Консультація для педагогів .Тема:«Сім’я як партнер педагогів у формуванні ціннісних орієнтацій дитини»

План.

1. Вступ.

2. Особливості світосприймання дошкільника

3. Роль батьків у становленні світосприймання дитини

4. Форми роботи педагогів з дітьми та їхніми батьками

5. Додаток.

5.1. Зразки анкет для роботи з батькакми

Уявлення дитини про добро і зло, честь і гідність, красиве і потворне виникають і закріплюються через призму відповідних уявлень батьків. Саме під час взаємодії з батьками в душі дитини формується ідеал, з яким вона зіставляє свої думки, вчинки і який прагне наслідувати. Добре, коли батьки не забороняють і обмежують, а дають свободу, не пригнічують, а запитують, радяться й радять, розділяють радощі, прикрощі, невдачі. Утім не всі батьки можуть похизуватися такими взаєминами у сім’ї. Як стати для дитини другом, однодумцем і сформувати в неї важливі життєві цінності?

Сім’я — основний партнер педагогів у формуванні ціннісних орієнтацій дитини. Лише за умови свідомого та відповідального ставлення батьків до своїх обов’язків і сімейного виховання загалом дитина виросте фізично, психічно та духовно здоровою, а становлення її світогляду буде позитивним та повноцінним.

Дошкільний вік є базовим періодом становлення особистості дитини, формування її світосприймання. Трактувати дійсність дошкільник починає на основі вражень, які отримує від спілкування з дорослими, своїм безпосереднім оточенням. Дитина переймає певні якості того середовища, до якого звикає, у якому зростає. Зокрема, у дошкільника виникає інтерес до тієї самої діяльності, яка домінує в цьому середовищі. Поступово в дитини вибудовується власна призма світосприймання, що дає змогу їй: бачити все навколо під певним кутом зору будувати образи, візуальні конструкції обирати серед них пріоритетні, що й визначає її світобачення, світогляд і, зрештою, життєвий шлях. Важливу роль у цьому процесі відіграє сімейне виховання.

Особливості світосприймання дошкільника

Світосприймання — це стрижень особистості, основа її характеру та поведінки. Воно визначає психічний стан особи, спрямовує її діяльність. Позитивне змістовне світосприймання формує світогляд здорової успішної людини. Негативно налаштований фокус сприймання світу призводить до появи песимістичних деструктивних утворень особистості. Зазвичай така людина живе у світі недовіри, постійно очікує невдач та негараздів. Як наслідок, психологічний негативізм знижує тонус усього організму, що призводить і до фізіологічних порушень. У період раннього, дошкільного, періоду становлення світосприймання дитина інтенсивно конструює, вибудовує образ світу з тих елементів та образів, які вона в супроводі дорослих сприймає, засвоює та акумулює у свій так званий світоглядний депозит. Тож дошкільна освіта, що нині є обов’язковою, має на меті, зокрема:

 • формувати творчу особистість дитини
 • розвивати позитивне світосприймання
 • формувати соціальний досвід
 • зберігати та зміцнювати фізичне, психічне та духовне здоров’я дошкільника.

Для цього урізноманітнюйте освітній процес — проводьте з дітьми:

 • ігри вправи
 • бесіди
 • читання
 • обговорення художньої літератури

організовуйте:

 • екскурсії
 • прогулянки тощо.

Роль батьків у становленні світосприймання дитини

Батьки відповідальні перед суспільством та державою за розвиток і виховання дитини, за збереження її життя, здоров’я, людської гідності тощо. Подекуди батьки цілком перекладають свої обов’язки на педагогів. Таке ігнорування виховних функцій сім’ї, неузгодженість виховних стратегій, освітніх орієнтирів родини й закладу дошкільної освіти зрештою можуть звести нанівець зусилля педагогів, а відтак деформувати те, що закладено в дитину в дитячому садку. Поза увагою батьків може залишатися потреба дитини в спілкуванні. Тож удома дошкільник доволі часто покинутий на самого себе, а свою потребу в пізнанні самостійно задовольняє за допомогою телебачення та комп’ютера. Як наслідок, пізнавальна й емоційна депривація часто виражаються в надмірному захопленні дитини низькопробними мультфільмами та комп’ютерними іграми, що подекуди мають деструктивний характер.

Постають запитання:

 • Чи стане дитина, яка зростає на агресивних телевізійних бойовиках, комп’ютерних іграх або в атмосфері постійних конфліктів між батьками, тобто увагу якої не сфокусовано на сприйманні добра, доброчинною та позитивно налаштованою?
 • Чи цікавитиметься вона в майбутньому астрономією, історією тощо, якщо не зустріне дорослого, який покаже їй зорі або ж цікаво розповість про історичну подію?

Дослідження свідчать: людина, яка є поціновувачем мистецтва, здебільшого зростала в оточенні таких самих прихильників прекрасного; а дитинство того, хто проявляє агресивність у спілкуванні, відбувалося в небезпечному, стресовому середовищі, де він привчився завжди «тримати оборону».

Форми роботи педагогів з дітьми та їхніми батьками

Компенсувати дитині брак корисних інформаційних ресурсів до снаги лише турботливим та небайдужим батькам, а зорієнтувати їх у цьому можуть педагоги. Застосовуйте для цього такі форми роботи:

 • безпосередні — лекції,
 • семінари,
 • консультації
 • опосередковані — віртуальні конференції,
 • ознайомлення зі статтями для читання,
 • анкетування,
 • оформлення інформаційних стендів,
 • папок-пересувок для батьків тощо.

Запропонуйте батькам завдання та заповнення анкети для визначення джерел і змісту інформації, яку отримує дитина. Вони допоможуть з’ясувати, як їхня дитина сприймає світ.

