Доповідь начальника управління освіти і науки Сумської міської ради «Підсумки 2018-2019 навчального року»

Сьогодні назрів процес глибинної трансформації системи освіти України від режиму її закритого пострадянського функціонування до розвитку в глобальному конкурентному просторі. Мета освіти – усебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, необхідних для успішної самореалізації. Важливим компонентом освіти є виховання відповідальних громадян, здатних до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь співвітчизників і соціуму загалом, забезпечення сталого розвитку України в майбутньому та реалізації її європейського вибору.

Реформа освітньої галузі є надзвичайно важливою. Очевидно, що сьогодні українська освіта не відповідає ані сучасним запитам з боку особистості та суспільства, ані потребам економіки, ані світовим тенденціям. Саме тому розпочато системну трансформацію сфери, головна мета якої – нова висока якість освіти на всіх рівнях: від початкової школи – до закладів вищої освіти.

 

Безпечне освітнє середовище – вимога часу

Важливою складовою системної освітньої реформи є створення нового середовища, у якому почуваються комфортно та безпечно і педагоги, й учні.

Станом на 26 червня 2019 року з урахуванням змін на проведення капітальних ремонтних робіт у закладах освіти на 2019 рік передбачено 32595,5 тис. гривень, із них субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – у сумі 11874,8 тис. гривень Кошти місцевого бюджету – 20720,7 тис. гривень

У кожному закладі освіти наказом/інструкцією встановлено протипожежний режим, що містить необхідні для виконання організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки, вимоги до утримання територій, будинків, приміщень, споруд, евакуаційних шляхів і виходів, інженерного обладнання, технічних засобів протипожежного захисту, вимоги пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт, а також порядок дій у разі пожежі.

У закладах освіти міста протягом І півріччя 2019 року здійснені протипожежні заходи на загальну суму 616,0 тис. гривень

У бюджеті галузі «Освіта» на 2019 рік передбачено 1500 тис. гривень на виготовлення проектно-кошторисної документації та облаштування системою  автоматичної  пожежної сигналізації ЗДО №№ 2, 28 та ССШ № 7, які уклали угоди на розробку документації та монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації.

Управлінням освіти і науки Сумської міської ради та закладами освіти  був успішно пройдений наглядовий аудит та продовжено дію сертифікату системи енергетичного менеджменту відповідно до стандарту ISO 50001.

Протягом І півріччя 2019 року замінено віконні блоки в ССШ № 3, ЗОШ № 15, НВК № 34, ЗДО № 33 на загальну суму 4990,0 тис. гривень

Триває реалізація проекту «Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми» у школах №№ 7, 9, 20. Здійснюються підготовчі роботи до проведення енергетичного аудиту 16 закладів дошкільної освіти відповідно до проекту «Підвищення енергоефективності у дошкільних навчальних закладах м. Суми».

У 2019 році продовжується впровадження енергоефективних заходів відповідно до Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми на 2017-2019 роки. Здійснено заміну ламп розжарювання на енергоефективні освітлювальні прилади в ССШ № 17 (272,0 тис. гривень); проведено заміну віконних блоків у ССШ № 1 (261,9 тис. гривень); утеплено фасад ССШ № 10 (1000,0 тис. гривень); здійснено капітальний ремонт покрівлі (утеплення) ЗОШ № 5 (200,0 тис. гривень), капітальний ремонт теплопунктів у ЗДО № 14, ЗЗСО № 19, спеціальній ЗОШ (1592,6 тис. гривень), капітальний ремонт по відновленню системи вентиляції будівлі ССШ № 1 (188,1 тис. гривень). Забезпечено функціонування автоматизованої системи моніторингу в 31 закладі освіти (155,0 тис. гривень).

 

Високий професіоналізм як провідна характеристика діяльності педагога

ХХІ століття – епоха змін, інновацій, інтелекту, глобалізації – диктує свої умови життя, проповідує інші цінності, висуває нові вимоги до особистості. Перш за все до особистості вчителя та керівника.

