Консультація «Екологічний квест як освітня технологія»

Тип консультації: груповий

План

 1. Історія виникнення.
 2. Квест-технологія в освітньому процесі.
 3. Методичні аспекти реалізації освітнього квесту.
 4. Екологічні квести.
 5. Алгоритм проведення освітнього квесту.

 

Квест – чудова форма роботи для літнього періоду, оскільки забезпечує активність дітей, чергування різних видів діяльності та переживання ситуації успіху.

Історія виникнення

Історія виникнення квесту бере свій початок у 90-х роках XX століття і пов’язана з розробленням комп’ютерних текстових квестів, у яких головний персонаж мав розв’язати певну задачу шляхом послідовного виконання низки логічних завдань. На зміну тестових прийшли графічні квести з ілюстраціями та звуковим супроводом. Новим етапом у розвитку квестів стало розроблення пригодницьких комп’ютерних ігор, обов’язковим елементом яких залишилася яскраво виражена атмосфера квесту. Віднедавна жанр квесту впевнено розширив межі свого застосування й, зійшовши з моніторів комп’ютерів, забезпечив собі надійне місце в реальній (наприклад, квест-кімнати, квести по місту, музеях та ін.), а не віртуальній індустрії розваг.

Квест-технологія в освітньому процесі

КВЕСТ (від. англ. quest – «виклик, пошук, пригода») – змагання, зазвичай ігрового характеру, в ході яких команди або окремі гравці послідовно виконують заздалегідь підготовлені завдання (розв’язання головоломок, орієнтування на місцевості, побудова оптимальних маршрутів переміщення, пошук оригінальних рішень чи підказок тощо) для досягнення певної мети.

Квест успішно увійшов в освіту і нині набуває значної популярності як освітня технологія. Свою першу апробацію в такому вигляді він пройшов у США в 1995 році, коли професором освітніх технологій Університету Сан-Дієго Берні Доджем було розроблено для інтеграції в освітній процес веб-сайт (дослідник назвав його квестом) що містив проблемні завдання і передбачав самостійний пошук інформації в мережі Інтернет. З тих пір технологія веб-квесту посіла міцні позиції в освіті й у наш час широко використовується педагогами.

Утім квест-технологія у закладах освіти нині реалізується і без залучення Інтернет-ресурсу.

Освітній квест тлумачать як пошуковий спосіб реалізації освітніх цілей, який, на відміну від власне навчальної діяльності, містить елементи сюжету, рольової гри, пов’язаний з розшукуванням місць, об’єктів, людей, інформації, використовує ресурси певного середовища або ж інформаційні.

Цінність освітнього квесту полягає в його потужній мотиваційній складовій: освітні цілі реалізуються в захопливій ігровій формі з цікавим сюжетом, що містить елементи пошуку і відкриття.

Види квестів за типом завдань:

– інтелектуальні;

– ігрові;

– пошукові;

– екстремальні.

Визначальна риса освітнього квесту – домінування інтелектуальної й логічної складових.

Методичні аспекти реалізації освітнього квесту

Згідно з рекомендаціями методистів, структура освітнього квесту має охоплювати такі компоненти:

 • вступ (продумується сюжет, ролі);
 • завдання (визначаються етапи, формулюються питання, добираються завдання);
 • порядок виконання (створюються маршрутні листи, путівники, продумується система заохочення);
 • оцінювання (проектується спосіб підбиття підсумків, нагородження та ін.).

Технологія квесту передбачає чітку етапність у роботі, від забезпечення якої залежить результат діяльності.

Варто зазначити, що в умовах закладу дошкільної освіти квести можуть організовуватись як у приміщенні групової кімнати, так і на території дитячого садка з використанням об’єктів його еколого-розвивального середовища (наприклад, екологічної стежини).

Екологічні квести

Безперервно, педагогічна цінність квест-технології дає підстави для її широкого застосування у різних освітніх напрямах, зокрема й екологічному. У практиці дошкільної еколого-природничої освіти квест-технологія забезпечує розвиток у дітей інтересу до вивчення природи, сприяє поглибленню й розширенню знань про природне довкілля, збагачує досвід взаємодії дитини з ним (зокрема на засадах пошукової діяльності), формує емоційно-зацікавлене, гуманне ставлення до нього.

Організовуючи екологічну квест-гру, педагог ставить дитину в позицію суб’єкта освітнього процесу, що екологізує процес пізнання нею природи, взаємозв’язків та взаємозалежностей у ній.

Таким чином, використання квест-технології в еколого-природничій освіті дошкільників робить пізнання природного довкілля цікавим і захопливим для малят, і що найважливіше – природовідповідним. Адже гра – це спосіб входження малюка у світ, та й загалом – його життя.

Алгоритм проведення освітнього квесту

Підготовчий етап

 • визначити мету й завдання квесту, цільову аудиторію та кількість учасників;
 • продумати сюжет і форму гри, створити сценарій;
 • окреслити простір і дібрати ресурси;
 • визначити помічників та організаторів;
 • узгодити дату проведення;
 • зацікавити учасників.

Початковий етап

 • ознайомити вихованців з тематикою, правилами квесту, обладнанням і матеріалами;
 • створити команди (якщо квест проводиться як командне змагання) та розподілити ролі між учасниками.

Рольовий етап

 • забезпечити виконання індивідуальної чи групової роботи дітьми відповідно до обраних ролей (розв’язання поставлених завдань).

Творчий етап (як правило, поєднується з рольовим)

 • створити умови для виконання дошкільнятами творчих завдань (придумування командної пісні, емблеми, девізу, підготовка театральної постановки тощо).

Підсумковий етап

 • підбити підсумки гри;
 • нагородити переможців.

Аналітичний етап

 • організовує рефлексивну діяльність усіх учасників квесту.

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

 

 1. Присяжнюк Л. Екологічний квест як освітня технологія / Л. Присяжнюк // Дошкільне виховання. – 2018. – № 6. С. 12 – 17.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

12 + twenty =