Анкета
(виховання дитини в сім’ї)

Шановні батьки!
Просимо Вас уважно ознайомитися з анкетою і максимально повно дати відповіді на запитання.

 1. Прізвище, ім’я, по батькові
 2. Чи вважаєте Ви, що у Вашої дитини є творчі здібності? Які саме?
 3. Чи задає Вам дитина запитання? Чи багато їх? До яких сфер життя вони відносяться (природа, техніка, мистецтво, взаємини людей.
 4. Чи любить дитина фантазувати? Які теми її фантазій і дій?
 5. Чи пробує дитина шукати пояснення тому, що ще сама не ро­зуміє (події, речі, явища природи тощо)?
 6. Чи придумує власні ігри та розваги? Чи часто використовує речі не за призначенням?
 7. Чи складає дитина оповідання або вірші? Чи розповідає про пережиті враження, сни?
 8. Вкажіть, хто з членів сім’ї більше за інших приділяє увагу дитині; чим і як займається з нею.
 9. Яким би Ви хотіли бачити майбутнє Вашої дитини? Чи є у Вас побажання і пропозиції щодо її виховання у дошкільному закладі?

 

Анкета
(спрямована на вивчення ціннісних орієнтацій батьків)

 1. Якою б Ви хотіли бачити свою дитину?
  2. Що Вас радує у вашій дитині?
  3. Що Вас особливо хвилює?
  4. За що Ви найчастіше схвалюєте свою дитину?
  5. За що висловлюєте їй незадоволення?
  6. Якими б Ви хотіли бачити друзів своєї дитини? Чому?
  7. Яким із перерахованих справ Ви надаєте перевагу (розмістіть номери зліва від переліку в порядку переваги)
  а) сон;
  б) робота;
  в) транспорт;
  г) приготування їжі;
  д) турбота про зовнішність;
  е) купівля потрібних предметів у магазині;
  ж) турбота про дітей;
  з) спілкування з товаришами, друзями;
  і) читання художньої літератури, газет;
  к) відвідування театрів, виставок;
  л) прослуховування радіо та перегляд телепередач;
  м) заняття спортом.

Анкета для батьків
здібна? Обдарована? Талановита?

Шановні батьки!
Хочете дізнатися ваша дитина здібна, обдарована чи талановита?! Дайте відповіді на запропоновані запитання. Відповідати на запитання потрібно «так» чи «ні».

1.Моя дитина ініціативна, жвава, рухлива
2. Її інтереси і захоплення досить постійні
3. ЇЇ зацікавленість урівноважена
4. Порівняно з однолітками виявляє інтерес і потяг (активно виражений) до мистецтва, літератури, спорту, природи, моделювання, техніки

 1. Має не більше двох друзів (постійних), причому старших від себе
 2. Її цікавить усе загадкове, таємниче і навіть незрозуміле
  7. Любить багато запитувати, наполеглива в одержанні вичерпних відповідей
  8. Її мова розвинена, дитина має великий запас слів, добре розуміє і вміло використовує його
  9. Переважно намагається знайти самостійне рішення в тих або інших ситуаціях, обставинах
  10. Не задовольняється поверховим поясненням і такими ж відповідями на свої численні запитання
  11. Намагається дотримуватися власного погляду на ті або інші події, незважаючи ні на які обставини та обіцянки
  12. Обов’язково (завжди) реагує на все нове
  13. Розпочату справу практично завжди намагається довести до кінця
  14. У суперечках відстоює власну думку, не хоче визнавати загальноприйняті погляди
  15. У непередбачених і складних ситуаціях бере на себе роль лідера
  16. Має помітну схильність до якогось виду діяльності або до предмета (групи предметів, іграшок, книжок тощо)
  17. Настирлива, вперта, рішуча в досягненні бажаної мети
  18. Виявляє неприховану потребу в підтримці дорослих
  19. Легко знаходить і завжди має досить багато друзів
  20. Ставить багато запитань, переважно з кола своїх захоплень та інтересів
  21. На багатьох справляє враження не за віком старшої
  22. Нерідко виявляє риси егоїзму або навіть безпричинної агресії
  23. Знає собі ціну і своє покликання
  24. Легко і часто відволікається і залишає розпочату справу (заняття), гру тощо
  25. Майже однаковою мірою цікавиться гуманітарними і технічними питаннями

Тепер підсумуємо:
*Якщо на запитання 1,6,12,18, 24, Ви відповіли «так», ваша дитина загалом здібна
*За умови негативних відповідей на запитання 18,24 запишіть відповіді на запитання 2,3,7,10,11,13,16,17,19,20,22
* Якщо всюди буде «так», є серйозні підстави гадати, що дитина по-справжньому обдарована
*Коли і на останні запитання – 4,5,6,9, 14,15,21,23,25- відповіді позитивні, це може свідчити про ознаки яскравої обдарованості, навіть таланту.

Анкета
(ігрова діяльність дитини в сім’ї)

Шановні батьки!

 1. Як Ви вважаєте, у які ігри повинна грати Ваша дитина?

а) розвивальні;
б) сюжетно-рольові;
в) рухливі.

 1. Скільки іграшок у Вашому домі?

а) дуже багато;
б) досить для гри дитини;
в) замало.

 1. Якою з іграшок найчастіше бавиться Ваша дитина?
 2. Хто складає іграшки після закінчення гри дитини?
 3. Що Ви робите, коли дитина не має бажання бавитися своїми іграшками?

а) купуєте нову;
б) пропонуєте зробити обмін;
в) починаєте грати разом з нею.

Джерело: https://www.pedrada.com.ua/article/2283-formuvannya-svtoglyadu-ditini-v-umovah-smeynogo-vihovannya

Підготувала завідувач ОЛЕНА ШРАМЧЕНКО

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

one × 5 =