про організацію методичної роботи

з педагогічними кадрами закладів

дошкільної освіти міста

в 2018-2019 навчальному році

 

Керуючись Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням «Про дошкільний навчальний заклад», Базовим компонентом дошкільної освіти і обраних освітніх програм змісту освіти, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, нового Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234), відповідно до листа Міністерства освіти і науки України «Щодо особливостей організації діяльності закладів дошкільної освіти в 2018-2019 навчальному році»

НАКАЗУЮ:

  1. Пріоритетними напрямами освітньої діяльності закладів дошкільної освіти вважати:

– організацію сучасного освітнього середовища закладу дошкільної освіти, сприятливого для формування гармонійно розвиненої особистості, та реалізацію індивідуальних творчих потреб кожної дитини;

– формування економічної, екологічної, соціальної і здоров’язбережувальної компетентностей дошкільників на основі впровадження ідей освіти для сталого розвитку;

– забезпечення доброзичливого, бережливого ставлення до дитини без спонукання і насилля – визнання самооцінності кожного вікового періоду;

– упровадження дошкільної, інтегрованої медіаосвіти, спрямованої на збалансований та інтелектуальний розвиток особистості дитини;

– забезпечення освітнього процесу на принципах наступності закладу дошкільної освіти – початкової школи в умовах реформування освіти;

– залучення педагогічних працівників ЗДО до участі в проектах різних рівнів та спрямування, пошуково-експериментальній діяльності.

  1. Затвердити міський методичний актив з питань дошкільної освіти у складі:

Адаменко Г.І. ‑ методист ІМЦ, керівник методичного активу;

Якименко Н.І. – завідувач ЗДО № 14;

Слюсар А.С. – завідувач ЗДО № 13;

Волошина С.О. – вихователь-методист ЗДО № 10;

Лєгарєва О.Л. – вихователь-методист НВК № 11;

Артюх Т.Д. – вихователь-методист ЗДО № 31.

  1. Визначити заклади дошкільної освіти № 16, 28 базовими з проблеми «Реалізація Базового компонента дошкільної освіти Державного стандарту дошкільної освіти».
  2. Методисту Інформаційно-методичного центру Адаменко Г.І.:

4.1. Здійснювати методичний супровід діяльності педагогічних колективів закладів дошкільної освіти на вирішення методичної проблеми «Створення сприятливих умов для формування гармонійно розвиненої особистості відповідно до освітньої реформи «Нова українська школа».

4.2. Зміст та завдання методичної роботи спрямувати на:

– зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази  закладів дошкільної освіти;

– поліпшення якості дошкільної освіти шляхом розробки механізму, що забезпечує її сталий інноваційний розвиток;

– актуалізацію питань безпеки життєдіяльності дошкільників;

– модернізацію системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.

4.3. Забезпечити ефективну роботу міських методичних структурних підрозділів (додаток 1):

 

з/п

Форми методичної роботи Керівник Термін проведення
1. Методичні об’єднання:

– вихователів груп раннього віку;

 

 

 

– вихователів груп молодшого та середнього дошкільного віку;

 

– вихователів груп старшого дошкільного віку;

 

– музичних керівників;

 

 

 

 

– інструкторів із фізичної культури та плавкерівників;

 

– вихователів-методистів.

 

Адаменко Г.І.,

Лєгарєва О.Л

 

 

Адаменко Г.І.,

Артюх Т.Д.

 

Адаменко Г.І.,

Волошина С.В.

 

Адаменко Г.І.,

Ігнатенко М.О.

Борисенко І.Г.

 

 

Адаменко Г.І.,

Лемешенко Н.Г.

 

Адаменко Г.І.

Згідно з графіком та планом роботи
2. Творчі групи з проблем:

– «Методи та прийоми мнемотехніки в освітньому процесі закладу дошкільної освіти».

 

Адаменко Г.І.,

Гончаренко О.Б.

