Консультація для педагогів «Взаємодія з батьками як чинник успішності в проведенні дистанційної роботи»

Тип консультації: груповий

Підготувала: вихователь-методист Гарбузова Н.О.

Налагодження комунікації з усіма учасниками освітнього процесу одне з пріоритетних завдань закладу під час дії правового режиму воєнного стану.

Враховуючи вікові особливості дітей дошкільного віку, ключовою передумовою для ефективного та дієвого освітнього процесу є партнерська взаємодія між батьками та педагогічним колективом.

Заклад дошкільної освіти за допомогою Інтернет-сайту може організувати взаємодію всіх учасників освітнього процесу й створити віртуальну бібліотеку, своєрідний банк освітніх ресурсів, постійно оновлювати й поповнювати інформаційне наповнення сайту, використовувати ресурси онлайн-освіти, забезпечити залучення тимчасово переміщених дітей та їхніх сімей до різних програм з дошкільної освіти.

Оскільки форма організації освітнього процесу у ЗДО залежить від безпекової ситуації у кожному регіоні, комунікація має здійснюватися з урахуванням локації дітей (вдома, у бомбосховищі, в умовах зовнішньої міграції, в умовах внутрішньої міграції, в закладі дошкільної освіти, з батьками, вихователями, опікунами, волонтерами тощо) і орієнтуватися на

виконання різних завдань, як-от:

– інформування сімей, які евакуйовані з небезпечних територій і можуть долучитися до освітнього процесу за місцем тимчасового проживання;

– надання інформації щодо використання приватних освітніх платформ із безкоштовним доступом до освітніх послуг з метою залучення дітей до освітнього процесу;

– сприяння тимчасовому долученню дітей до освітнього процесу в ЗДО в зарубіжних країнах на період військових дій;

– організація індивідуальних консультацій із фахівцями (практичними психологами, психотерапевтами, медичними працівниками, юристами та ін.);

– психологічний супровід дітей та їхніх батьків у кризовому стані (в умовах евакуації, під час перебування у бомбосховищах, у медичних закладах, прихистках, під час перетину кордону тощо).

Задля ефективності комунікації з батьками, вихователями й усіма, хто

задіяний в освітньому процесі, рекомендовано обрати оптимальні для здійснення кожного конкретного завдання канали комунікації.

У складних умовах корисними можуть бути сервіси та інструменти комунікації в онлайн-режимі, а саме:

– розміщення на сайті ЗДО рекомендацій для батьків щодо роботи з дітьми, відповідно до їхнього віку;

– створення спільнот із батьками, вихователями, психологами, тощо в соціальних мережах Viber, Telegram, WhatsApp та з використанням електронних платформ Zoom, Google Meet, Google Classroom, Microsoft Teams з метою надання інформаційно-освітніх та психолого-педагогічних

послуг тощо.

Технології дистанційного та змішаного навчання стали вже звичними для закладів освіти.

Важливо в організації дистанційного навчання узгодити розклад занять з особливостями проведення онлайн-занять.

Настанови щодо взаємодії з батьками в умовах дистанційного навчання:

Оберіть єдину інтернет-платформу для розміщення електронних освітніх ресурсів, проведення онлайн-занять. Це мінімізує труднощі та плутанину, зніме дещо проблему комунікації між учасниками освітнього процесу.

Дотримуйтесь Санітарного регламенту та забезпечуйте черговість синхронного й асинхронного навчання.

Порадьтеся з батьками дітей щодо зручного часу проведення онлайн-занять. В умовах дистанційного навчання розклад можна зміщувати в часі, наприклад розпочинати заняття пізніше, робити тривалу перерву, щоб діти могли перепочити, тощо. Особливо актуальним це є для навчання дітей з особливими освітніми потребами.

Забезпечте можливість консультацій. В умовах організації освітнього процесу за дистанційною формою в дітей та батьків виникає потреба проконсультуватися з вихователем. Тому доцільно організувати консультативно-просвітницьку роботу з батьками в онлайн-режимі.

 

Інтернет-платформа

Обрання єдиної інтернет-платформи для забезпечення освітнього процесу в умовах дистанційного навчання спростить взаємодію учасників освітнього процесу. Разом з тим, важливо пам’ятати, що діти можуть мати труднощі з доступом до того чи іншого каналу комунікації, інтернет-платформи тощо. У такому разі важливо передбачити для окремих дітей альтернативні рішення.

На що варто звертати увагу при обранні інтернет-платформи для дистанційного навчання:

Доступність. Обирайте платформу, яка є у відкритому доступі, не потребує встановлення спеціального програмного забезпечення тощо.

Комунікація з батьками. Дистанційне навчання потребує частішої взаємодії з батьками, зокрема щодо їхнього режиму роботи, успіхів та труднощів, які виникають у дітей при виконанні завдань.

Зворотний зв’язок. Це дасть змогу оперативно отримувати відгук від батьків вихованців щодо виконаних завдань тощо.

 

Поради педагогам для роботи в умовах дистанційного навчання:

  • Адаптуйте матеріал. В умовах синхронного та асинхронного навчання навчальні матеріали потрібно відповідно адаптувати. Подумайте і визначте, що озвучити під час онлайн-заняття, а яку частину матеріалу надати на самостійне опрацювання, роботу в групах тощо.
  • Записуйте та зберігайте онлайн-заняття. Це дасть можливість дітям, які пропустили заняття, наздогнати матеріал.
  • Урізноманітнюйте форми роботи.Дистанційне навчання – це не лише онлайн-заняття (в Zoom, MS Teams, Google Meet тощо). Онлайн-формат взаємодії дає змогу дітям працювати в групах, розробляти проєкти тощо. Партнерство з дітьми та батьками можна використовувати і під час онлайн-заняття для виконання коротких завдань, і для більш масштабних завдань, що потребують тривалішого часу виконання.
  • Приділяйте більше уваги результату, а не процесу.Відсутність достатньої кількості комп’ютерів у сім’ї, проблеми з доступом до інтернету чи інші труднощі можуть завадити дітям відвідувати онлайн-заняття. Втім технології дистанційного навчання дають змогу компенсувати відсутність на онлайн-занятті та отримати результат – діти можуть надолужити пропущене, переглянувши запис заняття, ознайомившись із електронними освітніми ресурсами, виконавши завдання.

 

Тому ефективна взаємодія з батьками та забезпечення зворотного з ними забезпечить високу результативність дистанційної роботи

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

2 × three =