Консультація «Виховний та розвиваючий вплив будівельно-конструктивних ігор на дітей»

Консультація (вихователя Пархоменко Н. В.)

«Виховний та розвиваючий вплив будівельно-конструктивних ігор на дітей»

Тип консультації: груповий

Термін «будівельно-конструктивна гра» з’явився порівняно недавно. Особливістю цієї гри є те, що в її основі лежать конструктивні вміння та здібності, внаслідок чого вона більшою мірою, ніж  будь які види дитячої гри наближається до творчої практичної діяльності дитини, зокрема до конструювання.

Основним у будівельно-конструктивній грі є конструктивна творчість дітей і розвиток інтересу до техніки.

Виділяють такі види конструювання :

– конструювання за зразком (у всіх вікових групах);

– конструювання по заданій темі (підводить дитину до творчого втілення поставленої задачі, але межі її обмежені темою);

– конструювання за власним задумом (складний вид конструювання, в якому дитина вирішує всі завдання самостійно);

– конструювання за умовами (потрібно виконати будівництво, задаючи певні параметри, виходячи з яких дитина повинна самостійно виконати будівництво);

– будівництво за моделями (дитина спочатку аналізує модель, виділяє основні частини,  потім підбирає ті форми, які потрібні для відтворення теми).

Вихователю важливо  враховувати взаємозв’язок ігор з будівельними матеріалами з іншими видами ігор (сюжетно-рольовими, театралізованими, дидактичними).

Так, будівництво часто виникає в процесі сюжетно-рольової гри і викликається нею. Вона як би задає мету будівельної гри. Наприклад: діти задумали грати в моряків, тому виникла необхідність будувати корабель. У старших групах діти протягом тривалого часу зводять досить складні споруди, в т. ч. використовують конструктор. При цьому дитину захоплює сам процес творення, конструювання. У спорудженні будівлі, виготовленні іграшки і полягає гра: діти домовляються, що будуватимуть, якими способами, розподіляють ролі ( начальник будівництва, архітектор, шофер, муляр).

Будівельно-конструкторські ігри сприяють розвитку у дитини творчості, мислення, просторової уяви, що лежать в основі конструкторської діяльності.

Будівельно-конструкторські ігри

  • формують позитивні взаємовідносини між однолітками;
  • сприяють розвитку взаєморозуміння;
  • вчать уважно ставитися до інших дітей;
  • вчать спілкуватися з однолітками і дорослими;
  • розширюють знання дітей про колір, величину, форму.

У дітей розвивається інтерес до техніки, вони вчаться доводити розпочату справу до кінця. Діти вчаться бачити результат колективної праці, його користь. У них розвивається конструктивне мислення; вміння створювати різні моделі.

У процесі будівельно-конструкторських ігор вихователь вчить дітей:

– спостерігати;

– розрізняти;

– порівнювати;

– запам’ятовувати;

– відтворювати прийоми будівництва;

– зосереджувати увагу на послідовності дій;

Діти засвоюють схему виготовлення споруди, вчаться планувати роботу, представляючи її  в цілому, здійснюють аналіз і синтез, проявляють фантазію.

Під керівництвом дорослого дошкільнята опановують точним словником (збагачується мова), що виражає назви геометричних тіл, просторових відносин: високо – низько, направо – наліво, вгору – вниз, довгий – короткий).

Не можна не відзначити, що в будівельно-конструктивних іграх проявляється різноманітна рухова активність дитини, розвивається координація рухів. Особливе значення має розвиток дрібних м’язів руки, окоміру. Споруджуючи будівлі з великих деталей, діти докладають доступні їм фізичні зусилля, виявляють витримку і витривалість.

Вихованців закладу дошкільної освіти потрібно навчати бережного ставлення до будівель, споруд, виконаних їх однолітками. Зазвичай дитина любить повертатися до своїх будівель, вносити в них зміни. Оскільки споруди в старших групах рекомендується зберігати по кілька днів, вихователю доцільно звертати увагу дітей на споруди товаришів, вчити помічати успіхи інших, радіти їм.

Щоб формувати інтерес до цих ігор використовують різні прийоми:

– за зразком;

– прийом співтворчості, коли педагог підказує малюкам тему споруди за образом тієї, яку вони споруджували на заняттях, і тут же роблять; пропонує кільком дітям будувати з нею, підказує послідовність дій, вчить акуратності, заохочує, радіє разом з дітьми.

У навчанні конструювання велике значення має переклад площинного зображення в об’ємну споруду, що пред’являє до дитини значні вимоги і сприяє розвитку аналітичної діяльності. Як зразок використовується малюнок, креслення, схема побудови. Педагог вчить дітей складати схему передбачуваної споруди на папері, самостійно намічаючи її конструктивні особливості.

Отже, ефективність використання будівельно-конструкторських ігор досягається тоді, коли педагогічна діяльність характеризується систематичністю, цілісністю, створюються сприятливі умови для самостійної та спільної з дорослим діяльності й загального розвитку дитини.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

two × 2 =