Алгоритм дій адміністрації закладу освіти при здійснені перевезення організованих груп дітей в межах міста 

При перевезенні дітей міським пасажирським транспортом керівник закладу освіти керується Інструкцією  щодо організації та проведення екскурсій і подорожей з учнівською та студентською молоддю, яка затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 02.10.2014 року  №1124.

У разі прийняття рішення про організацію та проведення екскурсії, подорожі керівник закладу освіти зобов’язаний:

1) сприяти підготовці та проведенню екскурсії, подорожі;

2) видати наказ про проведення екскурсії, подорожі, у якому: визначити мету, строк проведення, призначити керівника групи, що проводить екскурсію, подорож, затвердити склад учасників та маршрут екскурсії, подорожі;

3) провести інструктаж з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності під час екскурсії, подорожі з керівником групи, що проводить екскурсію, подорож;

4) видати керівнику групи копію наказу про проведення екскурсії, подорожі та список учасників екскурсії, подорожі, засвідчені у встановленому законодавством порядку;

5) контролювати своєчасне повернення групи, що перебуває на екскурсії, у подорожі;

6) у разі неповернення групи, що перебуває на екскурсії, у подорожі, у встановлений час терміново встановити зв’язок з керівником групи, з’ясувати причини затримки та потребу в наданні допомоги;

7) після завершення екскурсії, подорожі заслухати інформацію керівника групи про їх результати.

Керівник групи, його заступник, що проводять екскурсію, подорож, зобов’язані:

1) при організації підготовки екскурсії, подорожі:

забезпечити комплектування груп учасниками відповідного віку та стану здоров’я (від 10 до 40 учасників віком від 6 років);

ознайомити учасників екскурсії, подорожі з планом та затвердженим маршрутом їх проведення, історичними та географічними особливостями території, об’єкта (об’єктів), де буде проходити екскурсія, подорож;

провести цільовий інструктаж з учасниками з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності під час екскурсії, подорожі згідно з вимогами Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01 серпня 2001 року № 563, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 листопада 2001 року за № 969/6160;

отримати копію наказу про проведення екскурсії, подорожі та список групи;

провести збори батьків учасників екскурсії, подорожі;

забезпечити під час екскурсії, подорожі додержання учасниками належного громадського порядку, виконання правил дорожнього руху, правил пожежної безпеки, безпеки життєдіяльності;

провести інформування учасників екскурсії, подорожі про фактори ризику в запланованій екскурсії, подорожі (за їх наявності) і про відповідні заходи щодо запобігання травматизму;

одержати, у разі потреби, дозвіл на відвідування об’єктів, територій, на яких встановлено особливий режим відвідування;

розробити план дослідницької, краєзнавчої, природоохоронної роботи та інших заходів під час екскурсії, подорожі, якщо такі заплановано проводити;

2) під час проведення екскурсії, подорожі:

забезпечити дотримання правил пожежної безпеки, безпеки життєдіяльності, охорони природи, пам’яток історії і культури тощо;

вживати заходів, спрямованих на забезпечення безпеки учасників екскурсії, подорожі, зокрема щодо зміни маршруту, припинення екскурсії, подорожі у зв’язку з виникненням небезпечних природних явищ та з інших обставин, що становлять загрозу безпеці учасників;

дотримуватися затвердженого маршруту та плану екскурсії, подорожі (крім випадків, пов’язаних зі зміною маршруту чи плану з метою забезпечення безпеки учасників);

не допускати безпідставного поділу групи, що здійснює екскурсію, подорож, відставання окремих учасників, а також вибуття окремих учасників екскурсії, подорожі без супроводу одного із заступників керівника (від’їзд одного чи декількох учасників можливий лише за умови, що в групі, що здійснює екскурсію, подорож, два або більше заступників керівника);

при аварійній ситуації (раптовому виникненні умов, що загрожують життю та здоров’ю учасників екскурсії, подорожі) ужити заходів щодо збереження життя і здоров’я учасників екскурсії, подорожі, виходячи з конкретної ситуації та реальної наявності сил і засобів для ліквідації небезпечної ситуації;

у разі нещасного випадку терміново організувати надання першої домедичної допомоги потерпілому та його доставку до закладу охорони здоров’я, викликати за потреби екстрену медичну допомогу;

повідомити про нещасний випадок, що стався, керівнику навчального закладу, органу управління освітою, що проводить екскурсію, подорож, та інші відповідні служби;

3) після закінчення екскурсії, подорожі:

повідомити навчальний заклад, орган управління освітою, що проводить екскурсію, подорож, про її завершення.

 

 

  1. 3. Керівник групи, що проводить екскурсію, подорож, має право:

враховуючи фізичний та моральний стан групи або окремих учасників і свій власний, припинити екскурсію, подорож;

змінити маршрут, припинити екскурсію, подорож у зв’язку з виникненням небезпечних природних явищ та з інших обставин, що становлять загрозу життю, здоров’ю та безпеці учасників екскурсії, подорожі.