Згідно з графіком та планом роботи
3. Семінари-практикуми для керівників зображувальної діяльності. Адаменко Г.І. Згідно з графіком та планом роботи
4. Проблемні семінари для керівників закладів дошкільної освіти. Адаменко Г.І. Згідно з графіком та планом роботи
5. Семінари, семінари-практикуми для вчителів-логопедів, вихователів логопедичних груп ЗДО. Стахова Л.Л.,

Кравцова І.В.

.

Згідно з графіком та планом роботи
6. Школи професійної майстерності:

 

– молодого керівника;

 

 

– школа молодого логопеда;

 

 

– молодого вихователя-методиста;

 

 

– молодого вихователя;

 

 

– молодого музичного керівника.

 

 

Феденко О.О.,

Адаменко Г.І.,

 

Феденко О.О.,

Стахова Л.Л.

 

Адаменко Г.І.,

Кривонос Л.В.

 

Адаменко Г.І.,

Коваленко С.В.,

Космач І.О.

Адаменко Г.І.,

Борисенко І.Г.,

Ігнатенко М.О.

Згідно з графіком та планом роботи
7. Школа передового педагогічного досвіду. Адаменко Г.І. Згідно з планом роботи

 

4.4. Провести міські  тематичні заходи згідно з графіком (додаток 2).

4.5. З метою обміну досвідом роботи  провести протягом навчального року співбесіди з керівниками та творчі звіти вихователів-методистів ЗДО.

4.6. Надавати кваліфіковану допомогу керівникам закладів дошкільної освіти з питань атестації педагогічних працівників, проводити творчі звіти педагогів, які будуть атестуватися в 2019 році на присвоєння або підтвердження вищої кваліфікаційної категорії, педагогічного звання.

4.7. Забезпечити підвищення кваліфікації педагогічних працівників різних категорій (згідно із заявками).

4.8. Інформувати педагогів про нові досягнення психолого-педагогічної науки, передової педагогічної практики, нові технології навчання та управління. Здійснювати огляди новинок педагогічної та методичної літератури, моніторингові дослідження освітнього процесу ЗДО через Інтернет-сайт.

4.9. Проводити індивідуальні, групові консультації, дні відкритих дверей для педагогів, батьків ЗДО та продовжити роботу консультативних пунктів.

  1. Керівникам закладів дошкільної освіти:

5.1. Проектувати діяльність закладу з урахуванням пріоритетних напрямів освітньої діяльності ЗДО у 2018 – 2019 навчальному році.

5.2. Забезпечити системний підхід до організації методичної роботи, спрямовувати її на надання педагогу дієвої допомоги.

5.3. Дотримуватися гранично допустимого навантаження на дитину в  закладах дошкільної освіти та навчально-виховних комплексах (наказ МОН України від 20.04.2015 № 446).

5.4. Створити безпечне комфортне середовище для збереження та зміцнення здоров’я дітей з раннього дитинства відповідно до наказу МОН України від 24.03 2016 № 234 «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів».

5.5. Забезпечити особистісне зростання кожної дитини з урахуванням її задатків, здібностей, індивідуальних психічних і фізичних особливостей.

5.6. Проводити дослідження, спрямовані на забезпечення розвитку дитини, подальше становлення її особистості.

5.7. Дотримуватись етики взаємин дітей, педагогів і батьків, налагоджувати позитивну взаємодію між ними.

5.8. Сприяти участі педагогів ЗДО у міських, обласних, та всеукраїнських методичних заходах.

5.9. Ураховувати результативність атестації працівників, участь у конкурсах, виставках, семінарах для заохочення росту педагогічної майстерності й результативності праці педагогів.

5.10. Про виконання означеного наказу інформувати ІМЦ до
24.05.2019 року.

  1. Контроль за виконанням наказу покласти на директора Інформаційно-методичного центру Плахотнікову Г.Д.

В.о. начальника управління

освіти і науки                                                                       Т.В. Дрига

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

seventeen + four =