У закладах освіти, підпорядкованих управлінню освіти і науки Сумської міської ради, освітні послуги надають 1878 педагогів, у дошкільних – 1112, у позашкільних –182. Мають державні нагороди та відзнаки 266 педагогічних працівники, з яких: «Відмінник освіти» – 211, нагрудний знак «Софія Русова» – 10, нагрудний знак «Василь Сухомлинський» – 2, почесне звання «Заслужений учитель України» – 7, почесне звання «Заслужений працівник освіти України» – 4, почесне звання «Заслужений тренер України» – 1, почесне звання «Заслужений майстер народної творчості України» – 1.

У 2018-2019 навчальному році при 12 логопедичних пунктах закладів загальної середньої освіти міста працювало 13 учителів-логопедів з вищою дефектологічною освітою, із них 5 молодих спеціалістів.

Керівники закладів освіти м. Суми, які очолюють 81 комунальну установу, мають вищу педагогічну освіту, із 4 укладені контракти на займані посади. У 2018-2019 навчальному  році за результатами конкурсу на зайняття вакантної посади керівника закладу були призначені директори ССШ № 3 та ММНВК.

З метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності керівних кадрів, росту їх майстерності, розвитку творчої ініціативи проведено атестацію 33 осіб, у т.ч.: 7 директорів закладів загальної середньої освіти, 2 директорів закладів позашкільної освіти, 1 директора навчально-виховного комплексу, 9 завідувачів закладів дошкільної освіти, 12 заступників директорів закладів загальної середньої освіти, 2 заступників директора закладів позашкільної освіти.

Якісна дошкільна освіта – запорука успішності в школі

Стаття 6 Закону України «Про дошкільну освіту» основними принципами функціонування закладів визначає доступність для кожного громадянина освітніх послуг; рівність умов для реалізації здібностей, обдарувань, різнобічного розвитку кожної дитини; єдність розвитку, виховання, навчання й оздоровлення дітей; виховних впливів сім’ї та закладу дошкільної освіти; наступність і перспективність між дошкільною та початковою освітою; особистісно-орієнтований підхід до розвитку особистості дитини; демократизація та гуманізація педагогічного процесу; відповідність змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти особливостям розвитку та стану здоров’я дитини дошкільного віку.

Діяльність управління освіти і науки Сумської міської ради протягом 2018 2019 навчального року була направлена на реалізацію окреслених принципів, зокрема, підвищення якості дошкільної освіти та забезпечення її сталого інноваційного розвитку.

Відтак, освітня стратегія спрямована на розширення мережі закладів дошкільної освіти; збільшення охоплення дошкільною освітою дітей через урізноманітнення форм її здобуття; створення оптимальних умов для функціонування дошкільних закладів, формування різнобічно розвиненої, духовно багатої особистості, громадянина-патріота.

У місті працюють 44 заклади дошкільної освіти, із них 42 комунальної форми власності, один – державної (ЗДО Національної поліції України), один – приватної (НВК «Просперітас»). Із загальної кількості закладів 8 – навчально-виховні комплекси «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І ступеня», де забезпечуються сприятливі умови для адаптації дітей при переході до початкової освіти.

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про ліцензування видів господарської діяльності» усі державні й комунальні заклади дошкільної освіти  міста отримали відповідну ліцензію.

У закладах дошкільної освіти здобувають освіту 11 тис. 225 дітей. Відсоток охоплення дітей віком від 1 до 6 років різними формами дошкільної освіти складає 82, віком від 3 до 6 (7) років – 97 %, 5-ти річних дітей – 100 %.

У дитячих садках міста на 100 місцях виховується 118 дітей. З перевантаженням працює 27 закладів дошкільної освіти.

Відзначається позитивна тенденція розширення мережі закладів дошкільної освіти, зменшення перевантаження шляхом відкриття нових груп, створення додаткових місць завдяки системному моніторингу питання управлінням освіти і науки.

Значна увага приділена питанню доступності навчання дітей з особливими освітніми потребами. Відповідно до потреб, ураховуючи фактичний стан здоров’я дітей, працює 1 спеціальний заклад (СЗДО № 20), 2 спеціальних НВК (НВК №№ 34, 37), 1 – санаторний (ЗДО № 24), 32 заклади комбінованого типу, 61 група санаторного та спеціального призначення. З 01.09.2018 року в ЗДО № 12 розпочала функціонувати ще одна група компенсуючого типу. Відкрито інклюзивні групи в ЗДО № 36 та НВК № 16. Загалом дошкільну освіту отримують 1335 дітей з особливими освітніми потребами.