Керівник та/або заступник керівника групи повинен вміти надавати першу домедичну допомогу.

При перевезенні дітей в межах міста автомобільними перевізниками, автомобільними самозайнятими перевізниками керівник закладу освіти керується пунктами 63-74 Постанови Кабінету  Міністрів України від 18.02.1997 року № 176 «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту» (із змінами), Інструкцією щодо організації та проведення екскурсій і подорожей з учнівською та студентською молоддю, яка затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 02.10.2014 року  №1124. Перевезення    організованих    груп    дітей     повинно здійснюватися   із   забезпеченням   високого   рівня  безпеки  та надійності транспортного обслуговування. Максимальна кількість дітей для перевезення автобусом  не повинна  перевищувати  кількості  місць  для  сидіння,  визначеної технічною  характеристикою    та    реєстраційними    документами транспортного засобу.
Організовані групи дітей повинні перевозитися досвідченими водіями,  які  мають  стаж  керування  транспортним засобом не менш як п’ять років.      До початку перевезення організованих груп дітей адміністрація закладу освіти і автомобільний перевізник: 1) визначають маршрут перевезення організованих  груп  дітей,
як правило, такий, за яким уже здійснюються регулярні перевезення; 2) встановлюють зупинки автобуса: технічні – одна на перші 50 кілометрів і не менше однієї – на кожні наступні 100 кілометрів маршруту; для відпочинку – на п’ять хвилин через кожну годину руху і на 30      хвилин – через кожні п’ять годин руху (допускається поєднання 30-хвилинного відпочинку з перервою на обід); 3) складають схему маршруту та встановлюють розклад руху.Перевезення організованих груп дітей здійснюються  тільки у світлу пору доби і за сприятливих погодних умов. Адміністрація закладу освіти повідомляє не пізніше ніж за сім робочих днів  автомобільному  перевізнику   про   здійснення   перевезення
організованої групи дітей.             Автомобільний перевізник не пізніше ніж за три робочих дні до
запланованого  перевезення  організованої  групи  дітей повідомляє
уповноваженому підрозділу Національної поліції про дату здійснення
кожного  такого перевезення, подає йому на узгодження та адміністрації закладу освіти  на  затвердження схему маршруту та розклад руху автобусів.
Схема маршруту   та   розклад   руху   оформляються  у  трьох примірниках. Один примірник  схеми  маршруту  і  розкладу  руху  видається водію,  інші  зберігаються  у  закладі освіти та автомобільного перевізника.Адміністрація закладу освіти зобов’язана : до початку поїздки скласти у трьох примірниках  список  групи
дітей; допускати до  поїздки  дітей,  які  зазначені  у списках і не мають протипоказань для поїздок  за  станом  здоров’я,  що підтверджується відповідною довідкою лікаря; призначити для   кожної   групи  з  десяти  дітей  керівника,
відповідального за супроводження їх під час поїздки, а для групи з 30  і більше дітей – медичного працівника та провести інструктаж з правил поведінки і техніки безпеки;забезпечити дітей питною водою, засобами медичної допомоги,  а керівника групи  телефонним зв’язком і списком телефонних номерів служб екстреного виклику.Керівник групи дітей зобов’язаний: провести бесіду з дітьми, ознайомити їх з правилами поведінки
і техніки безпеки під час поїздки; забезпечувати дотримання дітьми  належного  порядку  під  час
руху  (діти  повинні  сидіти  на призначених для цього місцях),  а
також під час посадки (висадки) з автобуса; забезпечувати посадку (висадку) дітей після зупинки  автобуса тільки  з  посадкового  майданчика,  а в разі його відсутності – з тротуару або  узбіччя,  якщо  це  неможливо  –  з  крайньої  смуги проїзної  частини  (але  не  з  боку суміжної смуги для руху),  за умови,  що це безпечно і не створює перешкод іншим учасникам руху, а також справності засобів аварійної світлової сигналізації; проходити з  організованою  групою дітей тільки тротуарами та пішохідними доріжками,  а у разі їх відсутності –  краєм  проїзної частини назустріч руху транспортних засобів і тільки у світлу пору доби; підписати після надання транспортної послуги  дорожній  лист, замовлення  на  перевезення,  зазначивши відстань,  час початку та закінчення роботи, а у разі зміни розкладу руху – її причину. У разі настання несприятливих погодних і  дорожніх  умов, виходу з ладу автобуса,  виникнення загрози безпеці руху,  а також погіршення  стану  здоров’я  водія  необхідно  припинити   рух   з повідомленням  про  це  автомобільного  перевізника,  який повинен вжити  заходів  для  доставки  дітей до кінцевого пункту маршруту, заміни автобуса, водія.

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

thirteen − 1 =