Усі заклади дошкільної освіти підключено до мережі Інтернет, у кожному створено власні сайти, що активізує та осучаснює їх діяльність у інформаційному полі співпраці систем «адміністрація – педагоги», «педагоги – педагоги», «педагоги – батьківська спільнота».

Заклади дошкільної освіти міста – активні учасники різноманітних конкурсів та проектів.

Декілька років поспіль триває конкурс на кращий Інтернет-сайт закладу дошкільної освіти, на обласному етапі якого І місце посів Сумський дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) № 18.

Інструментальний ансамбль «Срібний дзвіночок» НВК № 11 посів перші місця на Міжнародному фестивалі-конкурсі «Різдвяний Олімп» у м. Славське (Болгарія), Всеукраїнському фестивалі дитячої творчості «Сонечко»,  Міжнародному фестивалі-конкурсі «Зоряна симфонія» у м. Харків. Команда черлідингу закладу вкотре посіла І місце на Всеукраїнському турнірі «Київські каштани» (м. Київ) та призові місця на чемпіонатах України в містах Харків та Львів.

З метою популяризації здорового способу життя в травні 2019 року дошкільники ЗДО брали участь у спортивно-масовому заході «Суми-Нова Пошта – напівмарафон».

Другий рік поспіль успішно впроваджується в закладах дошкільної освіти міста комплексна програма «Впевнений старт». Педагоги ЗДО №№ 15, 18 презентували свої досягнення на міжрегіональному семінарі в Краснопільській ОТГ. Досвідом роботи з питань компетентнісного підходу у формуванні екологічної свідомості дошкільників ділилися на обласному науково-практичному семінарі в Тростянецькій ОТГ вихователі-методисти ЗДО №7, а досвід роботи з батьками ЗДО № 13 увійшов до 30-ти найкращих по Україні та був представлений керівником Слюсар А.С. у Німеччині.

Відзначу успіх закладів на Всеукраїнському семінарі «Нова українська школа – новий дитячий садок» (м. Київ), де презентовано досвід роботи з проблеми особливостей упровадження автономії закладів дошкільної освіти завідувачами ЗДО №№ 8, 13, 18.

Сумські заклади дошкільної освіти №№ 13, 14, 18 – учасники Міжнародного проекту «Сприяння освіти» у рамках Меморандуму про взаєморозуміння між МОН України та фондом the LEGO Foundation (королівство Данія).

Кращих педагогів міста традиційно зібрав обласний фестиваль-огляд фахової майстерності «Світ дошкілля», переможцями якого визнано
ЗДО №№ 7, 13, 26.

Протягом року освітяни закладів ЗДО №№ 1, 2, 5, 8, 7, 10, 13, 15, 16, 19, 20, 31, 33, НВК №№ 9, 11 ділилися досвідом на сторінках методичного журналу Міністерства освіти і науки України «Дошкільне виховання» та газети «Дитячий садок». Колективи ЗДО №№ 2, 33 перемогли у фотоконкурсі «Наші діти – 2018», який проводився фаховим журналом «Дошкільне виховання», а ЗДО № 14 – у Всеукраїнському конкурсі «Посади дерево» (у рамках проекту «Енергоефективні школи: нова генерація»).

Проте необхідно відзначити питання, які потребують системного контролю, управління та вирішення. Це питання тісного інтегрування родинного та суспільного дошкільного виховання, збереження пріоритету родинного виховання, активного залучення батьків до участі в освітньому процесі.

Також на перший план виступають проблеми формування здорового способу життя, екологічної культури та дбайливого ставлення до довкілля, грамотного і безпечного використання інформаційних технологій і технічних засобів навчання.

Залишається на постійному контролі питання охоплення дітей дошкільною освітою, наявність черг на влаштування в заклади. У новому році управління освіти і науки продовжить роботу щодо розвитку мережі дошкільних закладів, проте це можливо лише об’єднавши зусилля з органами місцевого самоврядування. Нагальною є робота щодо використання існуючих приміщень за призначенням.

Є потреба в заповненні вакансій серед вихователів, музичних керівників, медичних сестер, у підготовці медичних сестер з дієтичного харчування.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

two × five =